Tag Archive for Krim

Norra Krimkanalen – ett jätteprojekt

År 1954 inleddes ett jätteprojekt inom dåvarande Sovjetunionen som var slutfört först år 1975, tolv år senare. Det gällde byggandet av en drygt 400 kilometer lång kanal från staden Tavriysk vid floden Dnepr i Ukraina till staden Kertj i nordöstra delen av Krim. Vattnet i kanalen skulle möjliggöra konstbevattning av de torra nordöstra delarna av…

Beställningsverk – inte en utredning

“Säkerhet i ny tid – Betänkande av utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten” som presenterades häromdagen är inget resultat av en utredning. Det är ett beställningsverk för att legitimera de senaste 20 årens förändrade utrikes- och försvarspolitik i Sverige. Enorma misstag har begåtts genom nedmonteringen av det svenska värnpliktsförsvaret och förflyttningen av fokus från…

Hawaii – USAs Krim?

Vad som kanske förvånar är att USA, när det gäller Krim, inte fällt krokodiltårar över de tatarer som ursprungligen befolkade (halv)ön innan den införlivades i det tsarryska riket i slutet på 1700-talet. Men kanske skulle detta leda till jämförelser med vad de amerikanska nybyggarna gjorde mot urbefolkningen i Nordamerika vid samma tid. Kravet att Ryssland…

“Alliansfrihet” eller att stå utanför allianser

“Alliansfriheten tjänar oss väl” (obs! presens) sa Margot Wallström nyligen. Men är det sant? Det som den nuvarande regeringen kallar “alliansfrihet” är något helt annat än det som menades tidigare. Det de kallar “alliansfrihet” innebär till exempel att Natofartyg och flyg av alla slag – med kärnvapen i lasten – kan operera från svensk territorium…

Att sälja landet, naturen och folket …

Fann denna text i facebookvännen Jan Mellrings flöde. Texten kommer ursprungligen från Einar Schlereth, en tyskfödd man (1937) som flydde med sin familj undan nazisterna i januari 1945. Efter många arbeten, erfarenheter och boplatser hamnade han så småningom i Klaveström i Småland, varifrån han nu sedan länge bedrivit sin verksamhet som journalist, författare, översättare, bloggare…

Syrienkriget och rädslan för tomrum

Här presenterar nu Pål Steigan en samlad bild av krigen i och runt Europa som pågått sedan 1:a världskriget. Med detta kan det som skett sedan murens fall begripas i ett enda stort sammanhang, nämligen vad vi kallar imperialismen. Detta grepp är viktigt – inte minst för dem under 50 idag – som aldrig fått…

Att se lite längre

Vintern 1974­-1975 inbjöd Folket i Bild/Kulturfront några svenska konstnärer att presentera sina ”Svenska Bilder” och berätta om tillståndet i Sverige. Torsten Billman bidrog med fyra grisailleträsnitt i stort format och särskilda reproduktioner av snitten kunde beställas genom tidningen. Vilhelm Mobergs utvandrarepos hade aktualiserats av Jan Troells filmer och Billman valde att göra en personlig kommentar…

Det socialistiska arbetets hjältar

Fysikprofessorn och bloggmedarbetaren Mats Larsson ger här sina färska intryck av situationen i Ukraina och jämför med Vitryssland och Ryssland. Vi får också lära känna några ännu levande hjältar från Sovjettiden.Det socialistiska arbetets hjälte var den högsta civila utmärkelsen i Sovjetunionen. Den tillkom fyra år efter den högsta militär utmärkelsen, Sovjetunionens hjälte, och den första…

Möte med det nya Ryssland och dess grannar

Känner ett behov av att bättra på mina kunskaper om Ryssland och ryssarna. På stadsbiblioteket i härvarande stad hittade jag bland andra en bok av författaren Staffan Ringskog, MOCKBA 2011 – Möte med det nya Ryssland och dess grannar. Hälften av de 135 sidorna utgörs av kåserier och ögonblicksreportage från Ryssland, andra halvan från Ukraina…

Medlemskap i Nato hotar Sveriges och Europas säkerhet

Vad ska hända med Sveriges alliansfrihet och nationella oberoende? Om man ska vara lite skämtsam kan man kanske säga att alliansfriheten förlorades 2006 då Alliansen klev in på scenen med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Sedan dess har vår gemensamma egendom sålts ut i en rasande fart. Nu står vi inför det sista och avgörande steget,…

Vem hotar vem?

Nato bildades 1949 efter andra världskriget som en försvarsallians gentemot Sovjetunionens framstötar i östra Europa efter freden 1945. Efter det kalla kriget upplöstes Warszawapakten. Bilden visar ganska tydligt vem av de forna terrorbalanserande supermakterna USA och Ryssland (Sovjet) som flyttat fram sina positioner efter kalla krigets slut 1990. En del vill jämföra med Tyskland på…