Tag Archive for Lars Vilks

Men varför inte Lars Vilks?

JAG HAR NU i ett par inlägg framfört tanken att det vilar ett islamistiskt hot över den svenska offentligheten och att detta hot orsakar att yttrandefriheten i praktiken kringskärs. Detta hot drabbade medborgare Lars Vilks. Mot detta har många framfört att Lars Vilks yttrandefrihet inte ifrågasatts av någon, men att han däremot är en politiskt…

Det gäller det islamistiska hotet

JAG HAR DEN senaste veckan läst otaliga artiklar om fallet Lars Vilks. Den ena mer djupsinnig än den andra. Å ens sidan och å andra sidan i all oändlighet. I morse hamnade jag så på Ivar Arpis artikel på Rak höger från den 4 oktober. Den är klargörande. Efter ett ganska långt resonemang konkluderar han…

I skuggan av ett islamistiskt dödshot

Lyfter fram detta inlägg av Mats Parner om Lars Vilks från juni 2016, som en nyttig rekapitulation och som i huvudsak står sig – drygt fem år senare.DET VAR EN sommardag 1980, som den då 34-årige konstnären Lars Roger Endel Vilks började spika ihop drivved med sällan skådad frenesi på Kullabergs Naturreservat i nordvästra Skåne.…

Tack för ditt svar Lars Vilks

DET ÄR MÅNGA som tycker mycket om Lars Vilks, hans liv, och hans tragiska bortgång, och en simpel varvsarbetare bör tiga i sammanhanget. Men det kan han förstås inte. En text av mig som blev publicerad någonstans, handlade om Lars Vilks och hans rondell-hundar. Jag intog den principlösa hållningen att Lars Vilks definitivt bör få…

– Vem var Lars Vilks?

MYCKET FINNS ATT diskutera runt denne Lars Vilks. Bertil Carlman för här en inre dialog med sitt bättre jag om den nu döde konstnären. – Lars Vilks var konstnären som sparkade lite väl mycket nedåt. – Vad menar du med det? – I detta fall betyder det att Vilks förlöjligade många miljoner fattiga människors religion.…

Professor Vilks får korten synade

”…Den som offentligen skymfar sådant som av kyrkan eller av annat här i riket trossamfund hålles för heligt, dömes för brott mot trosfrid till böter eller i svårare fall till fängelse.” Så hette det i en svensk lagtext från år 1948. Denna text har sedan länge utmönstrats och det med all rätt. Men så sent…

Vad tjänar yttrandefriheten?

Yttrande- och tryckfriheten är vår grundläggande demokratiska rättighet. Men mycket har på senare tid fått diskussionen att flamma upp om man verkligen får ”yttra” vad som helst. Kenneth Lundgren (f d ordförande i FiB/K) reagerar på två svenska författares artiklar i detta ämne.Efter en snabb genomläsning av Per Wästbergs artikel ”Författarnas kritik drabbar offren” i…

Vilks, Jamtli och yttrandefriheten

Först om ett mycket vanligt missförstånd av vad yttrandefriheten innebär. Att en tidning, en TV-kanal eller ett museum tackar nej till ett bidrag från någon opinionsbildare är inget brott mot yttrandefriheten. Massmedier, myndigheter, kommuner, muséer har förstås exklusiv rätt att välja vad man vill presentera för offentligheten. Alltså, i fallet Lars Vilks på Jamtli, kan…

Ett stillsamt uppror

Tankar om politik heter den lilla boken av Bengt Göransson, ”Ett slags testamente 17.VII. 10”, som han handskrev till mig med vitt bläck på det svarta försättsbladet, som ett slags förtydligande. På två hyllcentimeter, 143 luftiga sidor, sägs allt det som politiker idag inte förmår formulera, om de så finge en hyllmeter till sitt förfogande.…

Vilks eller Feiler?

Minns ni Dror Feiler och Gunilla Sköld Feilers installation Snövit och sanningens vansinne, som visades 2004 på Historiska museet. Temat upplevdes så provocerande av israeler att det saboterades av såväl privatpersoner som Israels dåvarande ambassadör Zvi Mazel. Då underordnade sig alla makthavare demokratins grundregler om konstens frihet – trots Israels krav på ett ingripande. Fallet…

Linslusen Vilks

Det var en riktigt bra krönika av Jan Guillou i Aftonbladet igår. Han lyckas sätta rätt proportioner på Vilks tilltag i det politiska sammnhanget. Han avslutar med följande: ”Huvudsaken i Lars Vilks projekt är alltså att han gett sig på människor som är så svaga att de inte kan försvara sig med ord, yttrandefrihet hit…