Tag Archive for Lasse Diding

Didings dagbok

Hotellägaren Lasse Diding har många etiketter i offentligheten; socialist, entreprenör, provokatör, men han har också skrivit dagbok i 15 år. Varför skriver han varje dag? Och har han några tips till dig som vill påbörja en dagbok? Jenny Tedjeza talade med Lasse.LASSE DIDING BÖRJADE skriva dagbok för 15 år sedan när han befann sig på…

Leninpriset i Varberg 2020 och 2021

TVÅ STORA LITTERÄRA priser utdelade på en och samma dag? Var och när skedde detta om inte i Varberg och i dess legendariska teater? Jo, lördagen den 23 oktober ägde eventet äntligen rum. Pandemin har ju tidigare satt käppar i hjulen – både här och där. En förväntansfull publik fick lyssna på mecenaten och konferenciern…

Jan Myrdal och Lasse Diding

DET ÄR MYCKET Lasse Diding nu. Han har utlämnat sig själv närmast gränslöst i boken Lasse & Lenin, skriven av Per Nygren (Utgivare: Ordhyttan AB). Å ena sidan är det mycket underhållande läsning om en mycket originell person som kan leva ut alla sina egenheter och hyss tack vare sin pekuniära rikedom. Å andra sidan…

Det viktiga är biblioteket

Jan Myrdal och bloggredaktören var igår båda på FiB/Kulturfronts stämma i ABF-huset i Stockholm. Efter stämman, då båda råkade vara på väg till Centralen i den kyliga aprilsolen fick de tillfälle att talas vid om konflikten mellan Jan Myrdalsällskapet och den verklige Jan Myrdal. Idag anlände följande text som JM önskade publicera här på bloggen.För…

Jan Myrdalsällskapet och/eller Jan Myrdal

Så visade det sig, vad olyckskorparna i tysthet tänkte eller ibland kraxade ut i klartext; idén om ett årligt Leninpris till någon som gjort insatser i Jan Myrdals anda – bekostat av en person (Lasse Diding) – är mycket bräcklig. Att balansera den rikes inflytande med ett ”demokratiskt folkrörelseliknande” sällskap – där den rike har…

Jan Myrdal och Leninpriset

Förklaringen till att Jan Myrdalsällskapet ska dela ut Leninpriset på 100.000 kronor är att i Varberg har ”Jan Myrdalsällskapets stora pris – Leninpriset” instiftats av Lasse Diding. Denne är en kreativ entreprenör, som uppenbarligen gillar Lenin och odlar humoristsk Leninkult i källaren till sitt Hotell Gästis i Varberg. Där finns Leninbadet med en pikant historia, vilket skildras så här på Sköna…