Tag Archive for Lawrence J. Peter

Kan vi lita på översättningar?

Jag har i en kommentar nyligen visat på hur den svenska översättningen av Churchills verk om det andra världskriget inte bara översattes till svenska runt 1950, utan också verkar ha “förbättrats”, d v s passager som inte ansågs lämpliga för svenska öron och ögon har utelämnats. Ordfront i amerikanska ledband Det slår mig nu att…

Det är rätt att göra uppror

Ingen bok har betytt så mycket för mig som Peters Princip av kanadensaren Lawrence J. Peter. Den kom ut 1970, men det var först 2001 jag läste den, efter att ha hittat den på en loppmarknad i San Francisco. Fram till dess var en utförlig recension i en svensk tidning det enda jag hade att…