Tag Archive for läxhjälp

Läxhjälp för Solsidan

Förr i tiden, ja så sent som i min barndom, hade bättre bemedlade regelmässigt anställda hemhjälpar för rengöring, underhåll och tvätt (RUT) i hemmet. Barnpassningen kunde ofta kombineras med det här, men var ofta en syssla för sig som kunde vara ett led i utbildningen till “barnsköterska”. Även matlagning kunde kombineras med RUT, men var…

Än faller skolan fritt

De senaste veckorna tycks det mig som om skollarmen duggat tätare än vanligt. Här några axplock. I radion larmas och i SvD läser jag att antalet nyutexade kemi- och fysiklärare kan snart räknas på ena handens fingrar. Samtidigt går hundratals i pension. Resultatet blir förstås lärarbrist på detta strategiska ämnesområde. I radion hör jag också…