fredag, 14, juni, 2024
Taggar Lenin

Tagg: Lenin

Stalin i Stockholm (3) – Lenin anländer

1
I sin bok Ryska Posten - de ryska revolutionärerna i Norden 1906-1917 (Bonniers, 1985) hävdar Hans Björkegren, dock med viss reservation, att Lenin skulle ha anlänt, med sin hustru Krupskaja, med ångaren Bore från Åbo, redan torsdagen den 12 april. De hade därför tillsammans kunnat möta de ankommande ryska partikamraterna från Wellamo tio dagar senare, den 22 april.

Ryska svältkatastrofen 1921–22

1
För att förstå hur svältkatastrofer uppträder och vilka konsekvenser de kan få måste vi göra upp med en vanlig fördom. En modern människa älskar våren och försommaren och tycker illa om hösten. Men tills för inte så länge sedan var hösten de stora festernas tid och våren emotsågs med viss bävan...

”Leninistisk” eller ”stalinistisk” skolpolitik?

9
Av olika skäl är jag för närvarande fascinerad av den första sovjetiska femårsplanen från hösten 1928 till hösten 1932. Mycket av det som senare hände i Sovjetunionen, hungerkatastrofen 1932-33, utrensningarna och rättegångarna 1935-38, ja till och med utgången av 2:a världskriget...

Han som tyckte om ryssarna (II) – Att lyssna på folket

2
urantys journalistik kom att få en enorm genomslagskraft i USA, och i resten av världen – i den mån de läste eller citerade ur...

”Socialism i ett land?”

32
I början av 70-talet när jag blev aktiv inom "vänstern" gällde det ju att "bilda" sig i de olika "ismerna" – det räckte ju...

Ordfront i amerikanska ledband?

6
Under en av mina sista dagar i St Petersburg besökte jag den legendariska storbokhandeln "Dom Knigi" (Böckernas Hus) i det s k "Singerhuset" vid...

Resebrev från öster – 2018 (2)

0
  Mitt första resebrev från Ryssland gick händelserna lite grand i förväg. Genom att korta ner den sista stipendiemånaden i Ryssland med en vecka fick...

Tankar vid hemfärden från S:t Petersburg – (sista resebrevet, 16)

0
Under mina dagar i Nevastaden var det var varmt och soligt. Efter dagens arbete med meteorologi, statistik och mekanik såg jag fram emot att...

En kaxig kämpe med ständiga problem och sviktande njurar

5
Som John Griffith föddes han av en ensamstående och ofta ganska så förvirrad mor i San Francisco år 1876 men fick per omgående krigsveteranen...

Är vi alla ”röda khmerer”?

17
På lediga stunder tar jag mig tid att följa vad som hände efter revolutionen i Ryssland senhösten 1917. Och det var inte alltid uppbyggliga...

Torpederingen av Zara 1917

2
När Lenin återkommit till Ryssland 3-4 (16-17) april blev han, som berättades i avsnitt 17 "Lenin i motvind", genast häftigt angripen i den borgerliga...