Tag Archive for Litauen

Det diplomatiska bråket som illustrerar Kinas globala styrka

Splittringen om hur EU-länder ställer sig till Taiwan respektive Kina ökar efter Litauens öppning av en representationskontor för Taiwan. Artikel av Tom Fowdy på RT i svensk översättning av Stefan Westlund.Kinas dispyt med Litauen över landets erkännande av Taiwan skapade en rad rubriker under 2021 och det kommer att förvåna få att efterverkningarna av detta…

Varför man inte bör reta Kina för att hålla Washington på gott humör

Polen och Ungern går en annan väg än Litauen och närmar sig Kina. Sprittingen i EU blir allt tydligare. Om detta skriver Tom Fowdy på RT. Svensk översättning av Stefan Westlund.EN AV DE intressanta företeelserna under 2021 var hur några länder i Östeuropa villigt vände sej mot Kina och använde antikommunism för egna politiska vinningar.…

Något måste hända med vår säkerhetspolitik

EN SAK SLÅR mig när jag läser igenom de två ryska förslagen till avtal mellan Ryssland och väst (de så kallade ”parterna”). Två helt olika bilder ges av vad man vill åstadkomma. Läser man förslagen bokstavligen från pappret framträder Rysslands bild. Den grundar sig i tidigare slutna avtal och i FN som ett erkänt forum…

Suveränitet och folkrätt – Kina/Taiwan

ÅTERIGEN FINNS ANLEDNING att häpna över hur ett antal västländer inom EU (inklusive svenska höga politiker) agerar mot Folkrepubliken Kina (FRK), denna gång i frågan om Taiwan. Plötsligt startas en kampanj för att rubba den ordning som rått sedan FRK 1971 upptogs i FN och Taiwan fick lämna över representationen till FRK, det som sedan…

Mellan Hitler och Stalin (2): Vad visste estländarna sommaren 1939?

Molotov-Ribbentroppakten känner vi ju alla till, men vad åtminstone jag inte var medveten om var hur relativt öppet förhandlingarna framskred.  Den europeiska allmänheten kunde nästan dag för dag följa förhandlingarna i Moskva, dvs fram till den 22 augusti då den tysk-sovjetiska pakten offentliggjordes. Pressklipp Dagens Nyheter 2 juli: Estlands, Lettlands och Finlands ambassadörer i London har…

Vad vet vi om Estland? (V)

En som verkligen gick i bräschen för att i Sverige sprida kunskap om Estland och dess folk var journalisten Andres Küng (1945-2002). Hans första bok, från 1971, hette Estland – en studie i imperialism. En av mina vänner råkade vid den tiden vara kompis med Küng och ombads läsa boken i korrektur. Efter avslutat värv…

Möjliga provokationer i öst?

I ljuset av Turkiets nerskjutning av ett ryskt stridsflygplan kan man läsa en oroväcknade, men inte orealistisk, spekulation på The Saker. Säg att i morgon beslutar letterna att beskjuta ett ryskt marinfartyg i Östersjön eller polackerna skjuta ner ett ryskt flygplan över Kaliningrad, då kommer de omedelbart att få ”skydd” av Nato precis som Turkiet…