Tag Archive for Ludendorff

Stalin som politiker (10): Krig om tio år?

I avsnittet “Fake news 1930” för några veckor sedan ironiserade jag över Uppsala Nya Tidning (UNT) som verkade ta in utrikestelegram utan någon närmare källkontroll. Det var kanske lite orättvist, ty UNT:s policy hade det goda med sig att man t ex kan läsa telegrambyåns TASS hela referat…

Richard Peters (8) – Revolutionen ska rädda oss

En gång, någon av de allra första dagarna vid den verkliga fronten, när vi befann oss cirka tio meter från blockhuset, kom ett kraftigt eldöverfall med splitter och granater över just denna vår skyttegrav. Det var totalt omöjligt att krypa de futtiga tio meterna för och nå blockhuset. Därför kröp vi ner i första bästa…