Tag Archive for Magdalena Andersson

Något måste hända med vår säkerhetspolitik

EN SAK SLÅR mig när jag läser igenom de två ryska förslagen till avtal mellan Ryssland och väst (de så kallade ”parterna”). Två helt olika bilder ges av vad man vill åstadkomma. Läser man förslagen bokstavligen från pappret framträder Rysslands bild. Den grundar sig i tidigare slutna avtal och i FN som ett erkänt forum…

Vilken mardröm!

VISST ÄR DET bara en opinionsmätning och mycket kommer att kunna ändras till valet om drygt ett år. Men mycket har redan hänt, om ser några val tillbaka i tiden. Mycket få skulle kunnat gissa på något liknande för tio år sedan. Men nu är vi kanske där. Låt oss spekulera… För det första konstaterar…

Demokrati – men inte folkvälde

OM DEMOKRATI BETYDER folkvälde, det vill säga i praktiken och inte endast i retoriken, är jag demokrat. Men att påstå att det som nu pågår i den svenska huvudstaden, med de statsbärande medierna som lojala förmedlare, skulle vara en demokratisk process…  Det vägrar jag att gå med på. Högt över folkets huvud käbblas det vid…

Bostadspolitiken – en ren klassfråga

Bo Zackrisson är 50-talist, medicinsk journalist och redaktör och skriver denna artikel i rent egenintresse. Han, bor nämligen i allmännyttan sedan många år och har kommit fram till att graden av ”frihet eller tvång” i bostadspolitiken beror på om man äger sin bostad eller inte.Sveriges kraftiga ökning av befolkningen under de senaste åren har bland…

Trygghets-populisterna

När skolfröknarna* Magdalena Andersson och Anna Ekström ställer sig i katedern och deklarerar förbud för mobiler i klassrummen är det precis lika verkningslöst som när en tillfällig vikarie ställer sig framför en okänd skolklass och med överspänd röst säger att nu inför vi nolltolerans mot allt bus, stök och bråk. Så fort de lämnat scenen…

Almedalen och demokratin

Nu är Almedalsveckan över. Först var det allt förhandssnack om ”världens största demokratitorg” (drygt 4000 programpunkter) och all annan mediehausse. Sedan diskussionen om huruvida Jönssonligan (R) – förlåt, Nordiska motståndsrörelsen (NMR) – borde beredas plats på demokratitorget. Så alla etablerade partiledare i en lång rad – exklusive Stefan Löfvén (ersattes av Magdalena Andersson), men inklusive…

Magdalena Andersson ljuger

– Nej. Jag håller inte med dem som ställt förslagen. Det gör inte heller en enig partistyrelse. Jag vill lägga fokus på kvalitet. Det är mycket viktigare än i vilken form verksamheterna drivs. Ovanstående är visserligen ett citat av ett citat, men jag tar för givet att Magdalena Andersson faktiskt sagt det hon påstods ha…

Vart är vi på väg?

PÅ SOCIALDEMOKRATERNAS HEMSIDA presenterar sig partiets nya ekonomiska talesperson Magdalena Andersson. Enligt henne finns inte ”en samlad mängd framgång”, utan bara ”framgång – i vårt eget liv, utifrån våra egna förutsättningar.” Min enda tolkning är att hon menar att var och en ska se sig själv som sin egen lyckas smed och alltså sluta tänka…