Tag Archive for Martin Schibbye

Jag är inte bara Charlie Hebdo

Igår samlades en och en halv miljon människor för att uttrycka sin avsky över dåden mot tidningen Chalie Hebdos redaktion. Säkert samlades man också för att protestera mot den utveckling som nu kryper genom Europa, som är så svår att sätta ord på och som skapar så stora spänningar. Ett stort antal världsledare tågade med,…

En bokmals funderingar

Martin Schibbye berättade i sitt och Johans fina sommarprogram om sin far Sture Karlsson. Det fick mig att gå till bokhyllan och kontrollera vilka av Stures böcker som stod där och vilka jag saknade. Och därefter till datorn för att genom Bokbörsen komplettera min samling med tre böcker. Översten och jag hade jag läst för…

438 dagar

Trots att många redan skrivit om 438 dagar vill jag ändå tillfoga det som griper mig mest. Vad som hände enligt svenskt medierapportering har jag ganska klart för mig. Jag följde nämligen skeendet dagligen i svensk press och gjorde en lista på på fib.se på alla artiklar från gripandet 2011 till frisläppandet 2012. Det stora…

Schibbye och kommunismen

Johan Hakelius går i Aftonbladet idag åter till storms mot Martin Schibbye för hans kommunism. Genom att gå till läggen och ta fram artiklar från RKU:s (KP:s ungdomsförbund) tidning Rebell 2004 slår han till igen. Där finns nämligen Martin Schibbye med i en framträdande position och företräder förstås RKU:s (Kommunistiska partiets) dåvarande åsikter. Detta parti…

Stefan Hanna

Kommunalrådet i Uppsala, Stefan Hanna, har av någon outgrundlig anledning givit sig in i debatten om journalisterna Johan Perssons och Martin Schibbyes öden och äventyr. Han ställer sig på den riktigt obehagliga sidan i debatten, den som hävdar att Johan och Martin tagit en medvetet kalkylerad risk, åkt fast och därför i princip ska skylla…

Johan och Martin kommer hem på fredag

På fredag landar de på Arlanda efter att ha duschat av sig det värsta fänglesedammet och vant sig en aning vid den för dem så främmande friheten. Vi ska nu hälsa dem välkomna hem, men vi ska inte frossa i deras känslor efter de självklart svåra händelser de genomlevt. Låt dem smälta sina upplevelser i…

Johan och Martin fria!

Aftonbladet rapporterar just nu med reporter på plats. Ekot meddelar just att deras benådning ny bekräftats av landets justitieminister. Nu kommer de hem, äntligen! Det har varit en lång väntan för alla. Främst för deras anhöriga, men också för oss som känner någon av dem. Jag mötte Martin när han kom till Folket i Bild…

Gör inget dumt nu

”Enligt uppgifter till Aftonbladet hade de bestämt sig sedan en tid tillbaka för att ansöka om nåd. Men de väntade så länge som möjligt med att offentligt ta beslutet eftersom det fanns en risk att åklagaren skulle överklaga domen. Hade åklagare gjort det hade en nådeansökan varit värdelös – det går inte att bli benådad…

Johan och Martin bör söka nåd

Hittills har jag inte riktigt gjort klart för mig vad som är kärnfrågan i fallet med Johan Perssons och Martin Scibbyes fängslande i Etiopien. Å ena sidan är Etiopiens terroristlagstiftning och den i våra ögon farsartade rättegången kraftigt frånstötande. Men å andra sidan finns i skymundan ett svenskt fulspel med Carl Bildt som huvudperson. För…

Varför fastnade just Johan och Martin?

De dömdes skyldiga, men efter den lägsta straffsatsen på 11 år. Det kan som Karin Schibbye, Martins mamma, säger kanske tolkas som en signal om att efter en nådeansökan få en snabb frigivning. Men säker kan man inte vara. Jag inbillar mig att om den svenska regeringen agerar bestämt nu kan de få reda på…

Johan och Martin …

… förhördes idag i rättegången i Addis Abeba. I SvD (Brännpunkt) skriver idag ett antal publicister att det måste bli en friande dom. ”För den svenska regeringen skulle en fällande dom innebära ett bakslag för det egna diplomatiska arbetet, likväl som ett bakslag för regeringens vilja att prioritera press- och yttrandefrihet i det utrikespolitiska arbetet.…