Tag Archive for Michael Zygar

Kan vi lita på översättningar?

Jag har i en kommentar nyligen visat på hur den svenska översättningen av Churchills verk om det andra världskriget inte bara översattes till svenska runt 1950, utan också verkar ha “förbättrats”, d v s passager som inte ansågs lämpliga för svenska öron och ögon har utelämnats. Ordfront i amerikanska ledband Det slår mig nu att…