måndag, 15, juli, 2024
Taggar Molotov

Tagg: Molotov

Vad betyder de ryska utspelen om säkerhetsgarantier och om stopp för Nato?

34
Maktblocken som nu laddar upp runt Ukraina OM USA (via Nato) skulle gå in militärt i Ukraina – eller provocera Ryssland att gå över gränsen...

Stalin som politiker (9): Spionen som varnade för kriget

14
När sovjetledningen band sig så hårt för ett kommande krig skedde det mot bakgrund av ett omfattande underrättelsematerial. I Lennart Samuelsons bok Tankograd – Den ryska hemmafrontens dolda historia 1917-1953 (SNS Förlag 2007) berättas i förbigående om "Ernst Henri", en av de mer spektakulära sovjetiska underrättelseagenterna i Tyskland...

Fallet Berija – Berijas fall (3 av 5)

0
Efter kriget, när kommunistledningen åter hade börjat betona en ideologisk inställning, hamnade både Malenkov och Berija tillfälligt i bakgrunden. 1946 invaldes visserligen Berija in...

Fallet Berija – Berijas fall (2 av 5)

5
Berija var inte bara den yngste, bara 39 år, tjugo år yngre än Stalin, utan också en av de mest välutbildade sovjetledarna med en...

1917 (11) Kvinnorna bakom ”nya” Pravda

0
När "februarirevolutionen" bröt ut var tre ledande bolsjeviker på plats: Vjatjeslav "Molotov" Skrjabin, Petr Zalutski och Alexander Sjljapnikov. Den 28 februari (13 mars) publicerade...

1917 (10) I väntan på Lenin

4
Den ryska "Februarirevolutionen" tog de flesta med överraskning, inte minst bolsjevikerna. Lenin som bodde nere i Schweiz hade så sent som i januari 1917...

Nä, Lavrov är ingen Molotov

1
Ett av mina intellektuella vattenhål här i Uppsala är antikvariatet "Röda Rummet". I dess ständiga "reor" i bananlådor utanför affären kan man göra fynd...

Mellan Hitler och Stalin (5): Varför bröt Molotov sina löften till esterna?

11
I standardlitteraturen om de baltiska staterna, t ex Andres Küngs Baltikum, boken om Estland, Lettland och Litauen (1991) heter det att den 14 juni...

Mellan Hitler och Stalin (3): Det sovjet-estniska värdlandsavtalet 1939

29
Som bekant delade Tyskland och Sovjetunionen i ett hemligt tilläggsprotokoll till "Molotov-Ribbentroppakten" upp de baltiska staterna, Finland och Polen mellan sig. I standardlitteraturen, t...

Wallenberg – den eviga frågan

5
Svenskt frimärke; Raoul Wallenberg 100 år Frågan om vad som hände Raoul Wallenberg dör inte. Den har varit ett återkommande irritationsmoment mellan Ryssland (före 1990...