Tag Archive for Muhammed

Jesus Kristus och de fyra evangelierna

”Den som icke är med mig är emot mig, och den som icke samlar med mig han skingrar” (Matteus 12:30). ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men ändå förlorar sin själ?” (Markus 8:36). ”Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd även den vänstra kinden till” (Lukas 6:29). ”Sannerligen,…