Tag Archive for New York Times

Stalin och Lenins “testamente” (1) – “Grov och ohövlig”?

En återkommande fråga är hur förhållandet var mellan Lenin och Stalin under den förres sista år. Debatten har fokuserats kring det så kallade “testamente” som Lenin skrev vintern 1922–23 och som bland annat innehöll kritik av Stalin av både politisk art, han har fått för mycket makt, och personlig, han är grov och ohövlig. Dessa yttranden måste dock sättas i sitt politiska och tidsmässiga sammanhang…

Kan man lita på bloggen?

Två gånger den senaste tiden har jag blivit spontant uppringd av bloggläsare. Den ena var en ung man från Varberg som ville berätta om hur mycket han uppskattade bloggen i allmänhet och mina skriverier om skolan i synnerhet. Jag kände mig ordentligt uppmuntrad. Den andra gången var det en flicka som gick i åk 9,…