Tag Archive for Nils Dacke

Utflykt i sensommaren

ANDRA HALVAN AV sommaren bor jag ensam. Fast inte riktigt. Medan jag åt frukost tittade jag på en spindel som satt i fönstret och vaktade sitt nät. Den satt där kvällen innan också, och jag började undra om den var död. Jag knackade på fönstret. Ingen reaktion. Jag petade på spindelväven. Fortfarande ingen reaktion, så…

Nils Dacke och Dackefejden (5)

Dags att summera Nordens största uppror genom tiderna – Dackefejeden! ”Tjuv, förrädare, icke en kristen man utan värre än en jude och hedning”, ”en grov best och skogssälle, föga bättre än ett oskäligt djur, uppenbar horkarl”! Det var Gustav Vasas omdöme om Dacke. Hans anhängare var ”skogstjuvar… och förrädare mot sin rätta överhöghet”. Under flera…

Nils Dacke och Dackefejden (4)

Under våren och sommaren 1543 besegras Dackeupproret i flera olika strider. Bönderna återvänder hem och en del av Dackes närmaste, de så kallade Dackekaptenerna, går över till kungens sida. Kungen förbjuder all spannmålsförsäljning till Småland ”tills förrädaren Nils Dacke och hans sällskap är granneligen utletade och nedlagde”. Småland hade traditionellt stor djurhållning, alltså betesmarker men…

Nils Dacke och Dackefejden (3)

Som någon påpekat tillhörde nog Kinda (och Ydre) härad Småland på denna tid, det var lite senare det tillföll Östergötland. Men som kung Gösta (Gustav Vasa) skrev i brevet ”hänger detta Östergötland… på en silketråd” så upproret spred sig även i detta landskap. Medan Dacke och hans mannar firade jul på Kronobergs slott (där de…

Nils Dacke och Dackefejden (2)

Dackeresan fortsätter, men så fel det kan bli: det ska ju givetvis vara Kisa och inte Kina i förra inlägget! Efter framgångarna i Småland drog alltså Dacke norrut och det blev allmänt uppror i södra Östergötland, inte minst i Kinda härad. Strax norr om Kisa stod i september 1542 ett stort slag. Dackes trupper hade…

Nils Dacke och Dackefejden (1)

Ett tema för några resor jag gjort är Nils Dacke och Dackeupproret. Nils Dacke tillhörde de fattigaste av bondeklassen, en så kallad utmarksbonde, som bodde bland annat på gården Flaken nära Lyckebyån, gräns till då danska Blekinge. Han omnämns första gången 1536 då han och en annan bonde slår ihjäl en fogde. Straffet blev böter,…

I Mobergs fotspår (5)

Vilhelm Mobergs historiesyn kommer fram i förordet till Min svenska historia där han skriver ”om jag varit född i en annan folkklass hade jag också skrivit en annan historia”. Han skriver också om den vrångbild läroböckerna gav/ger genom att utelämna fakta. Moberg skriver om hur Gustav Vasa med ett förfalskat brev lyckas lura med 500…

I Mobergs fotspår (4)

Vi vandrar vidare med Vilhelm Moberg! Söder om hans hembygd, på gränsen till Blekinge hittar vi upprorsledaren Nils Dackes hemtrakter. Kring Vissefjärda finns många Dackeminnen, platsen ligger dessutom oerhört vackert vid Lyckebyån. Ett besök med kaffe i hembygdsgården i det gamla kyrkstallet kan rekommenderas! Intill kyrkan finns en stor sten med ett armborst som pekar…