Tag Archive for Oscar Olsson

Socialdemokraternas interna skolstrider

När jag skrev boken om Kunskapsrörelsen fick jag kontakt med den erfarne skolmannen och folkbildningskämpen Göte Rudvall. Vi brevväxlade först och sommaren 2014 besökte jag honom i hans hem i Helsingborg och skrev därefter om hans släktskap med Lenin. Jag vill nu komma till ett annat resultat av mina givande kontakter med Göte Rudvall. På…

Socialdemokraternas interna motsättningar i skolfrågan

Utbildnings- och folkbildningspolitik har varit föremål för stora strider mycket länge. Det fann jag ett bra exempel på i mina strövtåg i folkbildningens historia i samband med arbetet med min kommande bok om Kunskapsrörelsen. Här ett kort utdrag ur kapitlet om motsättningarna inom arbetarrörelsen.Kuskapsrörelsen orsakade stora problem inom det socialdemokratiska partiet. Å ena sidan fanns…

Socialdemokraternas interna skolstrider

Här publicerar jag kapitlet om de interna skolstriderna i socialdemokratin från min bok Kunskapsrörelsen – larmet gick redan 1979, som utkom 2009. Kunskapsrörelsen orsakade stora problem inom det socialdemokratiska partiet. Å ena sidan fanns en kompetent, ideologiskt stark och mycket aktiv grupp skolmänniskor som formats runt det stora reformarbetet efter 1946 års skolkommission och i…