måndag, 4, december, 2023
Taggar Oskar Kokoschka

Tagg: Oskar Kokoschka

En lärares heder, status och yrkesstolthet

5
Ännu för 40–50 år sedan betraktades läraryrket som ett framtidskall, och i ett något senare skede ville samtidens gymnasister till varje pris bli socialarbetare. Det krävdes ett betygssnitt på 5,0 eller högre för att komma in vid Socialhögskolan år 1979...