Tag Archive for Otto Dix

Richard Peters – (11) Olika krigsskildringar

Med detta avslutar jag mina publiceringar ur Richard Peters manuskript och fortsätter istället i lugn och ro med översättningsjobbet så långt jag orkar. Hela manuskriptet är på 590 maskinskrivna sidor och omspänner tiden ända fram till andra världskrigets slut. Kanske gör jag så småningom en liten bok av det som jag tror kan vara av…

Richard Peters (7) – Ett år i blockhuset

Fyra man kommer fram till den förläggning som ska bli deras hem under ett helt år. Ett underjordiskt blockhus omgivet av lera på alla håll med mycket svagt ljus och ett muller från det egna och fiendens artilleri dygnet runt.Vi kom på kvällen fram till det timrade blockhuset. Det låg i skogskanten alldeles bakom den…

Richard Peters (6) – Vid fronten söder om Verdun

Tillvaron för en ung pojke vid fronten var omöjlig att föreställa sig i förväg. Richard Peters berättar nu detaljer om vad som var deras uppgifter och vad som hände när de i maj 1916 slutligen kom till sitt slutmål i den spöklika leran.Patrullerna, som måste reparera trasiga telefonlinjer måste alltid gå till platser som låg…

Mellankrigstid – förkrigstid

Skildringar av perioden mellan världskrigen i Tyskland som en tid då det visserligen var ekonomisk kris, men ändå som en tid då bildkonst, teater, film, kabaréer och litteratur blomstrade – ja, Berlin som en gränslös smältdegel för kultur – är den helt dominerande. Ett exempel från SvD jan 2013…