Tag Archive for Pisa-undersökningen 2012

Hur djupt kan skolan sjunka?

“Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.” Så inleds rapporten på Skolverkets hemsida, som presenterades…