Tag Archive for riksdagsmännen

Penningsystemet

Alla riksdagsmän har fått det här. Alla riksdagsmän bör alltså känna till att det pågår en seriös diskussion om hur ett nytt penningsystem skulle kunna skapas, ett penningsystem som skulle lösa skuldkrisen och skapa ett sundare banksystem. Varför tar ingen upp det? Varför rapporterar inte våra stora medier? Varför behandlas det inte i olika analys-…