Tag Archive for Ronny Ambjörnsson

Utrensningarnas medskyldiga (1)

Sommaren 1931, från 29 juni till 4 juli, hölls i London en vetenskapshistorisk kongress, “Vetenskapen vid ett vägskäl”. Dit anlände också, med kort varsel, en sovjetisk delegation på åtta man. Nu gavs tillfälle för västerländska vetenskapsmän och historiker att för första gången sedan Oktoberrevolutionen ta del av representativ sovjetisk forskningsideologi och vetenskapshistoria.

Går det att finna en tredje ståndpunkt i skolfrågan?

Jag har många gånger bestämt mig för att inte skriva mer i den så kallade skoldebatten. Den har för länge sedan sprungit förbi mig känns det som. Men så hörs plötsligt en ny röst som säger det man själv vill säga, med på ett nytt och konstruktivt sätt, och med referenser som innebär nya och…