måndag, 27, maj, 2024
Taggar Sandia National Laboratories

Tagg: Sandia National Laboratories

SKB negligerar viktig forskning …

2
Svensk Kärnbränslehantering AB, (SKB), ansökte i mars 2011 om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle söder om...