Tag Archive for Sandviken

Drömmen om uppbrottet från fabriken

STIG SJÖDIN KÄNDE min mor från barndomen och lekarna bland brukskåkar och utedass. När vi en gång träffades, han närvarade vid en doktorsdisputation i Uppsala på en avhandling om hans författarskap, mindes han mamma väl när jag berättade att hon hette Stake som flicka.  Sjödin bröt sig ut från Bruket och den kvävande konformiteten. Klart…

Ett brukssamhälles död

Ett centralt begrepp för den franske sociologen Émile Durkheim, som räknas till sociologi-ämnets grundare, var begreppet anomi, som jag översätter med normlöshet eller normupplösning. Jag tar det till mig både som ett beskrivande och föreskrivande begrepp. Därmed ett mycket användbart verktyg i sökandet efter en fördjupad samhällsförståelse. När man, med en annan sociolog, Johan Asplund, undrar inför…