Tag Archive for solidaritet

Har ni hört talas om prekariatet?

Bland mina många politiska vänner på Facebook kommer intressanta tips och länkar fram som ibland till och med rubbar mig ur min vardagslunk. Så skedde idag när Danne Mikula i den slutna gruppen Socialdemokratiska visioner skickade ut följande: Prekariat är ett viktigt begrepp. Det fungerar globalt och beskriver en klass som bara har startat att…

Min sista skolbild

Denna bild sänder onda ilningar genom min kropp. Det är den sista bilden jag tog innan jag gick ut ur skolan för att aldrig mer återvända. Jag försökte få ordning på mitt lärarjobb, men det var för många lösa trådar att börja nysta i för att det skulle vara möjligt. Bilden talar ett tydligt språk;…