söndag, 19, maj, 2024
Taggar Sovjetuniounen

Tagg: Sovjetuniounen

Imperierna faller, det är ingen nyhet

5
Många har nog svårt att svälja det alltmer uppenbara faktum att världsimperiet USA håller på att falla samman. Tanken att denna jätte skulle kunna...

En stulen revolution? (V): Kommunisten från Älvsjö

2
Som tidigare berättats hade den estniske socialisten (kommunisten) Aleksander Aben den 4 juli 1939 dömts till fem års straffarbete för att ha spritt illegala...

En stulen revolution? (IV): Politisk karriär eller ond, bråd död

1
Som vi sett har senare tiders historieforskning utmanat invanda föreställningar när det gäller Baltikums, i synnerhet Estlands historia. Ett sådant arbete är den estniske...

En stulen revolution? (II): Höger och vänster i 30-talets Estland

2
När de cirka 25 tusen esterna kom till Sverige som flyktingar 1944 hade man kanske väntat sig att de i första hand skulle sett...

En stulen revolution? (I): Estnisk historieskrivning

32
Många så kallade "marxistiska" historieframställningar jag mött i Sverige har kännetecknats av att man tagit ner Bonniers Svenska Historia från hyllan, läst in ett...

Vi har vunnit! sa Hitler

5
I en av de mest dramatiska kapitlen i den amerikanska journalisten K. Howard Smiths bok Sista tåget från Berlin (1942) skyndar han tidigt på...

Krigets andra ansikte

5
Christer Bergström har skrivit den i många avseenden tungt vägande boken Operation Barbarossa – Världshistoriens största fältslag. Trehundratjugofyra tättskrivna sidor i stort format, med...

Mellan Hitler och Stalin (6): Var president Päts och Stalin gamla kompisar?

0
Den 14-16 juni 1940 befalldes de baltiska länderna medge obegränsad mängd sovjetrysk militär in i landet. De befalldes ombilda regeringen med sovjetvänliga, men inte...

Mellan Hitler och Stalin (5): Varför bröt Molotov sina löften till esterna?

11
I standardlitteraturen om de baltiska staterna, t ex Andres Küngs Baltikum, boken om Estland, Lettland och Litauen (1991) heter det att den 14 juni...

Vad tyckte Stalin om den här filmen?

8
1936 hade den sovjetiska färgfilmen Cirkus premiär i Moskva och blev en stor publikframgång. I Imbi Pajus Systrar kring Östersjön (2014) berättas (s. 152-53)...

Mellan Hitler och Stalin (3): Det sovjet-estniska värdlandsavtalet 1939

29
Som bekant delade Tyskland och Sovjetunionen i ett hemligt tilläggsprotokoll till "Molotov-Ribbentroppakten" upp de baltiska staterna, Finland och Polen mellan sig. I standardlitteraturen, t...