Tag Archive for Stacy Herbert

När kraschar ekonomin?

Hur det ska gå med USA:s ekonomi är – såvitt jag förstår – en knäckfråga för utvecklingen i världen framöver. Förbluffande få i våra dominerande medier ägnar denna fråga någon större uppmärksamhet. De ägs ju till stor del av just det amerikanska finanskapitalet. De trasslar hellre in sig i olika delområden, men någon helhetsbild ser…