Tag Archive for Stampen

Lokaljournalistikens och demokratins kris

Tidningskrisen accelerar. Närmast avgörs frågan om Stampens rekonstruktion i domstol i september. Kommer Mittmedia att övergå till att ge ut endast lönsamma gratistidningar?Den svenska mediekrisen accelererar. I höst står två stora mediekoncerner i fokus, Stampen i Göteborg, som äger 14 tidningar varav sex dagstidningar, och Mittmedia som driver 28 dagstidningar runtom i landet. Båda är…

Göteborgs-Posten bortspelad på dåliga affärer

Konkursen är nära, nu gäller det att rädda vad som räddas kan. Se till att frilansarna får sina löner. Att vi åter får en regional tidning. En kvalitetstidning är nödvändig. Västsverige behöver en sådan. Måste ha en sådan. Förutsättningarna var goda. Det var åttiotal och GP, Sveriges näst största morgontidning, med över 600.000 läsare, var…