Tag Archive for Sven-Erik Liedman

Jag vill inte yla med ulvarna

HISTORIEDOCENTEN VID GÖTEBORGS universitet Jan Christensen skriver på Facebook – med anledning av en artikel i DN-Kultur 27 juli där Sven-Erik Liedman förklarar att han kommer att rösta på Miljöpartiet i det kommande valet, vilket han delvis motiverar med att Sverige är en demokrati i motsats till Ryssland – bland annat följande: ”Visst har Liedman…

Hets eller eftertanke?

Jag trodde att det var omöjligt för någon att lyckas finna en förnuftig tredje ståndpunkt i den under en generation så upphettade skolfrågan – en väg mellan blindskären – utan att göra avkall på varken intellektuell skärpa eller djup i framställningen och utan att kategoriskt stöta bort någon av krigets två huvudkontrahenter. Efter att själv…