Tag Archive for Svenska Institutet

I Lenins lya i Pskov

Jag bör som stipendiat från ”Svenska Institutet” sprida ”svenska värderingar”. Nu är jag alltid lite försiktig utomlands att komma med svenska pekpinnar. Jag skäms var gång jag hör någon landsman på en konferens säga: Yes, but in Sweden we do it like this! Jag brukar ta vederbörande åt sidan och föreslå att han nästa gång…

På Petersburgska vägar

Bloggens trogne medarbetare Anders Persson beger sig snart ut på äventyr. Han ska under några månader under våren, inom ramen för Svenska Institutets samarbete med universitetet i St Petersburg, föreläsa för ryska meteorologistudenter i sina specialämnen. Kanske får vi rapporter under resans gång. Här några reflektioner inför äventyret.Om det är så  att mitt namn inte…