Tag Archive for T. E. Lawrence

Kampen om Palestina – andra spelomgången (II)

De arabiska nationalister, som räckt Storbritannien en hjälpande hand i nödens stund, protesterar förgäves mot styckningen av den arabiska nationen och givetvis också mot planerna på den judiska staten. En arabisk administration inrättas i

Myt och verklighet

Min gymnasielärare i engelska nämnde vid ett flertal tillfällen Seven Pillars of Wisdom med mycket stor respekt. Jag förstod att han betraktade boken som synnerligen läsvärd så när jag flera år senare träffade på Vishetens sju pelare i ett antikvariat var det självklart att jag skulle köpa den. Den svenska upplagan gavs första gången ut…