Tag Archive for Torbjörn Fälldin

Kan man lita på medierna?

I måndags kväll berättade jag för inbyggarna i Kollektivhuset Dunderbacken om mitt skrivande, mitt bloggande och om varför jag håller på. Utgångspunkten var frågan om man kan lita på medierna och vi kom att diskutera mycket. Inbyggarna på Dunderbacken är över 40, men kanske ändå flest pensionärer som haft relativt goda inkomster under sina arbetsliv…

Putin, en rysk Fälldin

I dessa dagar när jordens fred och framtid sägs hotas av Vladimir Putin, vill jag, trogen min engelska ådra att värna om ”the underdog”, lägga ett ord för den ryske ledaren. Sanningen att säga har jag alltid hyst en viss sympati för honom. I ganska dålig konkurrens framstår han ju ändå som den mest sansade…