Tag Archive for värdlandsavtalet

ABF-möte om värdlandsavtalet med Nato

Videoupptagning från mötet om Värdlandsavtalet med Nato med Maj Britt Theorin, tidigare riksdagsledamot, Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen samt med Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i föreningen FiB-juristerna.

Värdlandsavtal istället för Nato-medlemskap?

Försvarsdebatten blir nu allt mer svårbegriplig. Folk och Försvar har sin årliga konferens i Sälen just nu och försvarsutspelen står som spön i backen. I dagens Studio Ett behandlades bland annat Sveriges förhållande till Nato, USA, Danmark, Finland, Polen och de baltiska länderna. Det märkliga är att detta nu inte ses som en och samma…

Natomotståndet växer nu

En opinionsundersökning om inställningen till svenskt Nato-medlemskap släpptes i förra veckan från IPSOS. DN rapporterade i fredags att svenska folket nu säger nej till Nato. Så är det faktiskt just nu. I april 2014 var dock hela 56%. Så sjönk det snabbt till 47% i december 2014 varpå pressen jublade. Men nu ser det ut…

Uppsala mot Nato

Igår träffades vi i Missionskyrkans lilla sammanträdesrum Vinkeln och bildade Aktionsgruppen Nej till Nato – i Uppsala. Det var mycket enkelt. Vi kom överens om att hjälpas åt att ordna appellmöten och/eller bedriva namninsamling mot det så kallade värdlandsavtalet på Stora torget eller i Gottsunda centrum alla lördagar fram till lucia. Ett samordningsgrupp på fem…

Värdlandsavtalet på ren svenska

Vad betyder värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato? Björn Backengård (en gång i tiden aktiv i FNL-grupperna …) gav oss tidigare en snabbgenomgång och ger oss nu en genomgång av de viktigaste punkterna. Han ger också fyra tunga NEJ-argument till riksdagens ledamöter. Värdlandsavtalet finns sedan 13 juli i svensk översättning. Den ingår i en omfattande skrivelse…

Nu får Nato-lobbyn maka på sig …

Kan det vara så att vi står inför ett genombrott i Nato-debatten? Alltså, håller tillskyndarna av Sveriges traditionella alliansfrihet på att släppas ut ur skamvrån. Är det på väg att åter bli möjligt att hävda att Sveriges säkerhet fortfarande gagnas bäst av ett eget försvar på hemmaplan (och inte av svenska soldater långt borta i…

“Ett land har alltid en armé – sin egen eller någon annans”

Sverige har nu varit på marsch mot Nato i 21 år. Jag läser på den officiella hemsidan för Sveriges Nato-delegation i Bryssel att första formella steget togs 1994 då Sverige gick med i Partnerskap för fred (PFF) med inriktning på att förbereda, öva och samordna sina styrkor inför internationella “krishanteringsinsatser”. Varje land bestämmer visserligen självt…

Kärnan i värdlandsavtalet

Vad betyder värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato? Saken har endast diskuterats i snäva kretsar. Björn Backengård ger oss här en snabbgenomgång. Han presentrar sig själv så här: Jag var en gång i tiden aktiv i FNL-grupperna, och tycker att det är det bästa jag har gjort och vill också hälsa att med “Guds rike” menade…