Tag Archive for västerländska medier

Adonis om läget i Syrien

I Wikipedia läser jag: ”Han betraktas av många kännare som det arabiska språkets allra främste nu levande diktare och har nämnts som en tänkbar nobelpristagare. Hans mest kända verk, diktcykeln Sånger av Mihyar från 1961, hålls som en höjdpunkt i nyare arabisk poesi, och i modernistisk poesi över huvud taget. Ali Ahmad Said är också…