Tag Archive for Vesuvius

Antiken lever

Trampade Pompejis mer än 2000 år gamla gatstenar i måndags förmiddag. När Pompeji begravdes av Vesuvius dödsbringande askmoln hade vi häromkring, d v s i Norden, så kallad äldre järnålder, vilket betyder att man börjat behärska enkel järnframställning av myrmalm i små mängder. År 79, när Pompeji begravdes var staden redan 500 år gammal. Få…