tisdag, 5, december, 2023
Taggar Wilhelm Busch

Tagg: Wilhelm Busch

Wilhelm Busch (1832–1908)

3
Wilhelm Busch föddes år 1832 i Wiedensahl nära Hannover och började år 1847 att studera till mekanikingenjör. Strax före examen började han i stället en kurs i litografi i Düsseldorf för att sedan flytta till Antwerpen för studier vid dess konsthögskola. Där fick han se många verk av de stora nederländska mästarna för vilka han kom att hysa en livslång beundran...

Möten med tecknade buspojkar

0
Min mor skrev dagbok om var och en av oss barn. Från när vi föddes och ett antal år framåt. I början av april...