Tag Archive for Wittgenstein

Hur högt är det i tak?

Plocka fram din måttstock och kolla hur många centimeter du har mellan golv och tak hemma. Blir utslaget 240 stycken är du standard. Välkommen i det överadministrerade samhället. Det händer som bekant att idéer frambringas av nedfallande infall. Newtons äpple är ett känt exemple. I mitt fall var det en ljuskrona. Jag tar det från…

Språk, kultur och tid

Mitt förhållande till samtiden blir allt mer komplicerat. Till exempel växer ett främlingskap inför de som i våra medier uppträder som ”Kulturens” företrädare och presentatörer. Min värld känns allt mer väsensskild från den som omger dagens unga framgångsrika ”kulturförmedlande” medelklass. Många framstår som vore de invaggade i den stora historielösheten och rutschande i en sorglig…