Till Stefan Löfvén

Jag vet att ni i partiledningen har låst er vid en linje att inte säga principiellt nej till vinster i vård, skola och omsorg. Man kan tycka att någon liten del här eller där inom denna stora sektor kunde fungera som vinstdrivande företag, utan att världen ginge under. Men Stefan, det handlar nu om demokratins kärna; att ta vara på barn, sjuka och gamla människor. Det kommer aldrig att kunna bli en lönsam affär! Sådant kommer alltid att kosta skattepengar. Att lämna ut denna sektor till kapitalistiska entreprenörer är ett stort cyniskt svek av ett parti som vill värna allas rätt till ett värdigt liv – hela livet.

Ändrar ni i partiledningen inte er linje till en ren “Nej till vinst i välfärden-linje” riskerar S att förlora valet 2014 och partiet att spricka. Det här är nog den största politiska vattendelaren sedan pensionsreformen på 50-talet, där ni hamnat fel.

Vänsterpartiet är ett parti med många konstiga sidor, men i denna fråga för de en klok socialdemokratisk linje. Min röst hamnar hos V om ni i presidiet inte tar ert förnuft till fånga. Och jag är nog inte ensam om att tänka så.


Så skrev jag i ett mejl till stefan Löfvén för ett par minuter sedan. Skicka ett mejl du med. Adressen är: stefan.lofven@socialdemokraterna.se

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , ,

  12 kommentarer for “Till Stefan Löfvén

 1. Dennis Zackrisson skriver:

  Det finns mycket att säga om detta!

  “Att ta vara på barn, sjuka och gamla människor kommer aldrig att kunna bli en lönsam affär” säger du. Detta är bevisligen fel. Det kan t o m bli mycket lönsamt om det bara organiseras på visst sätt. Vi har privata sjukhus, vilka länge bedrivit lönsam verksamhet. På samma vis är det med en del privata sjuk- och behandlingshem, vilka funnits nästan sedan Hedenhös tid.

  Sedan ondgör du dig över “kapitalistiska entreprenörer”. Finns det några andra? Vad är i så fall fördelarna med dessa? Eller ska vi inte ha några entreprenörer över huvud taget? Vem svarar i så fall för den nödvändiga utvecklingen av produktivitet och effektivitet inom just vårdsektorn?

  Är det möjligt att sköta allt via “demokratiska beslut”? Vad ställer det för krav på medborgarna? Klarar vi att leva upp till dessa?

  Jag avundas inte S-ledningen, som måste försöka ta fram en förnuftig linje under en populistisk korseld från många “gräsrötter”, som vill ha mera “juholtsk” retorik i kraven. Men vad ska vi sätta i stället? Det finns väl ingen som tror att landstingsbyråkratin är lösningen på alla problem i vården? Eller att kommunala nämnder helt plötsligt ska fixa det hela?

 2. Enn Kokk skriver:

  Jag rekommenderar den utmärkta artikeln av ett stort antal ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien, införd i Svenska Dagbladet (Brännpunkt) den 27 mars 2013.

 3. Erik Edwardson skriver:

  Jag hoppas att S landar nära V i frågan om hur välfärden ska organiseras i framtiden. Nästa veckas kongressbeslut innebär ett vägval för socialdemokratin. S kan inte styra på egen hand. Antingen vänder sig socialdemokratin åt vänster för att driva en politik för jämlikhet och rättvisa eller så prioriterar de något annat och vänder sig åt höger. Läs: DN-debatt: Bara vänstersamverkan ger en rättvisare politik

 4. Knut Lindelöf skriver:

  Ja Dennis, allt detta inom fältet skattefinansierad utbildning/omsorg/vård bör i princip styras via demokratiska beslut.

  Men jag inser problemet, mängder av tjänster köps in och betalas med skattepengar. Det är även i många fall motiverat. Dock! stora delar av den demokratiska välfärdsstatens fundament måste befrias från marknadskrafter. Grundskolan är det viktigaste och tydligaste området.

 5. Tommy Sjöberg skriver:

  Det är det liberala viruset som måste utrotas. Har arbetat över 20 år i offentlig sektor och det är det den enda reellt existerande varianten till privatiseringsvågen då är vi illa ute. Verksamheter bedrivs av människor som är formade av det liberala viruset, så formerna kan bara skilja marginellt. Börja med att utvärdera köp- och säljreformen från 1991, den öppnade för alla skandaler, läs “Baklängesrevolutionen” av Margareta Norlin.

 6. Stefan Löfvén (partiledare) skriver:

  Bäste Knut,

  Tack för ditt brev om ordning och reda i välfärden. Jag har läst ditt brev och tagit del av dina synpunkter.

  Våra gemensamma skattemedel ska användas effektivt. Ingenting annat är acceptabelt. För mig är det viktigt att ta ansvar där man befinner sig och alltid försöka göra sitt bästa.

  Som politiker är det viktigt att se saker för vad de är och inte falla för frestelsen att söka enkla lösningar på komplicerade spörsmål. Ordning och reda i välfärden handlar att använda skattemedel på effektivast möjliga sätt och att hantera komplicerade spörsmål eftertänksamt och klokt.

  Det finns idag hos många en önskan att få behålla den valfrihet som växt fram inom bland annat skolvärlden. Jag vill inte hindra enskilda personer och familjer från detta. Jag vill heller inte stänga välfungerande skolenheter och bryta undervisningskedjan för en stor del av våra barn och ungdomar. Att något går med vinst behöver inte betyda att det är dåligt. Genererad vinst kan användas på många olika sätt. Men det ska vara ordning och reda, kvaliteten ska sättas främst och skattemedel användas effektivt.

  Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i fristående skolor och på privata äldreboenden. Detta är fullständigt oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

  För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas.

  Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet. Sammantagna ska våra förslag om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.

  För att ny välfärdsverksamhet ska kunna starta måste det finnas tillräckligt med underlag i form av exempelvis elever eller vårdtagare. Lagen om valfrihet ska inte vara obligatorisk. Den bör dessutom förändras så att fri etablering inte längre är möjlig. Kommuner och landsting ska avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non profitaktörer.

  Barnen är vår framtid och det är oerhört viktigt att våra unga ges så goda utbildningsmöjligheter som möjligt. För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som ansvariga för skolan får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Därför vill vi att kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det ska krävas ett samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att etablera en ny fristående skola. Staten ska därtill säkra den nationella likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya fristående skolor.

  Vi socialdemokrater har tagit ett samlat grepp om ordnig och reda i välfärden. Våra förslag om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden sätter kvaliteten främst och tillser att skattemedel används effektivt och klokt.

  Låt mig nu med några korta rader beröra den grundläggande utmaningen för vårt land idag; jobben. Arbetslösheten är alarmerande hög och det är uppenbart att regeringens politik inte fungerar.

  Vårt lands största tillgång är invånarnas arbete. Att kunna försörja sig själv är grundläggande för den enskilda människans möjlighet att känna sig fri och kunna följa sina livsmål. Men människor i arbete är också en förutsättning för att vårt land ska kunna utvecklas och för att välfärden ska kunna upprätthållas. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha ett bra liv även om vi drabbas av arbetslöshet, sjukdom eller den dagen vi blir gamla.

  Jag vill att många nya arbetstillfällen ska skapas i vårt land. Därför behöver Sverige drivna företagare och livskraftiga företag. För att locka fram innovationskraften inom olika sektorer i samhället behövs tre fundament. Det behövs en stabil ekonomi med både mål för sysselsättningen och för investeringar i budgeten. Det behövs också en näringspolitik som stöttar framväxten av nya företag, varor och tjänster och det behövs en utbildningspolitik som vässar människors kunskaper för att de ska kunna ta de nya jobben. Som socialdemokratisk partiledare kommer jag oförtrutet att arbeta för detta.

  Eftersom vi alla delar vårt svenska samhälle och ständigt lever i relation till varandra delar vi också ett ansvar mot våra medmänniskor. Våra problem och utmaningar är gemensamma. Sverige är ett litet land – men om vi samverkar och samarbetar, mellan samhällsfunktioner och generationer så kan vi bli ett väldigt starkt land.

  Avslutningsvis vill jag än en gång tacka för att du, Knut, tog dig tid att skriva till mig. Låt mig också ta tillfället i akt att önska dig och de dina en fin vår!

 7. Knut Lindelöf skriver:

  Bäste Stefan,

  Jag tar mig friheten att publicera (här ovan) ditt svar på mitt offentliga mejl den 22 mars.

  Tack för ditt långa svar och att du tog dig tid till detta. Dina argument för att inte förbjuda vinster i välfärden stämmer exakt med vad som framgått i massmedierna i samband med kongressen. I mina ögon var kongressens beslut inte mycket till kompromiss. Ni borde ha undantagit skolan och börjat med ett förbud mot friskolor. Naturligtvis utan brutala nedläggningar av väl fungerande friskolor, de skall på ett ordnat sätt överföras i offentlig regi.

  Valfriheten är en svår filosofisk fråga och kan inom skolan inte ses som ett konsumentval på en marknad. Det borde du och övriga i partistyrelsen förstått vid det här laget. All seriös forskning visar på detta. Etnisk, ekonomisk och social segregation tar ni alldeles för lätt på. Ert aviserade kommunala inflytande på skoletableringar är ett steg i rätt riktning, men helt otillräckligt. Era kontrollåtgärder för att upprätthålla kvalité är en oframkomlig väg. Kontrollapparaten kommer fort att växa till en elefant; svårstyrd byråkrati. Minns det gamla SÖ som upptog stora delar av Östermalm på sin tid.

  Så till en annan sak. Ditt besked att det är oförenligt att vara ordförande i Islamiska förbundet och sitta i partistyrelsen för S, är rimligt. Därför borde Omar Mustafa aldrig ha nominerats. Den soppa som sedan utspelat sig inför våra ögon är ännu ett allvarligt tecken på stora svagheter i partiets ledning. Värst är bristen på koll av vilka som väljs till partistyrelsen. Som det nu blev framstår vårt parti som styrt av Expressens Israelkramare. Att det dessutom idag har framkommit (enligt Omar M på presskonferensen) att det var andra skäl än dem du uppgivit, som Veronica Palm uppgav för honom, gör saken förstås ännu värre.

  Ordning och reda i välfärden vore bra, men ordning och reda i partiledningen kommer allra först.

 8. Tommy Sjöberg skriver:

  Håller med Dennis i tvivlet på att offentlig verksamhet inte automatiskt löser problemet med vinster i välfärden. För ett par år sedan hade TV (Västnytt) ett inslag om ett boende för bostadslösa missbrukare i kommunal regi, boendet (omöblerat) kostade 1000? kr/dygn, vart tar dom vinsterna vägen. Privat eller offentlig verksamhet är bara olika varianter på vinster, inte verkliga alternativ.

 9. Ulla-Britt Niklasson, Göteborgska skriver:

  Skola vård och omsorg skall ligga i statlig ägo och fördelas där de behövs – inga vinster i välfärden – i ett solidariskt samhälle litar vi på varandra!

  Inte en krona till Riskkapitalisterna! I dagens samhälle vet ingen vem som är vem och vart pengarna hamnat!

  En kvarts miljard försvann i Kungsbacka där en sosse köpte och sålde skolor! Försvarades sedan av en annan sosse Bodström! Skandal!

  Nu står en annan sosse anklagad för att ha förskingrat miljoner avsedda för hitkommande flyktingar – nämligen sossen med hästsvansen, Emanuel, som kör runt i lyxbilar för våra skattepengar! Också han försvaras av samme sosse Bodström!

  Hur involverade är sossarna i toppen som kan försvara dessa förrädare?

  Beträffande talet ovan av Löfvén verkar det vara en av stencilerna han använt flera gånger tidigare vid sina sparsamma framträdanden!

  Var finns protesterna?

  Korruption och svindel varje dag. Rättning i leden!

  Beträffande denne Omar som diskuteras så borde det Socialdemokratiska partiet nu visa att de går Palmes väg och bjuder in Hamas företrädare och visar solidaritet med Palestinas folk! Palme vågade! Palme lovordades världen över! Visa nu vad ni går för! Fred i Palestina först av allt!

  Socialdemokratin saknar en ledare. Det hade vi fått genom Juholt, som talade klarspråk och inte sprang och frågade vad han skulle säga
  innan han talade till folket!

  Det ena hänger ihop med det andra! S kan inte sitta i knät på högerfalangen; Persson, Bodström och Rosengren! Vapenförsäljare Lobbyister i EU och telenät som avlyssnar oliktänkande!

  I Jemen skjuter oljefartyg med inhyrda besättningar och legosoldater ihjäl människor som är ute och fiskar för sin överlevnad! VAD PÅGÅR?
  PROTESTERA!

  Saudiarabien är en diktatur som nu styr Mellanöstern! Vem håller i taktpinnen?

 10. Dennis Zackrisson skriver:

  Ojoj, Ulla-Britt!

  “i ett solidariskt samhälle litar vi på varandra” säger du. OK, det är ju bara det att vi inte lever i ett sånt lyckorus!

  Det visar de exempel du sedan drar fram. Även (S) har ju sett att det finns andra (och större) köttgrytor än de som de “förtroendevalda” samlas omkring. Stefan Stern går till Wallenberg; Thomas Östros till Bankföreningen, Göran Persson till konsultbranschen m fl, m fl.

  Men vi måste ju ändå se vad som går att använda för att styra det svenska samhället i dag. Miljöpartiet har nu öppnat för allians med Alliansen! ALLT (!) som tänktes som finansiering i en socialdemokratisk skuggbudget har nu Mp sagt nej till. Eller snarare har man bejakat den borgerliga alliansens politik när det gäller ungdomars rabatt på socialavgifterna och sänkt krogmoms!

  Så frågan är: Blir du bara än mer frustrerad eller har du en tanke på att kolla vad som VERKLIGEN kan göras åt saken?

 11. Ulla-Britt Niklasson Göteborgska skriver:

  Vänstern är alternativet jag väljer! Det finns ingenting som tilltalar mig i dagens Socialdemokrati styrt av lobbyister och godsägare!

 12. Dennis Zackrisson skriver:

  För att få upp den här diskussionen ur grodperspektivet och de kilometerdjupa hjulspåren av alla tidigare (och säkerligen en del kommande) fruktlösa meningsutbyten så rekommenderar jag ett studium av den lysande intervju med Omar Mustafa, som publicerades i måndagens AB.

  https://www.aftonbladet.se/kultur/article16687268.ab

  Därför blev jag sosse. Omar Mustafa svarar på frågor som skulle ha ställts om han inte var muslim

  Notera särskilt vad han säger om sitt val av parti:

  “– Samtidigt kände jag att Socialdemo­kraterna, som var det parti som skulle kunna bryta utvecklingen, inte riktigt uppfattade problemet. Så jag engagerade mig i social­demokratin. Ideologin passar mig väl: Tron på jämlikhet, solidaritet, rättvisa, på lika rättig­heter; de klassiska socialdemo­kratiska värderingarna kunde jag känna mig trygg i.

  Vänsterpartiet var aldrig ett alternativ, säger Omar Mustafa:

  – Det är ett samhällskritiskt parti och jag håller med i mycket av kritiken. Men kritisera kan jag göra från civilsamhället. Jag vill att det skall hända något och jag tror att det är inom socialdemokratin som man kan skapa en förändring.”

  Det är uppfriskande att höra Omar Mustafas resonemang. Men för vissa blir väl bördan av att behöva engagera sig i ett aktivt politiskt opinionsarbete, där man riskerar att få ett konkret inflytande, alltför stor.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.