Det gångna året har varit ett relativt bra år för lindelof.nu. Jag hade hoppats kunna spräcka halvmiljonstrecket, men det lyckades inte, dock var det mycket nära 490.000. 2021 bröts uppåtkurvan, vilket jag inte kan förstå anledningen till. 2022 innebär en återgång till den gamla ökningskurvan. Anledningen till det är kanske att jag publicerade färre artiklar 2021 än både 2020 och 2022. Men det kan jag inte kolla för närvarande. Statistiktjänsten brister här.

Men ännu är trafiken jämförelsevis blygsam. Kanske jag inte ska bry mig så mycket om det. Jag har en trogen läsekrets (återkommande läsare) på mer än 1000 personer. Det är inte fy skam, en ganska liten men exklusiv skara. Alla är välkomna. Det enda som krävs är att man håller god ton, åsiktlikhet krävs på intet sätt.

Årets 10 mest lästa artiklar är:

Nr 1, artikeln om Victoria och Daniel, lästes mer än dubbelt så många gånger (10.520 ggr) som tvåan (4.092 ggr). Där ser man vad Google premierar.

lindelof.nu:s ekonomi
Årets intäkter har mest bestått av gåvor från läsarna, sammanlagt 17.500 kr. En knapp tusenlapp har också inkommit genom bokförsäljning. Utgifterna har uppgått till 26.000 kr, vilket innebär att året gått med 8.500 kr förlust. Men tack vare ett överskott från förra året är det ingen fara på taket. Men, eftersom intäkterna måste öka under nästa år har jag introducerat möjligheten att börja donera småsummor när andan faller på via ett MediLinq-konto (Gilla på riktigt!, se längst ner på sidan).

Tacksamt vore förstås om fler blev månadsgivare. Det är enkelt att ordna via autogiro till bg 5372-1817, eller att då och då swisha en slant till
123 052 078 3, glöm inte att märka betalningarna med ”bloggåva”.

Tack alla trogna och otrogna läsare för det gångna året, med önskan om ett gott 2023.


Föregående artikelMed konfirmationskostymen på Råsunda 1958
Nästa artikelVarför inte Stefan Lindgren?
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

14 KOMMENTARER

 1. Man kan bara glädjas åt att lindelof.nu går framåt. Alla oberoende bloggar som framför de åsikter och fakta som MSM undanhåller oss förtjänar att spridas vidare. Till dem räknas förstås Global Politics

  Men också t ex Newsvoice, Swebb-TV och Nya Dagbladet publicerar sådant som Putins nyårstal och obekväma sanningar om covid-19, vilket är helt otänkbart för DN och SVT.

  Jag hoppas förstås att alla nämnda får ett ännu bättre 2023, d v s en God Fortsättning!

 2. Ja lindelof.nu är att likna vid ett gott källsprång samman med Stefan Lindgrens ”8 dagar” och Anders Björnssons m fl ”alliansfriheten.se”. En myckenhet tänkvärda diskussioner genom åren. Viktiga korrektiv till rådande ensartade diskurser. Att jag ej är överens med allt som skrivs är en självklarhet. Det är som det skall vara, man får i dessa fora pröva de egna ståndpunkterna, böka, bända dem i förhållande till andras. Ingen här nämnd, men ingen heller glömd. Ibland får man rucka på de egna käpphästarna, ibland står de kvar.

  Då jag för det mesta tänker långsamt men associerar snabbt (se Nobelpristagaren Kahnemanns bok i ämnet) är tankesnurror som de ovan nämnda mycket nyttiga för att hålla övervåningen någorlunda vaccinerad från det ensartade mediebruset. Nu önskar jag er alla ett förhoppningsvis mindre jävligt 2023 än det gångna året!

 3. Så bra. Kan nämna att besöken på Globalpolitic.se ökade med drygt 80 procent 2022. Liksom Lindelof.nu står den för antiimperialism och försvar av yttrandefrihet. Man hoppas att detta på något sätt indikerar ökat stöd för dessa frågor.

 4. Anders Romelsjö!
  Din blogg står inte på något sätt för antiimperialism. En sann imperialist hade kategoriskt fördömt Rysslands imperialistiska krig i Ukraina där Ryssland, helt i strid med folkrätten försöker annektera delar av den suveräna staten Ukraina. Istället kan man på din blogg läsa inlägg efter inlägg där det ryska angreppet på Ukraina, på olika sätt försöker att försvaras och rättfärdigas. Att du också påstår att du skulle ”försvara yttrandefriheten” är också skrattretande. Själv har jag genom åren fått hundratals kommentarer censurerade av dig när jag har visat på bristerna i dina resonemang eller belyst dina faktafel.

 5. Mycket bra att dessa den svenska antiimperialismens hörnpelare växer. Att även dom som inte begriper vad imperialism är för något tillåts yttra sig känns som en frisk fläkt i dagens allt mer överhetsstyrda och censurerade mediaklimat.

 6. Anders Åberg!
  Håller helt med dig när du skriver ”Att även dom som inte begriper vad imperialism är för något tillåts yttra sig.” Att vissa på något obegripligt sätt försöker få Putins folkrättsvidriga angrepp och annektering av den suveräna staten Ukrainas territorium, helt emot allt vad internationell rätt heter, till att vara en antiimperialistisk handling är inget annat än skrattretande. Men som du säger skall de naturligtvis få framföra sina åsikter även om ingen tar dem seriöst.

 7. Om man skall använda termerna imperialism och antiimperialism är det rimligt att man tydliggör vad man menar med dessa termer.

  Antiimperialism borde betyda att man är anti (emot) imperialism. Därmed blir det betydelsefullt att ha en klar definition av imperialism och även imperium.

  Vi börjar med Svenska Akademiens Ordlista (SAOL):
  • imperialism: ”strävan att bygga imperium”
  • imperium: ”stort välde med besittningar långt utanför det egna landet”

  Vi tar även en titt i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO):
  • imperialism: ”utrikespolitik som är inriktad på behärskning av områden (långt) utanför de egna gränserna”
  • imperium: ”(geografiskt vidsträckt) stormaktsvälde med ett antal underkuvade stater”

  Vi går även till svenska Wikipedia:
  • imperialism: ”Imperialism är en strävan hos vissa stater eller nationer att bilda imperier som omfattar områden av främmande folkslag och nationer”
  • imperium: ”Imperium (från latinets imperium, ’befäl’, ’makt’, ’välde’) syftar i allmänhet på en centraliserad stat som omfattar flera nationer eller folkslag”

  Med utgångspunkt från ovan finner jag att engelska Wikipedia har en användbar definition av imperialism:
  ”Imperialism är statlig politik, utövandet eller förespråkandet, för att utvidga makt och herravälde, särskilt genom direkt territoriellt förvärv eller genom att få politisk och ekonomisk kontroll över andra områden, ofta genom att använda hård makt (ekonomisk och militär makt), men också mjuk makt (kulturell och diplomatisk makt).”

  Detta knyter även an till folkrätten såsom den formuleras i artikel 2.4 i FN-stadgan:
  ”Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.”

  Om man nu använder den angivna definitionen för imperialism från engelska Wikipedia på en del företeelser avseende Rysslands agerande under senare tid blir det relevant att påstå följande:
  • Rysslands stöd till separatisterna i Donbas efter februari 2014 var rysk imperialism.
  • Rysslands annektering av Krim 2014 var rysk imperialism.
  • Rysslands angreppskrig mot Ukraina 2022 är rysk imperialism.
  • Rysslands annektering 2022 av fyra områden i östra Ukraina är rysk imperialism.

  Om man anser sig vara konsekvent antiimperialist måste man även ta avstånd från rysk imperialism.

 8. Arne Nilsson!
  Håller vi oss till SAOL så hittar vi inget stöd för att använda termen rysk imperialism. Samma sak hos SO och svenska Wikipedia.

  Vi hittar inte någon annan strävan hos Ryssland än att värja sig och sina närstående emot Natos och därmed USA:s militära expansion österut.

  Du väljer istället engelska Wikipedia där man genast noterar att ordet ”strävan” saknas. I min värld är ordet ”strävan” centralt. Utan det ordet blir även självförsvar imperialistiskt och t o m ockupationen av Nazityskland!

  Vad jag kan se finns ingen imperialism i Rysslands agerande i Ukraina. Invasionen är brutal och hänsynslös, den bryter definitivt mot folkrätten och bör enligt mig fördömas, men att kalla den imperialistisk blir missledande.

 9. Noterar att vi är överens i den kanske viktigaste frågan och det gäller att Rysslands invasion av Ukraina är ett brott mot folkrätten.

  Var och en kan givetvis definiera termen IMPERIALISM efter eget gottfinnande. För dig verkar termen ”strävan” vara av central betydelse för hur imperialism skall definieras. I detta sammanhang får jag intryck av att du med ”strävan” avser ett subjektivt rekvisit: att det skulle finnas ett uppsåt. I den definition som jag finner relevant, den från engelska Wikipedia, finns det inslag av detta genom att termen ”förespråkandet” förekommer. Men jag föredrar att döma stater efter vad de gör och inte vad de säger eller inte säger. Därmed blir det korrekt att tala om rysk imperialism i de fyra fall jag pekar på i min förra kommentar.

  Din hänvisning till de allierades krigföring mot Nazityskland är både missvisande och saknar relevans. Missvisande eftersom Nazityskland var angripare och saknar relevans eftersom Nazityskland upphörde som statsbildning i maj 1945. Däremot blir det korrekt att påstå att Sovjetunionen bedrev en imperialistisk politik mot Östeuropa från 1945 till 1991. USA å sin sida tog kontroll över Västeuropa efter andra världskriget. Även detta är en form av imperialistisk politik.

  Det vore intressant att få veta hur du definierar termen imperialism!

 10. Att annektera delar av grannländer och göra anspråk på överhöghet över dem borde väl vara imperialism. Putin har ju uttryckt sorg över Sovjetunionens upplösning och tycks förespråka ett återupprättande och utanför detta en krans av neutrala stater som något skydd mot Nato.
  Ryssland i sig kan väl klassas som ett imperium, det är ju en federation med Kreml som centralt styre och därunder finns ett myller av ca 100 nationaliteter, ett antal autonoma republiker, autonoma områden med någon formell form av självstyre. Men i praktiken styrda av Kreml. Tjetjenien gjorde ett försök…

 11. Jag instämmer helt med Anders Å i utsagan: ”Invasionen är brutal och hänsynslös, den bryter definitivt mot folkrätten och bör enligt mig fördömas, men att kalla den imperialistisk blir missledande”, utom det sista om ”imperialistisk”. Men det är den minst viktiga delen av hans utsaga. Här anser jag Arne N:s analys av rysk imperialism vara relevant.

  Firade trettondagen (d v s ortodox jul) i Uppsala med ukrainska och vitryska vänner, några jag ser regelbundet men några andra jag inte sett på flera år. Flera födda och uppväxta i Charkov (Charkiv på ukrainska). Kvällens höjdpunkt var när vi kunde skåla för att Zelenskyj nu upphöjt Charkov till Hjältestad. Därmed bröts det trauma som Charkov-borna levt med i över 70 år. Näst efter Leningrad förtjänade ingen annan stad i Sovjetunionen att utnämnas till Hjältestad mer än Charkov. Men katastrofen vid slaget om Charkov i maj 1942, och där Stalin personligen måste ta på sig ansvaret, gjorde att Charkov aldrig utsågs till Hjältestad. Men nu har det skett!

 12. Arne Nilsson!
  Nu tror jag att du gick vilse här. Om du bara utgår från vad stater gör, utan att ens försöka förstå orsakerna, så blir ju ockupationen, eller kanske mer rätt, invasionen av Nazityskland imperialistisk enligt din egen föredragna tolkning av ordet. Både öst och väst ”förespråkade” invasion och den nazistiska statsbildningen upphörde inte förrän efter invasionen.

  ”Strävan” att lägga under sig eller kontrollera andra nationer växer fram ur dom stora företagens jakt efter råvaror, marknader och ständigt ökande vinster. När dom blir så mäktiga så att dom i praktiken styr ett lands politik, så kan dom göra krigsmakten till sitt eget privata redskap, så som uppenbarligen har skett i t ex USA.

  Detta har hittills i historien skett i konkurrens mot andra liknande staters ambitioner och resulterat i fruktansvärda krig.

  I Ryssland av idag finns säkerligen stora företag med imperialistiska ambitioner, men Ryssland har inte kunnat hävda sig i den imperialistiska konkurrensen. Istället har landet styckats upp av dom dominerande imperialistmakterna i väst och därifrån ser vi ett tydligt strategiskt försök att göra dessa f d Sovjetrepubliker till basområden för fortsatt sönderdelande av Ryssland.

  Putin har nu som det verkar satt stopp för denna västliga imperialism. Krigen i Rysslands randstater, Ukraina inräknat, är kamp emot expanderande imperialism och inte imperialism i sig.

  Sovjetunionens agerande i Östeuropa var möjligen mer tveksamt i det här avseendet, men jag tror att även det styrdes av försvar emot den aggressiva imperialismen i väst. Ryssland hade lärt sig den hårda vägen vad den kunde leda till och dom erfarenheterna präglar sannolikt deras agerande även idag.

 13. Anders Åberg!
  I din kommentar från ”2023-01-07 På 16:11” pådyvlar du mig uppfattningar gällande imperialism i allmänhet och de allierades krigföring mot Nazityskland i synnerhet som jag inte har eller har förespråkat.

  Om jag har förstått dig rätt så anser du att en ”strävan” måste grunda sig i ekonomiska intressen för att det skall vara frågan om imperialism och enligt ditt synsätt saknas dessa då det gäller Rysslands anfallskrig mot, ockupation och annektering av delar av Ukraina. För det första har du inte rätt i sak. Rysslands utrikespolitik styrs av en kombination av ekonomiska, politiska och militära intressen. För det andra leder ditt synsätt till att du kan blunda för att Ryssland för en imperialistisk politik i Ukraina. Att förstå bakgrunden till kriget och förstå Rysslands bevekelsegrunder är nödvändigt, men att förstå får inte slå över i en förståelse för, vilket bidrar till en legitimering av Rysslands agerande mot Ukraina.

  Förstår över huvud taget inte vad du menar då du skriver: ”Istället har landet [Ryssland] styckats upp av dom dominerande imperialistmakterna”. Ryssland har idag inte ”styckats upp av dom dominerande imperialistmakterna”.

  Uppenbarligen har vi olika uppfattningar om vad som är imperialism. Jag har citerat en definition av termen imperialism som jag anser är användbar. Du har hittills inte presenterat en definition av imperialism som du anser är relevant. Detta medför att diskussionen blir lite svårhanterlig.

 14. Arne Nilsson!
  Jag pådyvlar inte dig någon uppfattning alls, jag bara påpekar det uppenbara i vart den tolkning du gör av ordet imperialism leder dig.

  Du däremot pådyvlar mig att jag bidrar till att legitimera en invasion som jag mycket tydligt har tagit avstånd ifrån.

  Att jag blundar för det du kallar rysk imperialism är en självklarhet då jag hävdar att det tvärtom handlar om kamp emot imperialism.

  Du säger att jag inte presenterat en definition av imperialism som jag anser är relevant, för att sedan kritisera den presentation jag presenterat!

  Att du upplever diskussionen som svårhanterlig beror nog inte på mig tror jag.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.