USA på väg mot fullbordad fascism

Noam Chomsky, Chris Hedges och Daniel Ellsberg anmäler Barack Obama.

2012 stämde Chris Hedges, Noam Chomsky och Daniel Ellsberg president Barack Obamas administration och menade att en ny lag NDAA 2012 inskränkte deras rätt till yttrandefrihet och därmed förutsättningarna att utföra sitt arbete som journalister.

Hedges påstod att den nya lagstiftningen gav amerikansk militär rätt att gripa personer som skrev kritiskt om militärens agerande. Gripanden kunde genomföras på obestämd tid och dessutom utan någon formell anklagelse om brott. Personen kunde även placeras i militär förvaring. Lagstiftningen gällde alla amerikanska medborgare. Den som avgör den gripnes ärende och öde, är USA:s president, som då var Barack Obama.

Det här gäller fortfarande, vilket är okänt för de flesta, såväl i USA som i den övriga världen. Idag har President Donald Trump den befogenheten om han finner det nödvändigt.

För att försöka stoppa den nya lagen drev Chris Hedges frågan, som togs upp i en federal domstol. Domstolen dömde och slog fast att lagstiftningen var i strid med den amerikanska konstitutionen. I Maj 2012 förbjöds Obamaadministrationen att tillämpa lagstiftningen. De överklagade såklart domen och fick rätt i nästa instans. Som skäl angavs att de inte såg någon bäring i NDAA gällande påståendet att amerikanska medborgare utan formell anklagelse verkligen kunde gripas på obestämd tid och placeras i militärt förvar.

Detta i sin tur innebär att rättsläget är oklart tills ärendet visserligen är klart, men eventuellt kan ändras efter att ha behandlats i Högsta Domstolen. HD har dock hittills vägrat att ta upp ärendet.

När president Barack Obama skrev under NDAA sektion 1021 påstod han bestämt att den nya lagstiftningen varken begränsade eller ökade möjligheterna för presidentmakten att gripa och placera amerikanska medborgare i militärt fängsligt förvar utan förklaring och på obestämd tid.

I samband med den rättsliga processen yttrade Obama; ”my administration will not authorize the indefinite military detention without trial of American citizen”. Chris Hedges och andra påpekade då: ”Obamas statement inphed that while a president have the power to indefinately detaine Americans he chose not to exercise that power”.

Barack Obama valde alltså att godkänna denna totalitära, djupt kränkande och odemokratiska lagstiftning, samtidigt som han själv deklarerade att han inte skulle tillämpa den under sitt presidentmandat och det gällde hela hans administration.

Därmed är han ansvarig för lagstiftningen, som hör hemma i totalitära korporativa samhällen som befinner sig i övergången till den fullbordade fascistiska staten. Den grundläggande demokratiska grundtanken från 1971 att ”no citizen shall be imprisoned or otherwise detained by the United States except pursuast to on Act of Congress. An AUMF is an Act of Congress” är sedan 11 september ett minne blott.

Kriget mot terrorismen och krigslagarna AUMF 2001 och AUMF 2002 blev inledningen till den totalitära korporativa samhällsutvecklingen mot fullbordad fascism.

Strax efter 9/11-attacken 2001 beslutade kongressen om Authorization to Use Military Force (AUMF 2001) som gav President George W Bush mandat från kongressen att använda alla militära medel för att spåra upp terroristerna från attentatet och fängsla eller oskadliggöra dem. Det avsåg logistik, vapenleveranser, finansiärer, piloter som varit verksamma vid attacken.

Under nästan två decennier har USA sedan bedrivit krig i ett flertal länder i helt annat syfte än att jaga terrorister från 9/11-attentatet. Angrepp mot Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien är bara några exempel. Detta agerande var alltså i strid med AUMF 2001.

Agerandet var för det mesta i strid med konstitutionen som säger att det är kongressen som beslutar om krig. President Trumps två angrepp mot Syrien var helt i strid konstitutionen och AUMF 2001. Pentagon hävdar idag att presidentmakten kan ge order om krig även om kongressen skulle motsätta sig detta, vilket är fullständigt i strid med den grundläggande konstitution skriven av den amerikanska demokratins fäder, vilket också idag bekräftats av alla juridiskt kunniga och ledande personer av betydelse i USA som en grav feltolkning.

Ny krigslagstiftning på gång AUMF 2018
Bob Corker (R) och Tim Kaine (D) tog initiativ till en ny AUMF 2018, som är tänkt att ersätta de tidigare icke längre funktionsdugliga AUMF 2001 respektive AUMF 2002. Förhoppningar fanns att ett nytt lagförslag skulle innebära ett återupprättande av kongressens legala rätt att i enlighet med konstitutionen besluta om att USA ska gå i krig.

En av de starkaste kritikerna är Rand Paul (R), menar att det nya lagförslaget innebär en ytterligare försämring och innebär ständigt nya krig, när som helst, mot vem som helst och utan kongressens kontroll.

Rand Paul: ”The new Kaine/Corker AUMF declares war on at least the following places and People’s. The Talibans, al Qaeda in the Arabien Peninsula, ISIS anywhere, Al Shabaab in Somalia and elsewhere, al Qaeda in Syria, Al Nusra in Syria, The Haqqan network in Pakistan, al Qaeda in the Islamic Mahgreb, in Niger, Algeria, Libya and Nigeria and Associates Forces as defined by the president. […] This is breathtaking. Previous AUMF have nerver included associated forces and with good reasons. Yet the Kaine/Corker AUMF not only codifies military action against those associated forces, but by conservative estimates in 20 countries”.

Lagen från 2012 benämnd The National Defense Autorization Act (NDAA) som fråntar alla amerikanska medborgare rätten till en formell juridisk process med en preciserad brottsanklagelse som prövas i en opartisk rättegång, är ett tydligt tecken på totalitär utveckling i USA. I och med att den här delen om militärt fängslande inte finns med i handläggningen av AUMF 2018, så kvarstår möjligheten till detta rättsvidriga agerande.

Rand Paul igen: ”It’s an orbitrary decision, and this what this debate has been over. So don’t let the wool be pulled over your eyes to think that you have a protection that you will get a trial by jury if accused of crime. […] We had protection in this bill, we passed an amendment that specifically said if you were an American citizen or here lagally in the country, you would get a trial by a jury, stated that it had been removed In the Conference they want the possibility to detain American citizen without trial in our country”.

  3 kommentarer for “USA på väg mot fullbordad fascism

 1. Jan Arvid Götesson skriver:

  “Detta i sin tur innebär att rättsläget är oklart tills ärendet eventuellt behandlats i Högsta Domstolen. HD har hittills vägrat att ta upp ärendet.”

  Men om HD inte tar upp fallet är väl rättsläget klart? Vad andra instans har sagt har väl blivit “rättsläget”? Det finns väl inga utsikter att saken ändras?

 2. Hans Andersson skriver:

  Inga utsikter att just nu få en prövning i HD. Rand Paul misslyckades att få med ett tillägg i den kommand omröstningen i AUMF 2018, men den blockerades av senatens säkehetskommitte.
  Om hela AUMF faller vid kommande omröstning så hade lagen om gripandet på obestämd tid och förvaring utan vanlig rättslig prövning även fallit bort tillsammans med hela paketet AUMF.

  Full möjlig att Corke/Kains förslag faller i omröstningen vilket vore en välgärning.

 3. Jan Arvid Götesson skriver:

  Det finns inte mycket information om detta på svenska, har jag upptäckt. Jag letade efter “Authorization for Use of Military Force”, “AUMF”, och svenska översättningar av “Authorization for Use of Military Force” i DNs och SvDs elektroniska arkiv, men kammade noll.

  Dessa söktermer gav nästan inga googleresultat på svenskspråkiga sidor på hela världsvida väven. Anmärkningsvärt.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.