Bilden är ett montage av två imperiers ”Ground Zero”

Redan förra gången jag skrev om USAs snart förestående kollaps fanns bara den militära slagkraften kvar, då landet redan i praktiken var bankrutt på alla ekonomiska plan. De aggressiva imperialistiska försöken att ta kontroll över oljekällorna i Mellanöstern, samt säkerställa sina geopolitiska strävanden som till exempel i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien hade helt misslyckats.

USA har inte kunnat säkerställa det som behövdes gällande sina ekonomiska och geopolitiska vinster. Den mest misslyckade imperialistiska stråtrövaren någonsin, i varje fall i modern tid och det som nu återstår är endast ekonomisk ruin och ett socialt sönderfall utan motstycke i modern tid. Men nu är vi där.

Statsskulden
Den amerikanska statsskulden är utan jämförelse den mest gigantiska världen någonsin upplevt. Alla erövringskrig och den enorma militära slagkraften har sin grund i ständiga krediter framför allt från OPEC länder, Kina och Japan.

Känt är att USA konsekvent vägrat betala sina skulder och till och med har hotat Kina med krig, vid ett tillfälle, när kineserna pressade på om återbetalning.

Amerikanarna har i stället tryckt sedlar, så kallade Fiatpengar, som ingen vill ha. Men med den hotfulla militära slagkraften i ryggen har man fått långivarna att anpassa sig till den brutala verkligheten. Framför allt har statsskulden rusat enormt under Obamas två mandatperioder. Idag är skulden ofattbara 4500 miljarder dollar. Periodvis har från amerikanskt håll hävdats lägre skuld, men det kan avfärdas och har så gjorts även av amerikanska tjänstemän som i media slagit larm om den avsiktligt felaktiga summan på skulden.

Finansnettot
Det finansiella nettot är ett mått på ett lands samlade tillgångar. I förhållande till omvärlden räknas in skulder respektive inkomster till olika länder. Då räknas både offentliga som privata tillgångar och skulder. USA har på drygt 40 år gått från att ha varit ett land med stort plus i finansiellt netto till att idag ha ett fullständigt hisnande minus.

För 40-50 år sedan var amerikanarna riktiga storägare såväl på den inhemska som internationella marknaden. Idag är USA ett land där andra länder och nationaliteter äger en allt större del av landets tillgångar. Inget av västvärldens eller Asiens stater, är ens i närheten av den slagsida som USAs finansnetto utgör. Ett ekonomiskt mått av stor betydelse.

Handelsbalansen
De flesta analytiker påpekar att den amerikanska ekonomin i drygt 40 år präglats av konstant underskott av handelsbalansen. Detta var för övrigt ett huvudtema i Donald Trumps valkampanj. Därav besluten om uppsägningar av olika handelsavtal som Nafta och TTP och handelskriget med Mexiko och den omtalade muren. Även frihandelsavtalet TTIP har skrinlagts av samma orsak.

Bara under de tre åren 1997-2000 ökade handelsunderskottet från 180 miljarder USD till 450 miljarder USD, en helt ohållbar situation!

Imperierna kommer och går
Emanuel Todd driver tesen att det aldrig har varit, eller kommer att bli, ett amerikanskt imperium. Världen är för stor och mångfacetterad och dynamisk för att acceptera total dominans av en enda supermakt.

Todd menar att om inte USA återgår till ett demokratiskt fundament – det land det en gång var – med hög inhemsk industriell och annan produktion, kommer landet att gå under.

Om USA däremot framhärdar i att ha kampen mot terrorism och ondskans makter som fokus kommer resten av världen att lämna amerikanarna åt sitt öde och skapa nya maktcentra och organisationer som tar över det globala ledarskapet.

Just detta sker för övrigt för fullt precis nu. Framför allt framväxten av det framtida förväntade världsblocket med Kina i spetsen, nämligen BRICS.

Todd jämför den amerikanska utvecklingen med det romerska imperiets, som enligt Todd inte fokuserade på produktionen, särskilt inte efter erövringen av Sicilien och Egypten. Fokus låg i huvudsak på politiskt och militärt herravälde.

Ekonomiskt blev Rom – precis som USA idag – en parasit på sitt eget imperium. Detta ledde till republikens sammanbrott och upprättandet av kejsardömet.

För USAs del ser vi idag detta i form av den demokratiska statens sammanbrott och upprättandet av en okontrollerad militärmakt, samt kris överlag i all industriell produktion, förutom statsmaktens symbios med det militärindustriella komplexet.

Något mycket hotfullt är just avsaknaden av demokratisk kontroll över skeendet. Det gör situationen ytterst allvarlig eftersom de krafter som idag har kontrollen över supermaktens militära resurser fullständigt verkar bortse från annat än profiten hos de amerikanska multinationella vapentillverkarna.

En annan parllell samhällutveckling är den med sjunkande medellivslängd, en grotesk ökning av dödliga våldsbrott och en befolkning som sjunker allt mer ner i drogträsket.

Hur ser framtiden ut?
Kineserna kommer att ta ledningen i den nya världsordningen. Det kommer att ske genom organiseringen i BRICS, som idag utvecklar egen världsbank och på sikt kommer att överflygla IMF:s utsugning och maktutövning.

Idag står BRICS för 31% av den globala BNP-tillväxten. Exakt samma nivå som USA och tillhörande G7-grupp (segrarmakterna från andra världskriget framför allt).

För knappt 20 år sedan hade USA-gruppen nästan hälften av den globala BNP-tillväxten och BRICS 18%. Prognosen för 2030 säger att BRISC då står för mer än 60% av tillväxten i världsmåttstock. Resten är historia och USA är då en randstat bland andra.

Världens reservvaluta inom 5-10 år kommer att domineras av den kinesiska valutan, som nyligen accepterats att ingå i världens valutareserver. Den amerikanska dollarn faller ur sin ledande ställning efter decennier av konstgjord andning.

Avslutningsvis kan nämnas att kineserna nu även har ett väl fungerande digitalt betalningssystem i och med CIPS (BRISC´ digitala system) där alla länder i organisationen tryggt kan sköta sina ekonomiska transaktioner. Man är inte längre beroende av det amerikanska SWIFT-systemet (samverkan Bryssel) som helt var kopplat till dollarn som styrande valuta.

Idag finns även det etablerade kinesiska system, kopplat till landets valuta, som ryssarna och de övriga länderna i BRICS kommer att använda. På sikt övertar CIPS systemet troligen helt det digitala betalningssystemet. Men inledningsvis blir det två parallellt fungerande system.

Hoten och en förhoppning
Hotet är alltså den enorma vapenindustrin som hämtar sin profit från den egna statens ständiga militära expansiva strävanden. Detta i symbios med the Deep State, olika självgående element inom departement, FBI och CIA. Eller med andra ord: supermaktens egen parasitära utsugning av de egna medborgarna och staten måste upphöra, militären ställas under demokratisk kontroll och vapensmedjorna tvingas till omställning av sin produktion.

Tills sist dock en förhoppning; att de demokratiska krafter som finns i USA – såväl inom de politiska församlingarna som hos delar av medierna och bland intellektuella, samt bland veteraner från de olika säkerhetsavdelningarna – ska kunna samverka till fredlig omvandling av supermakten till en stat som inte måste styra resten av världen. Det gäller att USA accepterar den nya världsordningen under Kina och BRICS-länderna utan att våldet eskalerar till en världsbrand.

Föregående artikelEtt svenssonskt bottennapp
Nästa artikelSVENNING MOT LINDERBORG
Hans Andersson
Hans Andersson är gruvarbetare från Norrbottens malmfält. Hamnade i Skåne. Genomförde ämneslärarutbildning. Verksam som lärare sedan 1988. Sedan 2000 arbetar han i Lunds kommun. Aktiv i FiB-Malmö mellan 1985-1993.

8 KOMMENTARER

 1. Trumps agerande tyder på desperation och bristande kunskap. Han lär hämta sin information från CNN. Läser inte böcker, sägs det. Men beskrivningen av USA härovan förklarar varför senaste valet blev som det blev, med två omöjliga kandidater. Trump lurade sina väljare med sin okunnighet och ohämmade fräckhet. Han tror han styr ett privat företag. Frågan är hur länge han får sitta. Hoppas han inte ger sig på Nordkorea… för då blir det inte roligt … om man säger.

 2. Blev nog själv inte så lite lurad av Trump och det kan luta åt att han inte får fullfölja uppdraget på ett eller annat sätt. Missilerna mot Syrien räcker formellt till riksrätt då han angrep ett annat suveränt land utan att sökt eller erhållit kongressens stöd.

  Nordkorea är nog mest retorik tror jag, då USA i stort inte vågar konfrontera Kina hur som helst, men osvuret är bäst. Kraftsamlingen vid den nordkoreanska halvön är ett led i en sedan tidigare beslutad stor militärövning.

 3. Jag tipsade den i New York baserade USA-vännen Olle Wästberg om Hans Anderssons artikel och undrade om han höll med:

  ”Nja, det gör jag nog inte. USA:s stora statsskuld kommer att straffa sig, men trots allt finns ingenting som tyder på annat än att dollarn fortsätter som reservvaluta. Det finns knappast några alternativ. Yuanen är alltför lite transparent och euron för skakig. Det gör att man trots allt klarar sig ekonomiskt, även om det mycket väl kan klippa till med nya finanskriser – som dock sannolikt drabbar omvärlden i högre grad än USA.

  Och vi har inte en ny världsordning präglad av Kina och BRIC. Självklart är Trumps agerande, just nu när det gäller Nord-Korea, oroande genom sin inkonsistens och därför att USA:s president på egen hand har rätt att använda militära insatser – vilket visades i Syrienbombningarna.”

 4. Intressant! Den kinesiska valutan renminbi är redan etablerad som reservvaluta och IMF uppmanar världens centralbanker att framöver säkerställa allt större del reservvaluta i renminbi.

  Två parallella ekonomiska system i dagsläget globalt sett. Ett kopplad till den alltmer sviktande dollarn och även en variant med stark koppling och styrning via den kinesiska valutan.

  Med vapenskrammel och även verkliga krig i olika former, men inget storkrig med egna numerärt stora marktrupper dock. Trumps NSA McMaster sägs dock ha avsikten och strategin att framöver åter placera stora amerikanska försvarsenheter i Irak, 50 000 soldater eller mera.

 5. Mot slutet av Vietnam-kriget fick dollarn problem. Ett stort ekonomimöte följt av demonstrationer ägde rum i Stockholm för att ”rädda dollarn”. 1972-73 släppte Nixon det fasta guldpriset, som sköt i höjden efter att vanliga amerikaner tilläts köpa och sälja. Det blev en plötslig dollardevalvering på ca 10 %.

  Finns det likheter mellan då och nu? Skulle USA kunna ”rädda sig” med några enkla beslut, typ devalvering?

 6. USA:s djupa ekonomiska kris sedan lång tid kan inte räddas av konstgjord andning exempelvis genom devalveringsvarianter. Krisen är sedan decennier strukturell och skär på alla fronter inom ekonomin.

  Det finns ingen substantiell kraft i den amerikanska ekonomin som gör att den förtjänar att dollarn är den valuta som världens globala handel ska relateras till när det gäller världens handel vare sig man utgår från ökad frihandel eller en återgång till en mer protektionistisk inriktning.

  Att samtidigt hävda att landets valuta ska vara världsledande valuta och samtidigt drunkna i den enorma statsskulden i förhållande till BNP, ständiga enorma handelsunderskott i förhållande till andra länder och ett likaså ofattbart stor underskott när det gäller finansnettot är precis dock vad amerikanarna hävdat och gjort i flera decennier.

  Hur är detta möjligt? Naturligtvis på grund av det militära hot som USA kan backa upp sina imperialistiska strövtåg med. Omvärlden har backat undan och anpassat sig till den aggressiva amerikanska utrikespolitiken och flertalet av dem har dessutom betalat krigen via krediter till supermakten.

  USA har i dagsläget inte råd med ett långt krig mer än på distans genom drönarattacker och flygraider och tomahawkmissiler från atomubåtar samt genom att bidra till att föda upp den ena terrororganisationen efter den andra och använda dessa för sina syften då man inte har råd att landsätta stora marktrupper på 100-150.000 soldater. Förutom det massiva folkliga motståndet mot att skicka amerikanska ungdomar att dö ute i de olika konfliktområdena framför allt i Mellanöstern och olika delar av Asien.

 7. När det gäller Olle W:s påstående (Anders P) att presidenten självständigt kan välja att gå till krig, som Trump gjorde, så har han fel. Trump har de facto redan brutit mot konstitutionen, på ett flagrant sätt, då han beordrade och genomförde sin attack mot ett annat suveränt land, oavsett skäl, genom att inte förankra det i kongressen.

  Obama lyckades faktiskt undvika den fällan 2016 då han tog till sig innehållet i ett brev från drygt 160 ledamöter ur kongressen, med initiativtagaren Scott Riegel i spetsen. I brevet fastslog de rakt ut att om han placerade marktrupper i Syrien så skulle han av dem nagelfästas för landsförräderi samt ställas inför riksrätt.

  Eller som den mycket erkände och erfarne Patrik Lang, numera pensionerad överste från DIA, med mer än 35 års arbete på högsta nivå, inom den amerikanska säkerhetstjänsten skrev med anledning av Trumps missilattack mot Syrien:

  ”The facts will finally come out. Donald Trump will most likely not finish term as president. He will be impeached, I believe, once Congress is presented with irrefutable proof that he ignored intelligence that did not support the myth that Syria attacked with chemical weapons”.

 8. USA har som det verkar precis förlorat striden om kontrollen över syriskt-irakiska gränsen i Syriens sydöstra del. Den syriska armen (SAA) har med effektivt stöd av det ryska flyget erövrat gränsområdet öster om det av USA belägrade Al Tanf.

  USA har i AL Tanf ensidigt och i strid mot Folkrätten självsvåldigt ockuperat Syriskt territorium. De har även beordrat den Syriska armén att inte komma närmare den amerikanska basen än 55 km. Samt vid upprepade tillfällen flygbombat SAA.

  Därför var det av största vikt för den legitima regeringen Assad att säkerställa kontroll över gränsen öster den amerikanska basen, vilket tvingar USA till ett regelrätt storkrig om det vill erövra mer territorium i Syrien.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.