The Fed, Federal Reserve Bank, Washington DC. Main entrance on Constitution Avenue near
The Federal Reserve Bank (FED) i Washington DC. Huvudentén mot Constitution Avenue.

Man kan konstatera att läget i vår omvärld är minst sagt dramatiskt. Konflikter och även reguljära krig över stora regioner världen runt. I våra medier och vardagsrum liksom på arbetsplatserna är vi många som talar om och bekymrar oss om att vi faktiskt redan befinner oss i ett tredje världskrig.

Hans Andersson är gruvarbetare från malmfälten. Hamnade i Skåne. Genomförde ämneslärarutbildning. Verksam som lärare sedan 1988. Sedan 2000 arbetar han i Lunds kommun. Aktiv i FiB-Malmö mellan 1985-1993.

Tredje stora globala kriget
När detta krig inleddes är omöjligt att fastslå. Det första oljekriget 1991, eller alliansens attack mot Irak och insatserna i Afghanistan? Allt hänger ihop!

När startade egentligen andra världskriget? Vid den orättfärdiga freden i Versailles och skadestånden riktade not Tyskland? Eller är den rätta utgångspunkten Manchuriet 1931? Angreppet mot Polen i september 1939 säger andra, men då var ju kriget sedan länge igång.

Allt väsentligt pekar på att vi redan är inne i det tredje stora globala kriget. Det finns hoppfulla inslag som att IS slås tillbaka här och där samt att vapenvilan i Syrien fungerar och en del beslut tagna i FN likaså. Ryssland som balanserande maktfaktor i Syrien.

Skulder och krympande guldreserv
Men att roten till att kriget nu tar fart kan nästan helt och hållet kopplas till den imperialistiska supermakten USA:s nuvarande totala ekonomiska kollaps.

USA behandlar Tyskland som en vasallstat. De har lagt beslag på den tyska guldreserven som förvaras i Federal Reserve. När EU:s superstat begärde att få hämta hem sitt guld i etapper fick de beskedet att USA såg denna begäran som ett aktivt hot mot landets säkerhet. Det medför stora svårigheter för Tyskland som har merparten av sitt guld förvarat utomlands. USA vägrar att lämna ut det tyska guldet!

Att de uppträder som en gangsterstat är uppenbart och de har faktiskt inget annat val. Nationen är redan bankrutt med skulder och andra ekonomiska fundament i kris som är bortom all kontroll och räddning.

USA:s statsskuld i förhållande till BNP är nu av gigantiskt format. Skulden har skenat iväg och är i dagsläget på väg mot 450% av BNP. Detta har skett framför allt under Obamas två presidentperioder.

Vi kommer alla ihåg vilket rabalder det var i samband med att Greklands statsskuld uppgick till 177% av BNP. Men parallellt med detta, inte ett ord eller ännu mindre någon analys som redogjorde för den betydligt värre situationen för imperiemakten USA.

Krympande skatteintäkter
Om vi ser med andra mått på ett lands ekonomiska situation som exempelvis skatteintäkter förstärks den allvarliga situationen för amerikansk ekonomi. Alltför låga skatteintäkter underminerar en stats ekonomi särskilt om man samtidigt har en stor statsskuld.

[table id=4 /]

Ett nyttigt analytiskt begrepp i sammanhanget är det som kallas finansiell nettoskuld. Där ingår en stats tillgångar, till exempel intäkter som ännu inte ramlat in i BNP liksom fordringar på staten som senare kommer att belasta nettot. Även här sticker USA ut.

[table id=5 /]

Här kan nämnas ytterligare begrepp att analysera utifrån såsom bytesbalans och betalningsbalans. Konsekvent mycket negativa signaler framträder även här för den alltmer sargade supermakten USA.

Vägrar betala sina skulder
USA kan inte, vill inte och tänker inte betala sina gigantiska skulder till sina fordringsägare. Det gäller främst till Kina, Japan och OPEC länderna. Krav på betalning möts med direkta hot. Kineserna fick vid ett tillfälle direkt besked att om de insisterade såg USA detta som ett direkt angrepp mot landets säkerhetspolitik. Ett direkt hot om kärnvapenkrig riktades alltså mot kineserna. (Michael Hudson, professor i ekonomi)

Kineserna bidar dock sin tid och jobbar långsiktigt för att förändra maktbalansen. För tillfället koncentrerar man sig på att göra sig av med värdelösa amerikanska statspapper. USA har inte haft råd att betala med dollar och istället handlat med bland annat statsobligationer. Kineserna rensar ut alla statspapper med långa räntor och behåller tills vidare bara sporadiskt de som har korta räntor.

Fort Knox – möjligen förfalskade guldtackor
Fort Knox – möjligen förfalskade guldtackor

Kampen om guldet
Maktbalansen förskjuts även på annat sätt. Kina använder främst sin egen valuta i världshandeln. Även stora multinationella amerikanska företag tvingas handla i renminbi, den kinesiska valutan.

När det kommer till den avgörande förändringen av maktbalansen i världen så avgörs den i kampen om guldet. Kineserna har idag världens överlägset högsta produktion av guld. De köper upp guldgruvor över hela världen. När priserna sjunker i väst slår de till och bygger upp gigantiska nivåer av guld.

Dessutom har Kinas valutareserver sjudubblats sedan år 2000. Det räcker mer än väl att köpa upp världens hela samlade guldreserver två gånger om. Valutareserven utgörs av dollar och euro.

Vapnen snart det enda som återstår
Det som troligen kommer att ske inom en relativt nära framtid är att Kina och Ryssland lanserar och inför guldmyntfoten som världens reservvaluta. Det kunde redan varit genomfört, men av olika skäl har framför allt kineserna avvaktat.

Det som då sker blir den värsta ekonomiska brand världen någonsin skådat. Det enda USA har att sätta emot är sin gigantiska krigsmaskin och något alternativ finns inte än mer aggression i desperation. I princip är det fråga om att genomföra väpnade rån mot olika nationer. Men då nationen faktiskt är totalt bankrutt så finns inga möjligheter att på lång sikt hålla igång ruljangsen och bedriva dessa ”plundringståg” någon längre tid. De ännu relativt uppdämda sociala motsättningarna på hemmaplan riskerar dessutom att övergå i fullständig anarki.

Donald Trumps alternativ?
Mitt i denna period av imperialistiska krig med USA som drivande kraft så redovisar plötsligt presidentkandidat Donald Trump ett fragment till utrikespolitik som innebär en 180 gradig omsvängning. Pajasen Trump är ingen idiot visar det sig, vilket jag länge anat. Det han säger är väldigt omvälvande och naivt, men helt riktigt och samtidig mycket försiktigt framfört.

USA bör lämna sin aktiva ledarroll i Nato och låta EU sköta sitt eget ansvarsområde. Nato Kostar för mycket och ger för dåligt resultat. Dessa tongångar har ju för övrigt sittande administration redan framför till Natos europeiska medlemsländer.

Det tjänar inte USA:s intressen att fortsätta konfrontationen mot Ryssland. Inte heller konflikten i Ukraina är av intresse för USA den amerikanska rollen ska avvecklas.

USA är enligt Trump ett fattigt land. Ny infrastruktur måste byggas inte minst i de öde storstäderna. Stängda gränser och isolationism kan anas mellan raderna i kombination med rädsla för islamitisk terror och ett där han lovar att bygga landet starkt igen.

Ja hellre det än ett förödande massivt tredje världskrig. Men som sagt, är det verkligen möjligt?

Föregående artikelDet human-militärt industriella komplexet
Nästa artikelStridisen som utmanar storsjöodjuret
Hans Andersson
Hans Andersson är gruvarbetare från Norrbottens malmfält. Hamnade i Skåne. Genomförde ämneslärarutbildning. Verksam som lärare sedan 1988. Sedan 2000 arbetar han i Lunds kommun. Aktiv i FiB-Malmö mellan 1985-1993.

17 KOMMENTARER

 1. Några (anonymiserade) reaktioner på facebook:

  A: En inte helt ny tanke som odlas fortfarande av en del ryska analytiker.

  B: Nonsens. USA:s ekonomiska dominans har till och med ökat det senaste året. Den kollaps som kanske väntar runt hörnet är i Kina.

  C: Nonsens. Detta tror jag inte alls. Den trend som artikeln målar upp är fullt realistisk men hur fort utvecklingen går är jag inte säker på.

  B: Om du inte är säker kan du ju inte konstatera att den är ”fullt realistisk”. Hoppa över konspirationssajterna om USA:s närastående kollaps och läs lite mer jordnära analyser av de ekonomiska styrkeförhållandena i världen.

  C: De ekonomiska styrkeförhållandena i världen skriver du och därmed menar du att de helt och fullt talar till USA:s fördel. Men det landet har skulder på över 400% av sin BNP. Hur länge tror du de kan fortgå. Dess dominans i världen beror idag på deras möjlighet att betala genom att trycka dollar och låna för att upprätthålla sin dominans. Hur länge tror du detta kan fortgå?

 2. USA:s gigantiska skulder men till vilken relation? Tror någon att Bankoligarker som Rotschilds eller Rockefeller låter Amerikan gå i konkurs? Nej, de kommer gladeligen bygga på skuldberget i det oändliga. Valutor existerar endast i varje nations elektroniska bank och finansnät. Så länge nya skuldförslavade länder och folk fylls på är allt som vanligt.

  Krig startas när ett land går sin egen väg, ändrar landet riktning är alla nöjda. I Sverige fylls nu nya löneslavar och skuldslavar på. Våra politikers geleryggar kröks inte nämnvärt.

  Ryssland och Kina gör motstånd så länge de kan komma undan krigsmaskinen, men sen? Amerikas skuldberg kan ju in princip öka hur mycket som helst så länge Bankoligarkerna tillåter det och varför skulle de sätta stopp för att skulder ökar? Så länge skuldslavarna betalar sin ränta är oligarkerna tysta. Är det någon här som hör något från bankerna?

 3. Trump kan snacka bäst han vill för att nå presidentposten. Det han vill låter sig inte göras inom rådande system och det system som imperiet baseras på. Den enda arbetsmarknadspolitiska åtgärden som är laglig för nyliberalismen och som är det enda redskap han skulle kunna använda för att ”make America great again” är vepenindustri och militär.

  Han kan knappast komma ut ur garderoben som en socialist eller keynsian efter valet. Han kommer få leverera till sina vepenindustripolare utan knot.

  En stor del av världen har så mycket av sina tillgångar i dollar så de är ”pot commited”, de har inget annat val än att låtsas att allt är frid och fröjd med dollarn. Lite i smyg kan man försöka få fart på en realekonomi som kan utgöra grunden till valutan, men det tar tid och under tiden får vi låtsas.

  Det byggs staket mellan Öst- och Västukraina, det byggs staket mellan Yemen och Saudi, det byggs staket mellan Indien och Pakistan, det byggs staket mellan USA och Sydamerika. Visst är tredje världskriget igång, men det kommer inte se ut det minsta som andra världskriget, det är det moderna samhället för fragilt för att klara av. Det blir uppförande av staket, lite kupper, avtal om rysk gas eller amerikansk frackinggas.

  För, införandet av två valutor i världen kräver en järnridå, det är den materiella realiteten av två valutor på jorden.

 4. Rimligen är det inte skuldsättning som är avgörande utan produktionskapacitet. Det som gör Greklands situation så dramatisk är ju inte minst att denna är så usel i deras fall. Hur det står till med USAs är inte särskilt lättbedömt. I många stycken är den världsledande, i andra ganska föråldrad. Inte minst är infrastrukturen vårdslösad vilket man kan sluta sig till av den låga skattenivån. Men den kan ju höjas om den härskande klassen ser detta som avgörande för fortsatt maktinnehav. Här skulle man vilja se en lite mer detaljerad analys som inte fäste så överdriven vikt vid de finansiella överbyggnaderna…

 5. I början på 1990-talet såg det betydligt ljusare ut.

  Gamla murar revs, f d diktaturer demokratiserades och krig verkade vara något som hörde till en gammal förgången tid.

  Vi gick in i en modernare tid, trodde vi.

 6. ”De ännu relativt uppdämda sociala motsättningarna på hemmaplan riskerar dessutom att övergå i fullständig anarki.”

  Det är en indirekt referens till det amerikanska folket, som Hans A gör, och den enda hittills inklusive kommentarer.

  Sjuhundrafemtio (750) personer har hittills blivit innebrända i sina bostäder i år, mest fattigt folk i brandfarliga bostäder eller folk med avstängd el/gas, som tvingas till mer primitiva alternativ för ljus, värme och matlagning. En stor del av de innebrända är barn. Dock är detta inget som verkar bekymra den politiska eliten.

  Förr eller senare kommer de amerikanska väljarna (och de många soffliggarna) att sätta ner foten. Kanske är kaoset i republikanska partiet en liten början?

 7. Å andra sidan finns uppgifter som talar för att USA står starkare än för 10-15 år sedan.

  USA:s ekonomiska och politiska ställning har utmanats. Vi är på väg mot en multipolär världsordning särskilt om BRICS utvecklas vidare och Kinas satsningar blir framgångsrika. Idag har tre av de fem BRICS-länderna försvagats avsevärt, nämligen Brasilien, Ryssland och Sydafrika.

  Och USA och övriga Triaden har inte förlorat sin dominerande ställning. År 2010 hade 80procent av världens 1400 största företag sina huvudkontor i USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

  År 2015 fanns 53 av världens 100 största företag i USA, efter en ökning från 42 företag år 2009. Mellan 1980 och 2008 ökade Triadens utlandsinvesteringar27 gånger.

  Trots politiskt-militära fiaskon i Afghanistan, Irak, Libyen, och Syrien, samt en del ”härdar” i Afrika står Triaden stark och relativt sammanhållen, framför allt genom NATO. Genom sin starka hegemoniska ställning har USA/NATO/Triaden hittills vunnit propagandaslaget i beskrivningen av Ryssland, Kreml, Ukraina, Syrien, och även Jemen. Propagandan lyckades framställa det som att ”man” ropade på militära insatser av USA. Yttersta roten till den eländiga situationen i Mellanöstern framställs numera som hjälte.

  Detta är ett utdrag ur senaste versionen av skriften USA som världspolis

 8. USA:s dominans bygger på petrodollarsystemet och det faktum att dollarn är reservvaluta. Detta är på väg att brytas upp och vi får en ny världsvaluta baserad på guld. Det är därför kineserna hamstrar.

  När dollarn faller, faller USA. Andra fiatvalutor blir också i stort sett värdelösa.

  Krig blir det och det är därför viktigt att stå utanför Nato. När dammet lagt sig har det etablerats en ny världsordning.

 9. Tack för alla intressanta synpunkter på det jag skrev i mitt blogginlägg med utgångspunkten i den redan kollapsade supermakten.

  En kort historisk återblick. Den gamla guldmyntfoten utgick från att ländernas valutor motsvarade värdet av en viss mängd guld. Detta förutsatte att centralbankerna hade en guldreserv som stod i ett visst förhållande till utlöpande sedelmängden.

  Mitt under brinnande krig 1942 via ett bilateralt avtal mellan Storbritannien och USA påbörjades förhandlingar om vilken valutaordning man skulle ha när väl kriget var över. USA och britterna lade fram ett gemensamt förslag om hur stabila penningvärden och återuppbyggnad skulle genomföras. I juli 1944 kallades 44 stater till Bretton Woods i New Hampshire för en konferens med den agendan.

  Förslag om en internationell valutafond och en bank för återuppbyggnad väcktes och det blev efter några år konkretiserat genom etablerandet av IMF och Världsbanken.

  Då USA var den enda nationen med en oförstörd industriell bas, som kunde producera det som behövdes för att få igång världshandeln och även att vara navet för att tillgodose behovet av ett effektivt kreditsystem var det självklart att dollarn blev världens reservvaluta. Enligt Bretton Woods skulle länderna trycka upp sedlar utifrån sina tillgångar på guld. USA:s guldreserv motsvarade 65% av världens hela guldreserver. Dollarns ledande ställning var därmed given, ytterligare förstärkt av USA:s politiska och militära särställning efter kriget.

  På detta sätt säkerställdes möjligheten till långsiktiga handelsavtal och investeringar. Fasta växelkurser gällde och fick bara ändras av speciella skäl, som en sista utväg.

  Bretton Woods havererade så småningom och valutorna blev flyttande i förhållande till dollarna och inte längre kopplade till guldreserven. Detta byggde på att dollarn var riktmärke för valutorna som aldrig fick devalveras.

  Idag hålls dollarns centrala roll uppe genom gangstermetoder och utpressning, där supermakten inte betalar sina skulder, ständigt bedriver imperialistiska plundringståg. Att detta hittills under proteser fungerat beror enbart på den vapenmakt som håller liv i kadavret.

  Det behövs ett nytt Bretton Woods och det kommer att ske inom relativt kort tid. Guldet kommer att ha avgörande betydelse i denna utveckling för skapa mer trygghet i världshandeln.

  Frågan är hur USA då agerar. Ett sista desperat storkrig eller en förändring mot mer isolationism och protektionism, en acceptans av att landet redan är bankrutt och att världens valutareglering måste ha andra utgångspunkter än dollarn, samt insikten att andra stater kommer att dominera och styra utvecklingen.

 10. Det behövs inget nytt Bretton Woods som var orättvist från början. Keynes förslag som USA motsatte sig var klart bättre. Varför guldet i dessa dagar?

 11. Stämmer väl att USA och britterna hade diametralt olika syn hur den nya världsordningen efter kriget skulle regleras. John Maynard Keynes, chefsförhandlare för den brittiska delegationen fick ge vika för det amerikanska finansdepartementets Harry Dexter Whites förslag på den nya inriktningen gällande valutareglering och att komma igång med världshandeln och återuppbyggandet efter krigets härjningar, inte minst i de europeiska staterna.

  Naturligtvis var Bretton Woods en orättvis ordning som hade skapat IMF och Världsbanken för att under amerikansk dominans och ledning återuppbygga de söndertrasade länderna i Europa. Allt för att säkerställa den kapitalistiska grundstrukturen i den nya världsordningen. Dock är det svårt att i efterhand se att det fanns något annat alternativ till denna utveckling.

  För britterna blev Bretton Woods den slutgiltiga bekräftelsen på att de hade förpassats till lägre rang i den nya världsordningen som helt skulle komma att domineras av USA.

  Den kaptitalistiska världshandeln var därmed tryggad och säkrad vad gäller nödvändiga valutaregleringar, långsiktiga handelsavtal och investeringar. Inte minst Marshallhjälpen som snabbt gav möjlighet till återuppbyggandet av infrastruktur och att få snurr på ekonomierna igen. Samtidigt som jänkarna villkorade sin makt och inflytande över Europa, det var sannerligen inga gåvor som gavs.

  Det mesta idag pekar på att epoken efter världskriget och USA dominans redan är över och en ny reglering av den ekonomiska makten måste göras. Där kommer guldet in i bilden. När dollarn sänks i gravens djup inom relativt snar framtid, måste en ny världsordning fastställas gällande valutan, och därmed trygghet för långsiktiga handelsavtal och investeringar. Den kapitalistiska skepnaden byter pjäs och aktörer men är i grunden fortfarande den samma och grundad på en orättvis världsordning. Exakt scenario går inte att förutse, men nog pekar det mesta på ett förödande tredje globalt storkrig som redan är i rullning.

 12. Anders, vad ska man ha som bas för en ny världsvaluta om inte guld? Ännu en fiatvaluta?

 13. Det finns en rätt utbredd skepsis mot guld bland ekonomer, även sådana som står på sydländernas sida som t ex Richard Kozul-Wright på UNCTAD (se t ex The resistible rise of market fundamentalism från 2007). De kan peka på alla de kriser som guldmyntfoten bidrog till eller rentav försvårade före 1930-talet då den avskaffades. Det är väl inget som hindrar att två eller flera avtalsslutande parter själva bestämmer vilken valuta alt. avvägning mellan flera valutor som ska gälla?

 14. Tja, Ryssland och Kina handlar redan med varandra i guld. Att ”ekonomer” är skeptiska mot guld förvånar inte. Guldet skull avsevärd försvåra riggandet av marknaderna.

 15. Din genomgång av de här sakerna hör till det bästa jag läst på svenska, Hans. Det är ett helt kursmaterial. Dessutom framfört på en förnämligt sätt. De här sakerna är inte alltid så lätta att förstå. Jag kommer ihåg ett samtal med en kamrat i Nej till EU i Malmö för tjugo år sedan. Vi satt och språkade om det informationsmaterial vi använde i kampanjen och kom rätt snart fram till att vi var rätt rudis på ekonomi, båda två. Jag minns att jag sa att ”ja, jag läser faktiskt bara kultursidorna…”. Och det var inte skryt. Det var en bekännelse.

  Jag har intrycket att det förfall du beskriver har gått ännu längre sedan du och kommentatorerna skrev i mars-april. Vad anser du?

  Jag läste för ett tag sedan som hastigast en text i vilken det var fråga om infrastrukturen för globala finanstransaktioner. Författaren hävdade att ett avgörande just inträffat, USA hade enligt honom just mist kontrollen över den där infrastrukturen. Och det skulle få till följd, menade han, att USA inte längre kan ställa utpressningskrav på banker i andra stater som hittills. Jag vill minnas att till exempel en fransk bank – Paris Bas? – råkade väldigt illa ut helt nyligen. Något brott hade den där banken inte begått, men den hostade ivrigt upp en gigantisk summa it-pengar till USA. Enligt författaren var skälet till bankens undergivenhet att man visste att USA sitter på infrastrukturen för globala transaktioner. Och den har man inte råd att vara utan.

  Det är en alla tiders genomgång, Hans. Och en fin bakgrund till det just timade presidentvalet. Återstår att se vad Trumpen nu tar sig till som president. Flera av de skribenter jag sätter högt har varit mycket avogt inställda till Trump. Jag har inte varit så förtjust, jag heller. Nu får vi se vad som händer.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.