USA:S VÄNSTERINTELLEKTUELLAS KRAV PÅ REGIMSKIFTE. DE PROGRESSIVAS OCH ANTIKRIGSRÖRELSENS ROLL

Michel Chossudovsky

“Det som nu utvecklas i både Nordamerika och Västeuropa är falsk social aktivism, kontrollerad och finansierad av näringslivets toppar. Denna manipulerande process hindrar bildandet av en verklig massrörelse mot krig, rasism och sociala orättvisor.”

Så inleds en artikel (i min översättning) av Prof. Michel Chossudovsky på sajten Global Resurch om de problem som även diskuteras här på bloggen: hur att forma en stark fredsrörelse. Det är alltså en debatt och ett mönster som tycks gå igen i hela västvärlden.