UTRIKESPOLITIK ÄR INTE SOM ANNAN POLITIK – EN FUNDERING

Anders Björnsson

“Min ståndpunkt är denna: svensk utrikespolitik har inte med världen att göra, den har med Sverige att göra. När andra länder lägger sig i – kränker våra gränser, talar om för oss vad vi ska göra och inte göra, bedriver undergrävande verksamhet – måste vi säga ifrån. Resolut: det inger respekt. Omvänt bör vi inte själva ägna oss åt sådana aktiviteter. Vi bör förespråka reciprocitet. Det rör sig om förhållningssätt och tankegångar som alla parter kan dra nytta av.”

Anders Björnssonalliansfriheten.se

... är läst 1615 gånger!