En utväg för tvekande riksdagsledamöter

Nedanstående brev har skickats (i pappersform) av Björn Backengård till riksdagens ledamöter och regeringsmedlemmar, och nådde dem tisdag 10 maj. Förutom regeringens proposition om avtalet, samt tre viktiga motioner, tas i brevet upp en formell brist i propositionen. Möjligen finns tid för den som kan undersöka denna och tala med riksdagsledamöter om saken...

Vi har ögonen på er!

Vi har ögonen på er!

Riksdagen ska rösta om värdlandsavtalet 25-26 maj. Finns det då någon utväg för en riksdagsledamot som ser risker med värdlandsavtalet men som har en partiledning som vill ha det? Ja! Istället för att rösta Ja kan man begära en utredning om följderna. Man kan stödja motioner om den saken.

Bjorn Backengard

Björn Backengård, pensionerad lärare i matematik och fysik.

Du kan ringa din riksdagsledamot om detta. Kontaktuppgifter finner du här. Du behöver rulla ned en bit på sidan till en alfabetisk lista med porträtt. Du kan också välja parti först.

Brevet:
– – – – – – – – – – – – – – – –

2016-05-07

Avtal med Nato – punkt 2.1 och ett par till

I slutet av maj ska riksdagen rösta om värdlandsavtalet med Nato. Avtalet får stora följder.

För att läsa regeringens proposition om avtalet går man till www.riksdagen.se och skriver i sökrutan 2015/16:152 som är propositionens nummer. Värdlandsavtalet finns på sidorna 143-158.

Man kan säga att i avtalet finns en portalparagraf, punkt 2.1:

Syftet med detta samförståndsavtal är att fastställa principer och förfaranden för upprättandet av baseringsområden och tillhandahållandet av värdlandsstöd till Natos styrkor i, eller med stöd från, värdlandet under Nato-ledd militär verksamhet.

Texten kan delas upp i två fall:

… Natos styrkor i [Sverige]…

eller

… Natos styrkor med stöd från [Sverige] …

I det andra fallet pågår Nato-ledd militär verksamhet utanför Sverige, och Sverige ska på begäran stödja den. Den kan vara krig, som i Jugoslavien 1999.

Det blir ingen riksdagsdebatt om Sverige ska delta i Nato-krig utomlands, liknande debatten före insatsen i Libyen. Med värdlandsavtalet klart, och ett Nato-land i Sverige, fattas besluten enligt punkt 1.19:

[En gemensam styrkommitté för värdlandsstöd inrättas] för vilken värdlandet och en eller flera Nato-befälhavare delar på ordförandeskapet. Kommittén, som består av behöriga företrädare för alla sändande länder, värdlandet och en eller flera Nato-befälhavare, ska mötas för att på lämpligt sätt samordna nödvändiga tilläggsöverenskommelser om värdlandsstödet, såsom tekniska överenskommelser och gemensamma tillämpningsöverenskommelser.

Vi ska komma ihåg att i värdlandsavtalet finns en allmän bestämmelse om vad vi lovar. Punkt 3.4:

Värdlandet ska i största möjliga utsträckning och utifrån förmåga, tillgänglighet och praktiska begränsningar under rådande förhållanden ge stöd till de styrkor som är utsända till Nato-ledd militär verksamhet. De närmare detaljerna för detta stöd ska behandlas i tilläggsdokument.

stöd till de styrkor gäller alltså, enligt 2.1, stöd till Nato-verksamhet även utanför Sveriges gränser.

Försvarsministern försöker påstå att meningen med avtalet är att det ska bli färre blanketter att fylla i när Nato ska öva här. Men så är det inte. Avtalet är mycket allvarligare än så. En rekommendation är att studera punkterna 3.8 och 8.4, vilka visar att avtalet är förberedelser för krig.

Utred först
Riksdagen bör inte släppa igenom detta avtal utan att det först, till innehåll och alla konsekvenser, granskas noga. Mycket allvarlig är möjligheten att Nato-styrkor i Sverige kan angripa ett tredje land från svensk mark och därmed dra in Sverige i krig.

Därför bör riksdagen rösta Nej till propositionen. Vidare bör man stödja tre motioner som vill stoppa avtalet:
– Motion nr 2015/16:2801 från två ledamöter i Miljöpartiet.
– Motion nr 2015/16:3375 från fyra ledamöter i Sverigedemokraterna.
– Motion nr 2015/16:3377 från sju ledamöter i Vänsterpartiet.

Speciellt i Sverigedemokraternas motion finns en punkt som måste uppmärksammas. De föreslår att:

4. Riksdagen ställer sig bakom … om att tillsätta en förutsättningslös, bred och djuplodande utredning om samtliga konsekvenser av värdlandsavtalet för Sveriges militära alliansfrihet och tillkännager detta för regeringen.

Vem kan invända? Hur kan en sådan invändning se ut? Den föreslagna utredningen behövs, och självklart bör man stödja detta.

Det måste också nämnas att det finns en KU-anmälan, 2015/16:440E9D, om att avtalet år 2014 inte förelades Utrikesnämnden. Avtalet godkändes av regeringen den 28 augusti det året och skrevs under av Natos högste chef i Europa och av Sveriges ÖB den 4 september.

Formell brist
Här kan tilläggas en sak om regeringens proposition. Så här står det på sidan 24:

Avtalet är bilagt i engelsk originalversion och i svensk översättning, se bilaga 9.

Värdlandsstödsavtalet är undertecknat på engelska varför den engelska texten ska ha företräde före den svenska översättningen i händelse av skiljaktigheter.

Men nu finns inte i propositionen den engelska texten. Sidorna 159-177, där den är att vänta, är tomma i båda de versioner som (7 maj) finns på riksdagens webbplats. För att läsa den får man gå till regeringens webbplats, www.regeringen.se. I skrivelse Ds 2015:39 från Försvarsdepartementet 13 juli 2015 finns den på sidorna 209-227.

Tillåter riksdagsordning, eller vad man ska hänvisa till, att riksdagen ska fatta beslut om något som inte är författat på svenska, och som dessutom inte finns i propositionen? Frågan förstärker intrycket av att beslut om värdlandsavtalet bör skjutas upp.

Med Nato här – vem beslutar?
Till sist. Så här står det i propositionen på sidan 32:

De svenska reglerna som rör rätten för myndighet, regering respektive riksdag att fatta beslut om att tillåta utländsk trupp, t.ex. Nato, att agera på eller från svenskt territorium i något avseende, kvarstår alltså oförändrade och påverkas inte av värdlandsstödsavtalet.

Lägg märke till alternativet eller från.

Detta kan inte vara sant. Det är omöjligt att reglerna, vad som än menas med det, kan kvarstå oförändrade när avtalet har godkänts. Då, och när ett Nato-land har inbjudits, fattas besluten enligt punkt 1.19 ovan.

Björn Backengård
Hisings Backa, Göteborg

– – – – – – – – – – – – – – – –

  5 kommentarer for “En utväg för tvekande riksdagsledamöter

 1. Iréne Walton skriver:

  Många skulle nog skriva under ett färdigkomponerat brev…

 2. Hans Andersson skriver:

  Tack för detta Björn Backengård!
  Allt serverat på fat. Då är det väl dags att göra det man kan om än med drygt en vecka kvar innan omröstningen i riksdagen. Det var ett tag sedan jag kände mig maktlös och så bekymrad som inför den 25 maj.

  Har tagit reda på s-ledamöter från Skåne och kommer att ta kontakt med några av dem. Partimedlem är jag så några har jag träffat.

  Motioner emot dessutom! Läses naturligtvis.

  De formella invändningarna med den engelska texten som saknas i propositionen är ju fullständigt skandalöst och visar på total brist på demokratisk förankring hos dem som skoningslöst driver frågan om anslutning till värdlandsavtalet. Manipulationer och lögner och tolkningar som saluförs som står i direkt konflikt med den skrivna texten.

  Hoppas att många använder det grundjobb som Björn lagt i knät för alla som inser konsekvenserna om propositionen går igenom.

 3. Till en riksdagsledamot som läser detta, eller till någon annan som vill gå vidare i det här.

  I brevet ovan till riksdagsledamöter finns under rubriken “Formell brist” en fråga.

  Jag har nu fått uppgift om att vad gäller eventuellt formellt fel, kan man vända sig till Kammarkansliet i Riksdagen som är den instans som bevakar att riksdagsärendena handläggs enligt grundlagen och Riksdagsordningen.

 4. Anders Persson skriver:

  En gammal ledare i Expressen poppar plötsligt upp: “Paranoia är vårt bästa-försvar mot Ryssland”. Och när det gäller konspirationstänkande tar den nog priset.

  Ledaren skrevs för att förklara varför Ryssland, enligt indirekta och direkta tecken vill ha ett starkare svenskt försvar. Jo, heter det; Ryssland ogillar säkerhetsvakuum. Svaga stater behöver hjälp utifrån; titta bara på Baltikum.

  “Det viktigaste för Putin är att Sverige inte blir ett basområde för Nato. Kan Ryssland i stället förmå Sverige att rusta upp och frysa relationen till Nato ligger det helt i linje med Moskvas intressen.”

  Alltså i den putinska politiska undermineringsaktiviten ingår det att förmå svenska folket att stärka det militära försvaret. Ledaren påpekar därför, helt följdriktigt hur mycket mer sofistikerad den säkerhetspolitiska analysen måste bli.

  “Bilden av Putin som en primitiv vapenskramlare leder helt fel. Den krigföring som dagens Ryssland ägnar sig åt – 6:e generationens krigföring – är tvärtom oerhört genomtänkt och finkalibrerad.”

  Jag kan tänka mig att kronan på verket i den “genomtänkta och finkalibrerade” ryska propagandakrigföringen vore ett tal av Putin där han uppmanar Sverige att gå med i Nato.

 5. Anders Persson skriver:

  I sin blogg undrar SvD:s Janerik Larsson idag “När kommer fascismen till USA?” Jag är nu inte säker på om Trump verkligen är fascist eller öppnar dörren för fascism, men om man på borgerligt håll är orolig för detta, varför då vilja stärka relationerna med Nato?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.