Maktblocken som nu laddar upp runt Ukraina


OM USA (via Nato) skulle gå in militärt i Ukraina – eller provocera Ryssland att gå över gränsen med officiella trupper – så hamnar två av världens största kärnvapenmakter i öppen militär konfrontation med varandra. Då låses USA i ett storkrig. Kina kan då i skydd av det passa på att ta över Taiwan, vilket skulle tvinga in USA i ett helt omöjligt tvåfrontskrig, som skulle kunna utlösa ett okontrollerat världskrig med kärnvapen, vilket…

Hur var det nu den här konflikten började? Jo, Michail Gorbatjov fick löfte om att USA/Nato inte skulle expandera efter Sovjetunionens sammanbrott och Warszawapaktens upplösning. Men detta till trots har USA/Nato efter 1990 expanderat runt Ryssland och härjat i Mellanöstern med sina ”demokratiseringskrig” som egentligen syftar till att säkra sin militära och ekonomiska världsdominans.

På samma sätt som det brittiska imperiet säckade ihop efter andra världskriget är det nu det nordamerikanska imperiets tur att släppa sitt världsherravälde. Man är skuldsatt upp över öronen, medan framför allt Kina och Ryssland är stormakter som bara väntar på ett lämpligt tillfälle att slutgiltigt knäcka USA:s världsdominans. Det är oundvikligt. Mitt emellan ligger ett politiskt spretigt EU oförmöget att enas om någonting.

Situationen är också en annan än före det andra världskriget. Då stod en revanschistisk och mycket aggressiv kapitalistisk fascistdiktatur – på uppgång – emot gamla trötta lindrigt demokratiska imperialistmakter. Nu däremot står ett ”liberalt” (lindrigt demokratiskt) och utfattigt skuldöverlastat imperium mot minst två nya stora antagonister, också de lindrigt demokratiska, men ändå med uppåtgående ekonomier. Det som liknar upptakten till det andra världskriget är att två stora ekonomier står emot varandra, där den ene endast kan expandera på de andres bekostnad, såvida man inte kan komma överens på något sätt.

En ny världsordning håller alltså på att födas och utvecklingen har nu nått den punkt då det ryska ledarskapet känner sig tillräckligt säkra på sin styrka för att konfrontera USA. De ryska förslagen till USA om säkerhetsgarantier och att det nu får vara stopp på USA:s och Natos expansion runt Rysslands gränser, är ett bevis för den saken. Kina är självklart förhandsinformerade. Alla inblandade inser att USA inte mäktar med en militär attack mot Ryssland i Ukraina. ”Sanningens minut” är nu här förklarar man från ryskt håll. Mobiliseringen av ryska trupper vid gränsen till Ukraina sätter kraft bakom orden. USA-imperiet är så försvagat att man måste acceptera förhandlingar. Man har just förnedrande dragit sig bort från ett förlorat krig i Afghanistan. Förhandlingar inleds nu den 10–12 januari, först bilateralt med USA, sedan med Nato och sist med OSSE.

Den nu upphettade Ukrainakrisen beskrivs generellt i våra stora medier som att ett ryskt anfallskrig mot Ukraina är nära. Ett krig mellan Ryssland och Ukraina alltså, där Ukraina har rätt (självbestämmanderätten) att ta hjälp av vem man vill [underförstått USA/EU (Storbritannien, Sverige)/Nato]. En sannare beskrivning av läget vore: att spänningen nu trissats upp mellan USA (med bundsförvanter) och Ryssland (med Kina i ryggen) som riskerar att utlösa en militär konfrontation mellan Ryssland och USA i området.

Man kan ha förståelse för att Ryssland – när man nu börjar känna sig säker – säger stopp och belägg för de ökande hoten man uppfattar från USA/Nato runt sina gränser. Det är även lätt att inse att Ryssland i dagsläget, när Europa skriker efter gas via Nordstream 2, utnyttjar situationen och låter västvärlden internt bråka om hur man ska lösa sin energiförsörjning och hålla ihop sin Natoallians och sin europeiska union.

En liten stats självbestämmande är förstås relativ i vår tid. Den kan vara betydande, men den kan också vara skenbar. I viss mån bestämmer den lilla staten själv över det här. Men då kontrollen av handelsvägar och strategiska råvaror är avgörande för de globala ekonomiernas fortsatta expansion blir folkrätten – som vi känt den efter världskriget (1937–1945) – en allt viktigare motkraft, den som står för någon slags rimlig ordning i världen, för en framtid utan kärnvapenkrig.

Om de ryska förslagen blir verklighet innebär det ofrånkomligen en uppdelning av delar av världen i intressesfärer – en under USA och en under Ryssland/Kina. Sverige skulle då hamna på USA-sidan. Hur det skulle gå för Finland och baltstaterna är mera osäkert. Men ingen småstat skulle få ha ett ord med i laget. Sverige kommer att göras till fiende med Ryssland och därmed bli lovligt byte (bombmål) vid en militär konfrontation mellan USA och Ryssland etc.

Historien lär oss att när stormakterna gör upp och delar upp världen emellan sig ökar risken för krig. Därför är det ryska utspelet mycket oroande. Lite Molotov-Ribbentrop-teater vilar också över situationen, där Putin spelar Molotov och Biden/Stoltenberg & Co spelar Ribbentrop.

Det drar alltså ihop sig till en uppgörelse om vem som ska vara herre på täppa det närmaste seklet. Ett storkrig mellan USA och Ryssland (Kina) riskerar civilisationers undergång. Därför är en fredlig lösning under folkrätten enda vägen.

Föregående artikelMIA ODABAS: VI MÅSTE LÄRA OSS ATT LEVA MED COVID
Nästa artikelI SVERIGE HADE SYRISKA KRIGSAKTIVISTER FRITT TILLTRÄDE TILL MEDIERNA
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

34 KOMMENTARER

 1. Tack för en mycket givande diskussion. Läget är mycket allvarligt fast det kan verka just nu mindre dramatiskt och akut än under Kubakrisen. Men världen ser annorlunda ut idag. USA har förlorat sin ekonomiska särställning och sin militär överlägsenhet. Enligt The Saker kan de inte längre räkna med att vinna ett krig. Jag är inte övertygad om att Trumps politik var mer realistisk än Bidens.

  Trots neo-liberalernas retorik inser därför en del i hans omgivning att man måste förhandla om legitimt säkerhetsintresse och röda linjer. USA satsar nu att hålla ihop Nato som högsta prioritet. Inom Nato/EU vacklar Frankrike och även Grekland i att sluta upp bakom mer sanktioner. Detta påpekas som viktiga pusselbitar i the Duran d v s att Macron kan spela en viktig roll i händelseutvecklingen. Det är inte oväsentligt hur Sverige ställer sig inom EU i diskussioner om eventuella sanktioner.

  Det mest intressant i inlägget var kartan. (Serbien är dock inte med i Nato bör påpekas). Man ser hur viktigt Ukraina är ur Rysslands geopolitiska synpunkt, liksom utplacering av missiler i Polen samt oro om svensk anslutning till Nato. Visst bestämmer varje land sin utrikespolitik. Men det kan ha konsekvenser i geopolitik. Vilket land väljer att bli en måltavla för grannens missiler? Vem fan vill ha en USA kärnvapenparaply över Hammarby Sjöstad, Helsingborg, Hudiksvall m m?

  Bevara alliansfriheten!

 2. Någon alliansfri rörelse inte finns att skåda så långt vi kan se, skriver Dennis Zackrisson. Det får man nog skylla på den svenska nyhetsbevakningen. Den alliansfria rörelsens möte i Belgrad nyligen var inte precis toppnyhet i media (en notis i Folket i Bild/Kulturfront nr 11/2021 är allt jag sett) och Indiens ståndpunkter uppmärksammas sällan (alliansfriheten.se är ett lysande undantag).

 3. ”Bertil C förstår inte hur Putins intresse kan krocka med svenska intressen i nuvarande läge. Bertil C ser allt ur stormakternas perspektiv och missar små neutrala staters intressen i gränszonerna. De har enligt folkrätten samma rätt till självbestämmande som Ryssland, USA och Kina.”

  Detta är inte helt med sanningen överensstämmande. Jag förstår inte hur vi NU, före kommande möten kan VETA att det blir en ”krock”. Jag har ingen kristallkula, men jag har noga läst texterna i förslagen. Och jag är helt säker på att ingen, inte ens LGL ur dessa texter kan plocka fram vad som med STÖRRE säkerhet kan utpekas som motstridigt mot svenska intressen.

  Jo för sjutton, om man anser att Natos intressen är Sveriges intressen, som vår försvarsminister gör, då får jag hålla med dig Knut L! Kanske kan du peka ut vad i texterna som förbigår ”små neutrala staters intressen”?

  Mycket noga har jag under förra året följt samverkansutvecklingen mellan Kina och Ryssland. Det som för mig varit en viktig faktor, för att se positivt på denna all tätare allians (fast de kallar den inte så), är just att den INTE på allvar kan anklagas för att gå ut över ”små neutrala stater”, ja faktiskt snarare tvärt om.

  Du Knut L, liksom LGL synes mig reagera mycket stereotypt ”Stormakter växer till imperier och härjar med små stater. Sen kommer det nya imperier på de gamlas bekostnad och då börjad de nya härja med de små staterna. Så har det varit i tusentals år, så är det bara!”

  I morse läste jag en ledare på Global Times. Den slutade med orden ”Ett fredligt och blomstrande Kina är en välsignelse för Världen”. Jag hoppas, mer går aldrig att göra, att det också kan komma att gälla för Ryssland och Sverige.

 4. Även det stora perspektivet blir platt och intetsägande när man inte ser egendomsfrågan / klassperspektivet i vår värld. USA-imperiets hetsiga, ryckiga utrikespolitik handlar om att kapitalets oligarki har problem med sitt system. Det återstår bojkotter, invasioner och förtäckta hot för att få sina intressen att fullföljas i alla länders styren…

  Vad skulle hända med USA om det uppstår en rörelse för klasskamp på hemmaplan parad med antikrigsrörelse?

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.