Vad betyder det allt tätare samarbetet mellan Rysslad och Iran?

Vad sades mellan Irans högste ledare Khamenei och Putin häromdagen? Kan det vara av intresse för att förstå vad som håller på att hända i världen? Så här skriver Khameneis egen kanal på Internet khamenei.ir.

Vinjettbild från originalartikeln (något beskuren)

Imam Khamenei betonade att världshändelserna visar på behovet av att Iran och Ryssland ökar det ömsesidiga samarbetet dagligen och tillade: ”De många samförståndsavtalen och kontrakten mellan de två länderna, inklusive inom olje- och gassektorerna, bör följas upp och genomföras till slutet.”

LEDAREN FÖR DEN islamiska revolutionen beskrev det ekonomiska samarbete mellan Iran och Ryssland, särskilt efter de sanktioner som införts av väst, som viktigt och fördelaktigt för båda länderna. Han berörde utvecklingen i Ukraina och sade: ”Krig är en fientlig, hård fråga och den islamiska republiken föredrar aldrig att se vanliga människor drabbas av krig. Men i frågan om Ukraina, [så är det så att] om Ryssland inte hade initierat att vidta åtgärder, skulle den andra sidan ha startat ett krig.”

Revolutionens ledare betonade att väst motsätter sig existensen av ett starkt, självständigt Ryssland. Han beskrev också Nato som en farlig enhet och tillade: ”Om vägen öppnas för Nato kommer den [Nato] inte att kännas vid några gränser. Om Nato inte hade stoppats i Ukraina, skulle det senare ha startat ett liknande krig på Krim.

Imam Khamenei förklarade: ”Naturligtvis har USA och västvärlden idag blivit svagare än tidigare. Och trots stora ansträngningar och pengar har inflytandet från deras politik i vår region – inklusive i Syrien, Irak, Libanon och Palestina – minskat avsevärt.”

När Imam Khamenei beskrev frågan om Syrien som mycket viktig, uppgav han att Irans hållning är motstånd mot en militär attack mot Syrien, och han sade att en sådan åtgärd bör förhindras. Vidare betonade han: ”En annan viktig fråga i Syrien är att USA lade beslag på bördiga, oljerika regioner öster om Eufrat. Detta bör lösas genom att utvisa dem från regionen.”

Ledaren för den islamiska revolutionen fördömde den sionistiska regimens inblandning i regionala frågor, och han lovordade den senaste tidens hållning som Rysslands president intagit mot sionisterna.

Han betonade också: ”Den islamiska republiken kommer inte att tolerera en politik eller planer som leder till att gränsen mellan Iran och Armenien stängs.”

Revolutionens ledare hänvisade till långsiktigt samarbete mellan Iran och Ryssland som mycket, djupt [och] fördelaktigt för båda länderna. Han talade till Putin och sade: ”Både du och vår president är människor som vidtar åtgärder och följer upp det. Således bör samarbetet mellan de två länderna kulminera under denna period.”

Imam Khamenei uttryckte sitt samtycke till Rysslands presidents uttalanden om nödvändigheten av att lansera en Rasht-Astara-järnvägslinje och uppgav att detta kommer att bidra till att avsluta den nord-sydliga transitlinjen och vara till fördel för båda länderna.

Ledaren för den islamiska revolutionen betonade nödvändigheten av att visa vaksamhet mot västs bedrägeri och betonade: ”Amerikanerna är både aggressiva och bedrägliga. En av de faktorer som ledde till det forna Sovjetunionens sammanbrott var att de lurades av USA:s politik. Naturligtvis har Ryssland bevarat sitt oberoende under er mandatperiod.”

Ledaren berörde politiken att ersätta [dollarn med] nationella valutor och använda andra valutor i stället för dollarn och sade: ”Dollarn bör gradvis tas bort från globala transaktioner, och detta är möjligt framöver.”

Putin talade också om utvecklingen i Ukraina och sade: ”Ingen förespråkar krig, och vanliga människors död är en stor tragedi. Men Västs agerande lämnade oss inget annat alternativ än att svara.”

Rysslands president räknade upp orsakerna och rötterna till skillnaderna mellan Ryssland och Ukraina, särskilt de provocerande åtgärder som Väst och USA vidtagit de senaste åren, inklusive att inleda en kupp i Ukraina och även politiken att utöka Nato trots deras tidigare löften om att undvika framflyttning mot Ryssland. Han sa också: ”Vissa europeiska länder sa till och med att de var emot Ukrainas medlemskap i Nato, men att de gick med på det under trycket från USA. Detta är ett tecken på deras brist på auktoritet och oberoende.”

Vladimir Putin hänvisade till general Soleimanis martyrskap som ett annat exempel på USA:s skurkaktighet.

På annat håll i sina uttalanden hänvisade han till de sanktioner som väst infört mot Ryssland och sade: ”Dessa sanktioner kommer att vara till nackdel för Väst, och de kommer att leda till problem som ökning av oljepriset och en livsmedelskris.”

Han påpekade att USA utnyttjar dollarn som ett instrument för att plundra andra länder och införa sanktioner mot dem. Han uppgav att detta också kommer att vara till deras nackdel, eftersom det kommer att leda till att det globala förtroendet för denna valuta undergrävs, och det kommer att uppmuntra andra länder att använda andra valutor. Vidare förklarade han; ”Ryssland och Iran utarbetar nya metoder för att använda sina egna nationella valutor i sina mellanhavanden.”

Samtidigt som Rysslands president uttryckte sitt samtycke om synpunkterna från ledaren för den islamiska revolutionen angående Kaukasus, uppgav Rysslands president att både Irans och Rysslands ståndpunkter i Syrienfrågan, inklusive motstånd mot varje attack mot norra Syrien, är helt förenliga med varandra. Han betonade: ”Regionen öster om Eufrat måste vara under kontroll av syriska militära styrkor.”

Putin uppgav att samarbetet mellan Iran och Ryssland fortskrider på alla områden, och han tillade: ”Iran och Ryssland kämpar tillsammans mot terrorism i Syrien. Även på militärområdet kommer vi att försöka öka graden av samarbete mellan de två länderna och också öka det trilaterala samarbetet och militära manövrer med Kina.


Översättning till svenska: Bertil Carlman

Originalartikeln här.

... är läst 320 gånger!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.