Vad fan håller Jan Myrdal på med?

Stig-Björn Ljunggren instämmer i många av Jan Myrdals käpphästar t ex att man bör söka stöd för en "bernadottsk" säkerhetspolitik, med varför via Nya Tider och inte genom Socialdemokratin?

stig-bjorn-ljunggren

Stig-Björn Ljunggren

Det bråkas i vänstern om att Jan Myrdal, för många av oss kallad ”Mästaren”, skrivit en artikel i den brunfärgade Nya Tider.

Innebär detta att vi fått ett avfall från gamla maoistvänsten till neonazismen? En nationalvänster?

Nja, inte riktigt.

Myrdals artikel var ovanligt myrdalsk i sin något svårtillgängliga stil. Men jag har fått hjälp att dechiffrera den och vad Mästaren försöker säga är att vänstern, medierna och intellektuella vacklar inför det allt allvarligare världsläget, glider mot att stödja imperialismen, exempelvis i Syrienkriget. Som jag tolkar det, och så långt är jag med, lever vi i en brytningstid. Och då är det svårt att ta ställning.

Globalt händer något som vi har olika etiketter på – det är en brytningstid där epoken ”efter murens fall” övergår till något annat, en multipolär värld där nationer brakar samman, det amerikanska Imperiet sjunker samman och ryssarna desperat försöker hålla sig på fötter, trots att utvecklingen runnit ifrån dem. Migration, populism, konsumism och nationalism gör det svårt att orientera sig med gamla analysinstrument.

I en sådan situation är det viktigt att försöka hitta vad som är de centrala och grundläggande motsättningarna – och sedan agera utifrån den analysen. Att bara ropa ut sin vrede räcker inte, vi måste också besvara frågan om ”vad bör göras?”

Exempelvis, OM det är så att vi lever i en förkrigstid, hur ska vi då ställa oss till Ryssland, till Nato, till ett EU drabbat av Brexit? Det är svåra frågor som handlar om den svenska säkerhetspolitiken och hur den ska utformas.

Jan Myrdal menar att det kloka nu är att bedriva en ”bernadottsk” säkerhetspolitik för att skydda freden. I detta är jag enig med honom. Liksom jag håller med om att det i den högerpopulistiska traditionen finns åtskilligt som vänstern också kan adressera.

Men om det är så allvarligt, varför gå från ett vänsteraktivistist ökenlandskap till ett högernationalistiskt träsk? Folket fanns tydligen inte hos vänsteraktivisterna, men folket finns inte heller hos en identitär höger. Folket finns på annat håll – i den mån vi kan tala om ett folk i narcissismens, tribalismens och individualismens tidevarv…

Nej, den ledande politiska kraften i Sverige, om än i sönderfall, finns i arbetarrörelsen. Jan Myrdal borde söka medlemskap i Socialdemokraterna.
Och uppmana andra likasinnade att göra likaledes. Med hänvisning till gamla hederliga paroller om yttrandefrihet och anti-imperialism.

DET skulle göra skillnad och skicka kalla kårar nedför ryggen på såväl partinomenklaturan som rörelsens intressevänster som vant sig vid att bedriva politisk analys utifrån idealistiska elfenbenstorn. Samt väcka en betydligt mer konstruktiv diskussion än den som just nu härjar på sociala medier.

Stig-Björn Ljunggren

  24 kommentarer for “Vad fan håller Jan Myrdal på med?

 1. Bo Persson
  2016-11-02 kl. 18:38

  Intressant att Stig-Björn Ljunggren och Jan Myrdal har funnit varandra. Båda anser att den stora politiska uppgiften idag är att återupprätta den “bernadotteska” säkerhetspolitiken.

  På sin blogg 8 dagar har Stefan Lindgren redan uppmärksammat detta och talar om “en mycket viktig gemensam plattform” kring vilken man måste “samla maximal kraft”.

  Ett faktum är ju också att alliansfriheten.se för inte så länge sedan presenterade ett diskussionsunderlag, som strävar i samma riktning. Det har omnämnts flera gånger här på lindelof.nu men i övrigt och fram till nu inte uppmärksammats särskilt mycket. Om jag förstått det rätt.

 2. Björn Nilsson
  2016-11-02 kl. 20:09

  Och vi skall anta att Socialdemokraterna släpper in personer som företräder anti-imperialism och yttrandefrihet, och kanske andra idéer som partiledningen anser obekväma?

 3. Knut Lindelöf
  2016-11-02 kl. 20:17

  Björn N!
  Helt taget ur luften är det faktiskt inte. Dessa idéer är ju åtminstone kända bland socialdemokrater av lite äldre sort. Och flera kända S-profiler (Thage, Pierre, Maj-Britt…) är ju inne på samma linje.

 4. Stig-Björn Ljunggren
  2016-11-02 kl. 21:10

  Fast problemet med Socialdemokratin att en REALISTISK anti-imperialism och alliansfritt linje är rätt svag. Enligt mitt sätt att se saken så kräver ett nej till Nato, för att vara trovärdigt, MER satsning på försvarsmakten än om vi kryper in under Imperiets filt.

  Tänk vilken intressant diskussion som hade rasat här om det hade varit Socialdemokratin som fått uppvaktning! Invändningarna hade säkert varit många då också, men betydligt mer konstruktiva.

  Men det hänger förstås på hur vi värderar läget och vilken prognos vi gör på utvecklingen den närmaste tiden. Några säger att efter murens fall så går vi nu över i en epok som kännetecknas av “liberalismens död”. Det kanske är att övertolka. Eller så är det faktiskt ett skifte vi ser. Och då vore det väl konstigt om inte fler tänker i lite politiskt innovativa banor.

  En sak till: Här är min kritik mot några av de socialdemokrater som säger nej till Nato på ett sätt som kan leda till ja. Och som avviker lika mycket från den svenska linjen som ja-sägarna.

 5. Anders Persson
  2016-11-02 kl. 22:20

  Stig-Björn!
  Jag vill snarare kalla det “liberalismens självmord” eftersom både Väst och liberalismens har sig själv att skylla för att det går dem illa – lite grand som Sovjetkommunismens fall.

 6. Håkan Sandin
  2016-11-03 kl. 5:56

  Den var länge sedan klasstillhörighet var den gemensamma nämnaren för arbetarrörelsen. Idag är det genus, ras och mångkultur som är den nya vänsterideologin. Det som brukar kallas för “kulturmarxism”, men som egentligen är en liberalistisk tankefigur, med en feministisk utrikesminister och samarbetspartnern Miljöpartiet som utmärkande exempel, vilket inte tilltalar arbetarklassen eftersom man i grunden är värdekonservativ.

 7. Stig-Björn Ljunggren
  2016-11-03 kl. 8:22

  Självmord är nog för starkt, alla system innehåller självdestruktiva krafter och utmanas förr eller senare av andra ordningar som är mer framgångsrika. Det är ju konstigt att säga att feodalismen var självmordsbenägen, eller merkantilismen etc.

 8. Bo Persson
  2016-11-03 kl. 10:14

  Anders P!
  Javisst, och varför inte både “självmord” och “mord”. “Självmord” i den meningen att EU föder och göder identitära rörelser. Och “mord” i det fall att den auktoritära kinesiska kapitalismen konkurrerar ut den liberala amerikanska.

 9. Håkan Sandin
  2016-11-03 kl. 12:46

  För vänstern är det kontraproduktivt att bekämpa de nationella rörelserna, patriotismen och kampen mot globaliseringen med hänvisning till de “nazistiska rötterna”. Det kan man bara göra om man vill förbjuda dem, och därmed upphäva den parlamentariska demokratin, vilket i och för sig inte är någon ovanlig åsikt i de nämnda mainstream-medierna.

  Dagens radikalisering av islam beror på västvärldens agerande i Mellanöstern, innan Irakkriget levde de olika befolkningsgrupperna i fredlig samexistens med varandra, och går inte att jämföra med tredje rikets gaskammare.

 10. Bo Persson
  2016-11-03 kl. 17:36

  Stig-Björn L!
  Jag antar att din fråga om liberalismens död är inspirerad av diskussionen i senaste numret av Response. Och det är ju en intressant diskussion. Men har den så mycket att göra med frågan om ett återupprättande av den bernadotteska säkerhetspolitiken?

 11. Stig-Björn Ljunggren
  2016-11-03 kl. 20:36

  Bo P!
  Har just kommit fram till denna artikel! Men det har sagts av andra tidigare, epoken “efter murens fall” är över, nu kommer något annat, oklart vad. Men det är uppenbarligen en rätt skakig period. Som vi kanske inte förstår om vi tänker linjärt i termer av process, händelseförlopp, rörelse där det så småningom blir ett nytt jämviktstillstånd när allt blir (nästan) som vanligt igen…

 12. Bo Persson
  2016-11-04 kl. 9:58

  Som ett bidrag till debatten om ett återupprättande av den säkerhetspolitiska Bernadotte-linjen kan man läsa en alldeles färsk artikel av öststatsprofessorn Stefan Hedlund i Göteborgs-Posten. Finns återgiven på alliansfriheten.se under rubriken “Risk att ryssen intar Gotland om vi inte gör rätt”.

 13. Håkan Sandin
  2016-11-04 kl. 13:00

  Under den korta period i mänsklighetens historia som vi kan överblicka har civilisationerna kommit och gått. Nu verkar det vara vår egen – den som grundlades av den franska revolutionen 1789 – som står på tur.

  IS är inga dumhuvuden, utan består av framsynta politiker som vet att Västeuropa är på väg mot ett ekonomiskt, moraliskt och demografiskt sammanbrott.

  Det sägs att medelåldern i den muslimska världen är omkring 30 medan Europas åldrande befolkning, statistiskt sett, lever allt längre men är oförmögna att skydda sina gränser och bara väntar på att bli erövrade av det unga islam. Det är bara att titta på ett gruppfoto från en skola i närmaste storstadsregion för att inse att muslimerna redan är i majoritet i åldersgruppen tonåringar.

  Därav dagens samordnade migrationsinvasion som, tvärtemot de internationella mediernas bild av det drunknade barnet på stranden, är muskulösa män i vapenför ålder som inte flyr från IS, utan snarare är avantgardet, femtekolonnen eller den trojanska hästen som i en samordnad aktion förebådar IS väpnade invasion av Europa.

  Den ungerske nobelpristagaren i litteratur, och överlevaren från Auschwitz, Imre Kertész uttrycker den europeiska underkastelsen inför den muslimska migrationsinvasionen så här i sin senaste bok Den sista tillflykten:

  “Det slutar alltid likadant; civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är ur stånd att försvara sig, utan där den inte ens vill det längre; där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sina egna fiender. Till det kommer att allt det inte får sägas öppet. Varför? Frågan skulle inte bekymra mig om jag inte hade blivit en ‘offentlig person’. Jag börjar förstå det tvång som den stora allmänna lögnen hämtar sin näring ur: Det är helt enkelt inte möjligt att kämpa emot detta tvång, för politikern därför att han förlorar sin popularitet och för författaren av samma anledning; goda manér är lika med lögn och total självuppgivelse.”

 14. Bo Persson
  2016-11-04 kl. 15:59

  Håkan Sandin!
  Det är klart att Europas 500-åriga storhetstid är över. För inte så länge sedan var vi fortfarande världens centrum men nu blir vi för var dag som går alltmer en del av periferin. Och så hade det varit också utan de senaste årens oreglerade invandringsströmmar.

  Men det är förstås också så att dessa destabiliserar Europa. Å andra sidan är ju den processen till skillnad från perifereringen lätt att åtgärda. Vi gör oss bara av med EU och Nato.

 15. Hans Andersson
  2016-11-04 kl. 21:32

  Håkan S!
  Den ursprungliga tråden fick ett helt annat inslag med dina kommentarer. Svårt att koppla ihop med diskussionen inledningsvis.

  En provokation? Test?

  I sak när det gäller dina synpunkter om islam känner jag igen argumenten, från kaffebesöket hos grannen som är pensionerad lantbrukare, men även i andra sammanhang, som lärarrummet.

  Du skriver att Europas åldrande befolkning “är oförmögen att skydda sina gränser och bara väntar på att bli erövrade av det unga islam”.

  Vidare “Det är bara att titta på ett gruppfoto från en skola i närmaste storstadsregion, för att inse att muslimerna är i majoritet i åldersgruppen tonåringar.”

  Vet inte om du menar att det islamistiska erövrandet av den europeiska kulturen, sker inifrån länderna och parallellt med påfyllning utifrån: Hur som helst saknar din bedömning fullständigt empiriskt stöd, oavsett var du letar efter stöd för din uppfattning. Saknar grund helt enkelt, men okej att föra fram och diskutera som alla andra politiska frågor.

  När det gäller klassfotot som evidens så kan det klassificeras som nonsensprat. Du kan inte ens med säkerhet peka ut de elever som har invandrarbakgrund eller är flyktingar eller ingetdera. Men du avgränsar uppgiften till att identifiera elevernas religion dessutom. Tomtar på loftet säger jag och måste vara en ren provokation.

  Dock är vi överens om att dagens radikalisering har sin grund i västvärldens agerande i den muslimska världen. Vad du konkret menar redovisar du inte, och är helt oförenligt med det du senare påstår. Därför tror jag du är en “bluff”, en sådan kluven människa kan inte finnas, men jag kanske har fel?

  Stig-Björn och Bo P!
  Är själv medlem i S just utifrån lite av era grundtankar. Föreläsningar och möten av olika slag, ofta med bra diskussioner, och glädjande nog många ungdomar med gedigen medvetenhet om de imperialistiska krigstågen av idag.

  Enhetsfronter är den enda modell som kan användas. Just för att andra frågor än exempelvis NEJ TILL NATO inte behöver beaktas. Vänsterfolket från Vietnamrörelsen som också gick med i Afghanistanrörelsen är ett bra exempel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.