Träffade ryska missiler Kievs lager av granater med utarmat uran (DU) i staden Khmelnytskyi i västra Ukraina?

Vi vet att Storbritannien beslutat skicka granater med DU till Ukraina. Vi vet att Ryssland protesterat mot detta beslut och betraktar det som ett steg mot kärnvapenkrig. Vi vet vad DU har för verkan på soldater och civila som kommer i vägen för dessa effektiva pansarbrytande granater, därför att vi vet vad som blev resultatet i Serbien, Kosovo och Irak (Basra, Falluja). Vi vet att WHO (USA, GB) stoppat alla förslag i FN om mer forskning för att få till ett förbud av DU – som med landminor och kemiska vapen.

Ändå skickar GB dessa nukleära granater till Zelensky. Meningen var att skjuta dessa granater på den rysketniska befolkningen i Donbass. Frågan är nu om det var detta ammunitionslager som gick luften i Khmelnytskyi?

Om så var fallet är ett stort område i västra Ukraina kraftigt radioaktivt kontaminerat – ett nytt Tjernobyl – som kommer att drabba 1000-tals oskyldiga civila. Om så var fallet gick ett av Zelenskys tunga vapen upp i rök.

I radion idag hör vi favoriten Joakim Paasikivi spå om en ”stor offensiv före maj månads utgång … stora strider på stora ytor … stora avstånd, stora möjligheter till ukrainska framgångar. Stridsmoralen är sämre bland ryssarna, men trots allt strider de fortfarande i Ukraina. Det är fråga om oerhört stora ukrainska styrkor mot väl förberedda ryssar, oerhört svåra uppdrag, ett hårt och viktigt arbete.”

Inte ett ord om den sprängda vapendepån. Inte ett ord om Storbritanniens leverans av DU-ammunition och den ökade risken för eskalation till nukleärt storkrig. Han informerar inte, han önskedrömmer som en liten pojke med sina tennsoldater.

Föregående artikelMAGDA OCH TOBBE I WASHINGTON FÖR ATT LÄRA AV BIDEN
Nästa artikelAGENT ORANGE AND DEPLATED URANIUM
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

46 KOMMENTARER

 1. Knut L!
  Detta var ett utbrott av putinistisk-xíistiskt trams och okunniga dumheter. Du virrar bort dig längre och längre in i din fantasivärld. “Dä va skowsnuan som villade me”, sade farbror Johan när de fann honom på en stubbe, men han hade ursäkten att vara född 1848 när folk trodde på skogsnuvan. Du är uppvuxen med det rationella tänkandets verktyg till skänks, och har bara dig själv att skylla. Den omotiverade övergången till Joakim Paasikivi var särskilt fånig.

 2. Jan Arvid G!
  Hade någon skrivit något liknande om dig hade jag genast skickat det i skräpkorgen.

 3. Mycket viktig och bra artikel Knut L. Det framstår mer och mer som om makthavarna i väst har förlorat förståndet fullständigt och faktiskt på fullt allvar vill ha kärnvapenkrig. Man undrar över hur dom skall trappa upp nu, när alla deras smutsiga bomber sannolikt gick upp i rök.

  Bra också att du tar upp Paasikivis återkommande pubertala strunt. Att denne supernolla ens tillfrågas av media säger allt om hur styrda dom är av krigets krafter.

 4. Läste Du alls artikeln i Aljazeera?
  De som förminskar är lika förkastliga som de och Du, vilka överdriver.

  Knut skrev:
  ”Frågan är nu om det var detta ammunitionslager som gick luften i Khmelnytskyi? Om så var fallet är ett stort område i västra Ukraina kraftigt radioaktivt kontaminerat – ett nytt Tjernobyl – som kommer att drabba 1000-tals oskyldiga civila.”

  FAKTA:
  ”På grund av sin höga densitet (19 kg/dm3) har utarmat uran använts som strålningsskydd mot gammastrålning. Utarmat uran har även använts som motvikter i roder och klaffar i flygplan, samt i segelbåtskölar.[2] Vid flygolyckan i Amsterdam den 4 oktober 1992 med El Al Flight 1862 innehöll planet liksom andra Boeing 747 nästan 300 kg utarmat uran i stjärtpartiet, vilket spreds ut på olycksplatsen.

  Militärt används utarmat uran främst i pansarbrytande ammunition men även som förstärkning i stridsvagnars pansar.”

 5. Peter P!
  Fakta ja, men är det hela sanningen om DU? Jag upplystes av en läsare om att projektiler med DU endast avger radioaktivt material då de utsätts för en temperatur av 1400 grader Kelvin. Så är fallet då de träffar mål som stridsvagnar och betongkonstruktioner. Vid en sprängning som denna uppnås inte dessa temperaturer. I normaltemperatur är det inte radioaktivt.

 6. Vad jag har läst så har det uppmätts förhöjda strålningsvärden runt Khmelnytskyi. Om det stämmer så indikerar det att explosionen här var så oerhörd att den kritiska temperaturen uppnåddes.

  Om det var ett ammunitionslager, vilket man kan misstänka av det jättelika svampmolnet, så var det sannolikt tusentals granater som exploderade samtidigt.

 7. I efterbörden av Iraqinvasionen 2003 förekom WHO-rapporter om effekter på civilbefolkningen från utarmat uran vilket efter detonation spritts i pulverform på marken och i dricksvatten som cancer (i inälvor som lungor, mag-tarmkanal och på hud). De rapporterna seglade förbi i nästan total mediatystnad. Alltså högre anslagstemperatur än 1400 grader Kelvin. Att jämföra med långtidseffekterna från ”Agent Orange” d v s hormoslyr i Indokina under 60- och 70-talen f ö.

  Om, säger OM, Storbritannien levererat sådan artilleri- och stridsvagnsammunition till Ukraina vore det att jämföra med grovt tjänstefel att förvara stridsspetsarna samman med krutladdningarna. Om så var fallet blev temperaturen alltför hög, med svår radioaktiv kontamination som följd vid ett robot/bombanfall. Annars sannolikt inte då uranet i sig ej är explosivt.

  I vår skjutinstruktion för artilleriet från 1982, som nog inte ändrats mycket, stadgas tydligt att granater och deras krutladdningar i hylsan ska hållas åtskilda vid transport/förvaring fram till strax före laddning från grupperingsplats. Krävande för de åtta i pjäsgrupperna, men nödvändigt. (Tror den svåra skjutolyckan på Revingehed 1969 kan ha spelat roll, även om ett defekt tidrör utlöste det hela.)

  Utarmat uran har – hittills! – inte varit intressant för det svenska försvaret. Våra tekniska lösningar har varit och är (än så länge) annorlunda och väl fungerande då vi var världsledande på bl a riktad sprängverkan för KA, Strv och granatgevär. Som andra såklart tagit till sig efter några decennier. Bara att hoppas att inte Nato tvingar på oss uraneländet.

 8. Det hände i ganska nära tid (2013) att vår tidigare stadsminister Reinfeldt benämnde vår försvarsmakt som ett särintresse.

  Med tanke på ovanstående exemplet, hur regeringsföreträdare ser på våra myndighetsutövare, får man nog beteckna Paasikivis uttalande om kriget i Ukraina med viss reservation. Som expert inom militära operationer råder det sannolikt ingen tvekan om hans profession, men att bedöma läget på en krigsskådeplats innehåller så mycket mer än kanoner och stridsvagnar och då inte minst vad gäller stort mänskligt lidande samt att detta krig har en historisk upprinnelse som måste beaktas.

  I den bilden ingår den viktiga enskilda människan i vardagen sedan generationer präglad, vars erfarenhet är lagrad i deras sätt att förhålla sig till nuvarande verklighet. Ett förhållande inte någon kan radera eller utomstående förstå till fullo.
  För dem som befinner sig vid sidan om får därför deras svar aldrig bli mer av dödligt vapen, ty den behörigheten äger vi inte någonsin.

  Så varför denna krigiska stämning från våra folkvalda makthavare, framför fredens möjligheter till ett varaktigt avslut på detta krig i Europa som den med sviket löfte givna fredsorganisationen EU bevisligen är en medverkande del av.

  Jag har en känsla av att denna konflikt kommer att sätta djupa spår i medborgarnas förhållande till varandra lång tid framöver. Inte minst utesluter/brännmärker ”vi” den enskilda Ryska människan i exempelvis kulturella/sportliga sammanhang.

  Att överbrygga vad som nu sker i ett förhållande till oskyldiga människors härkomst bådar inte gott för att läka sår som uppstår mellan bland annat enskilda nationers intressen. Dessvärre ett intresse som inte bryr sig om mänskligt lidande.

  Exempel på detta är otaliga, inte minst under hela 1900 där vår västerländska civilisation bär på ett katastrofalt tungt ansvar.

 9. Ett nytt Tjernobyl?
  All världens vapenanvändning av olika slag är oönskad. Det är också förvanskningar, underskattning och, som så ofta här överdrifter. ”Om”, ”förekom”, ”läst nånstans” får räcka till omfattande politiska påståenden och slutsatser, också för eljest resonabla och skrivkunniga debattörer. Varför?

 10. FN-organet IAEA rapporterade om användningen av utarmad uran vid Natos bombningar av Jugoslavien och Irak. När nu röster höjs om DU:s ofarlighet tenderar jag att tro mer på IAEA.

  ”Having produced thousands atomic, hydrogen and neutron bombs USA and other members of NATO possess large amount of nuclear waste, which also includes depleted uranium. Depleted uranium is natural uranium out of which 0.5% of Uranium-235 isotope is removed to be used for atomic bombs and nuclear fuel. Produced in this way, ’depleted uranium’ is still highly radioactive. In one kilogram of such uranium 25 million radioactive decays take place in one second. During the NATO war against Yugoslavia in 1999 their planes A-10 fired the shells containing 272 grams of depleted uranium as they did previously in the Gulf war with Iraq and in 1995 against the Serbs in former Bosnia and Herzegovina. The effects of this ’dirty weapon’, forbidden by international conventions, have been already known as disastrous, causing not only human but ecological consequences as well. That is why depleted uranium got the name: metal of dishonor. After long denial, on May the 3rd American General Chuck Weld has confessed that NATO aviation is using ammunition with depleted uranium in the war against Yugoslavia in Kosovo and Metohija. Number of the locations under the fire of depleted uranium after the war was rising with time. At the beginning NATO information contained small number of such ’targets’, 20-30. When the soldiers of the UN peacekeeping forces at Kosovo became ill, NATO was forced to reveal the new data of the used depleted uranium. In their report from January 24, 2001 (Updated on February 8 same year) they claim that 112 locations in Kosovo and Montenegro were exposed to depleted uranium rounds fired from the guns GAU-8 of A-10 planes.”

 11. Tillåt mig en reflektion över vad Peter P och Jan Arvid G skriver om användandet av utarmat uran i pansarbrytande ammunition. Deras besatthet av att belägga mig (och andra) med osakligheter och överdrifter när det gäller detta är gåtfull. Peter P skriver att ”all världens vapenanvändning av olika slag är oönskad”. Om detta är ärligt menat, varför ägna så stor energi åt att kritisera oss som ser utarmat uran som en eskalation i Ukrainakriget och en inhuman insats av Storbritannien? Risken för ett nytt Tjernobyl i östra Ukraina är stor, eller ett nytt Falluja eller Basra, om man föredrar dessa liknelser. Det är så man håller en fredsrörelse isolerad och internt käbblande.

 12. Ytterst pregnant reflektion, Knut!

  Och om vi bara för resonemanget ett väldigt, väldigt, kort steg till.

  Än så länge lite i utkanten av stridsområdena ligger Europas (!) största kärnkraftverk, som bara några veckor efter den ryska invasionen erövrades av de ryska styrkorna. Min bedömning är att Ryssland kommer att göra ALLT som står i dess makt för att behålla denna energins kronjuvel. Alternativet är ju att göra det obrukbart för all framtid, vilket givetvis skulle bli effekten av om Ukraina lyckas väl med sin så länge annonserade ”våroffensiv”.

  Låt oss därför knyta vårt hopp till att Ryssland kan hålla emot och behålla kontroll över det område som uppenbarligen behövs för att säkra livsvillkoren för den ryska befolkningen i sydöstra Ukraina. Detta gjordes helt klart under det fruktansvärda utnötningsbombardemanget mot främst Lukhansk och Donetsk under de åtta åren som föregick det ryska försvarets motangrepp.

  Här en genomgång i detalj över vad som skett under det första året av Rysslands stora fosterländska försvarskrig mot de fascist-nazistiska krafterna kring det stora kraftverket, 3-4 ggr större än Tjernobyl.

 13. Att nonchalera yttersta skadligheten med utarmad uran varhelst det förekommer och de bevisliga cancerfall som resultat av amerikanska missilangrepp i Irak och före det i Jugoslavien är för att förnekarens psykologiska/ideologiska ansikte rämnar därvidlag. Det är som med en svår sjukdom att förneka/acceptera ta den bittra medicinen.

 14. För tydlighets skull numrerar jag min kommentars utsagor.

  1. Min kritik handlar inte om att bestrida seriösa utsagor om hur farligt det vore när fragment av vapens verkansdelar med utarmat uran i sprids i landskapet. Min kritik handlar om att Knut L:s artikel, och flera av kommentarerna, är osakliga, och ansluter sig till Ryska federationens desinformationskrigföring.

  2. Om jag ändå börjar denna kommentar med att diskutera utarmat uran, skall detta sägas först: i naturvetenskapliga frågor gäller bara fakta. Att tycka, känna och höja rösten är irrelevant. Knut L skrev: ”Vi vet vad D[epleted] U[ranium] har för verkan på soldater och civila som kommer i vägen för dessa effektiva pansarbrytande granater, därför att vi vet vad som blev resultatet i Serbien, Kosovo och Irak (Basra, Falluja).” Nej, det vet ”vi” (världssamfundet) inte.

  3. MEN när en naturvetenskaplig fråga rör människors hälsa, OCH statliga och privata makthavare har ett intresse av att underskatta hälsorisker, då finns skäl att hålla sig på den säkra sidan. Vi kan välja att preliminärt tillmäta hypotesen ”en betydande hälsorisk finns om fragment av utarmat uran sprids i landskapet” större vikt än vad bevisningen motiverar just nu. Dessutom kan vi vara emot vapen med utarmat uran för att vi vill få bort så många vapen som möjligt. Vi är ju emot att stormakter spränger folk.

  4. Nästa punkt gäller vad som faktiskt har hänt. Tydligen har explosioner skett i staden Chmelnytskyj (inte ”Khmelnytskyi”; här talar vi svenska, inte engelska). Finns trovärdiga uppgifter om att vapens verkansdelar med utarmat uran fanns på ställena varest explosionerna skedde?

  5. Knut L skrev: ”Vi vet att Ryssland protesterat mot detta beslut och betraktar det som ett steg mot kärnvapenkrig.” Nej, verkansdelar med utarmat uran är inte ett steg mot kärnvapenkrig, eftersom sådana vapen inte har något med nukleär krigföring att göra. Kopplingen mellan utarmat uran och kärnvapen är propaganda, och där finns inga skäl att bry sig om den propagandan. Vi vet som sagt inte ens huruvida utarmat uran i vapens verkansdelar kan antagas ha en likhet med radiologisk krigföring (radiologisk krigföring = spridning av radioaktiva ämnen utan kärnsprängning) eller med toxikologisk/kemisk krigföring (uran utspritt i naturen är till stor del en giftighetsfråga, liksom med bly och kadmium, snarare än en radiologisk hälsofråga).

  6. KL skrev: ”Meningen var att skjuta dessa granater på den rysketniska befolkningen i Donbass.” Detta är en fortsättning på lindelof.nu:s överdrifter om Ukrainas centralregerings brottslighet mot rysk- och sovjetsinnade medborgare i Ukraina. Det är befogat att utreda vad Ukrainas centralregering har gjort sedan 2014 i konflikten med rysk- och sovjetsinnade medborgare. Felet uppstår när sådan utredning blir osaklig, och ett svepskäl för Ryska federationens krig mot Ukraina.

  7. KL skrev: ”Om så var fallet är ett stort område i västra Ukraina kraftigt radioaktivt kontaminerat – ett nytt Tjernobyl – som kommer att drabba 1000-tals oskyldiga civila.” Detta är osakliga utsagor av KL.

 15. Så kan det ju vara, Dan K!

  Men i just det här fallet är det inte brukaren som får smaka medicinen utan de som utsätts för denna verkliga krigsförbrytelse. Till skillnad från den stolte försvararen av det ryska folket, Vladimir Putin, som ständigt beskylls för sådana brott!

  Till Haag med britter, holländare och (framför allt) amerikaner!

 16. Dennis Z! Du skrev: ”Till Haag med britter, holländare och (framför allt) amerikaner!” Vilken brottsrubricering?

 17. För att min punkt 4 ovan inte skall försvinna, upprepar jag den enskilt: Har vapendelar med utarmat uran lagrats i Chmelnytskyj? Har dessa verkansdelar påverkats av explosioner? Har fragment av verkansdelarna spridits över ett större område? Tre enkla ja/nej-frågor, som kan besvaras med hänvisning till trovärdiga källor.

 18. Jan Arvid Götesson!
  Vilka trovärdiga källor har du? Du efterfrågar alltid andras trovärdiga källor – men samma regel bör gälla för dig! Annars blir dina inlägg bara slag i luften där du ger sken av att endast du (och kanske ett fåtal andra här på lindelof.nu) är seriösa och pratar utifrån fakta. Så – fram med dina fakta som gör att du alltid kan vara så stöddig och kräva in ”trovärdiga källor” från andra.

 19. Kul fråga, Jan Arvid G!
  Vad sägs om ”förberedelse till brott mot folkrätten”? Att sprida offensiva vapen (stridsflygplan är per definition offensiva) till krigförande (även om den krigförande /nåja, därom kan vi måhända tvista/ är ”ofrivilligt” indragen i ett i huvudsak /hoppas jag/ försvarande krig) visar på de verkliga intentionerna.

 20. Fakta och fråga till alla sakkunniga skribenter:

  ”According to my reading the values (recorded in Chmelnytskyj ) went from 78.3 nSv/h to 148 nSv/h which to be fair is not an extreme level that is impossible to achieve through normal coincidence. So it could be just a coincidence, explosion happens radiation just happened to go up at or around the same time.”

  Översatt: ”Enligt min läsning gick värdena från 78,3 nSv/h till 148 nSv/h, vilket för att vara rättvist, inte är en extrem nivå som är omöjlig att uppnå genom normala sammanträffanden. Så det kan vara en slump, strålning bara råkade gå upp vid explosionen eller ungefär samtidigt.”
  Länk till EUs Radioactivity Environmental Monitoring.

  Nån här som har andra, än de av lokala myndigheter (Department of the Khmelnytskyi Oblast Control and Prevention Center of the Ministry of Health) uppmätta värden i Chmelnytskyj eller som har sakkunskap om den brittiska ammunitionens uranhalt, radioaktiva strålning och mängd i vapenlagret? Likaså graden av uran, blandad med Tungsten och Titanium i stridsvagnsammunitionens hylsor?

  För att fastslå DU-ammunitionens verkliga och konstaterade hälsorisker måste sådana fakta vara kända. Utan det bara spekulationer. Hälsofaran består inte heller i strålning, som är så svag att den inte kan penetrera hud, utan skada uppstår enbart på inre kroppsorgan vid inandning av damm. Explosionen i Khmelnytskyi kan inte jämföras med det systematiska användandet av DU-ammunition i Irak som riktades mot mer än 300 ofta civila mål. Talet om ett nytt Tjernobyl är en pinsam överdrift.

  Också Ryssland förfogar tyvärr över stridsvagnsammunition med hylsor av utarmat uran. Det finns inga bevis för att dessa har använts mot Ukraina, vilket kan bero på att inga tester gjorts, att sådan ammunition inte behövts till de föråldrade ukrainska stridsvagnarna eller att Ryssland hittills avstått användning.

  All krigsmateriel är för övrigt ett dödligt hot mot allt levande på vår jord. Varför inte hålla oss till sak och fakta istället för politiska spekulationer för att bevisa det ena eller andra? Arbetet för fred, avspänning och nedrustning främjas bäst med sakliga argument.

  Ryssland ut ur Ukraina!

  Lästips:
  Weaponised uranium and adverse health outcomes in Iraq: a systematic review. US fired depleted uranium at civilian areas in 2003 Iraq war.

 21. Låt mig komma med ett erkännande i denna debatt om just utarmat uran (DU) i samband med explosionerna i Khmelnytskyi. Det har från flera håll framkommit att de inte innehöll ammunition med utarmat uran. Radioaktiva strålningen i området är inte förhöjd på ett alarmerande sätt. Detta verkar nu uppenbart. Alltså, även om det var den brittiska DU-ammun som gick upp i rök har inte de kritiska temperatruerna uppnåtts – om jag förstått saken rätt.

  Jag har alltså i någon mån målat fan på väggen genom antydan om ett nytt Tjernobyl. Därmed har min trovärdighet i Peter P:s, Jan Arvid G:s och kanske några fleras ögon fått sig en knäck.

  Jag har inget annat att säga till mitt försvar än att jag fortfarande anser att en strålningskatastrof kan inträffa bland Donbass’ rysketniska befolkning om britternas DU-amu kommer att regna över dem som i Bosnien och Irak. Kan vi inte vara överens om det? Kan vi inte också enas om att britternas leverans ändå innebär en eskalering?

 22. Knut L!
  Har vi verkligen pålitliga källor här? Ryssarna hävdar att ett radioaktivt moln är på väg mot Väst och att det redan har uppmätts förhöjd radioaktivitet i Polen.

  Väst har all anledning att mörka detta och Ryssland har all anledning att förstora upp det, men vilka rimligt pålitliga källor har vi egentligen tillgång till?

  Det förefaller märkligt att RT hänvisar till mätningar i Polen om det är ren bluff. Det lär ju bli avslöjat genast.

 23. Anders Å!
  Det dyker upp nya uppgifter hela tiden. Vem är jag att bedöma vad som är sant eller falskt i detta propagandakrig. Vi måste ha lite is i magen och avvakta ett mer sansat debattklimat för att kunna veta exakt vad som hänt. Men DU är ett gissel för dem som drabbas. Det vet vi.

 24. Anders Å och Knut L!
  Diskussionen har två delar: 1) Vad har hänt i Chmelnytskyj? 2) Vad vet vi och anser vi om utarmat uran i vapen?

  Frågan om Chmelnytskyj har följande delfrågor. Finns användbara källor (ej fake news) på att 1) utarmat-uran-vapen har lagrats där, 2) om JA på föregående, har vapnen skadats vid en explosion, 3) om JA, har fragment spridits, 4) om JA, har joniserande strålning orsakad av vapenfragmenten uppmätts?

  Om jag tolkar KL rätt, är svaret på alla delfrågor just nu NEJ.

  Anders Å, du skrev: ”Ryssarna hävdar att ett radioaktivt moln är på väg mot Väst och att det redan har uppmätts förhöjd radioaktivitet i Polen […] Det förefaller märkligt att RT hänvisar till mätningar i Polen om det är ren bluff. Det lär ju bli avslöjat genast.” Om du vill bidraga till sakdiskussionen borde du leta reda på de ”mätningar i Polen” som RT nämner. Du (och KL) kan inte bara säga ”vi kan inte veta vad som är sant och falskt i propagandakriget”. Att säga så är en undanflykt för att hålla lite liv i Ryska federationens propaganda.

  Här måste jag göra en utvikning om olika slags media. Media i Västvärlden gör stora fel i bevakningen av Ukraina. De utelämnar viktig information, och de överdriver i västlig och ukrainsk riktning, och de kokar soppa på småspik medelst repetitiva analyser och rapporter om ingenting. Men de gör detta på grund av inkompetens, på grund av nyhetscykelns tvång, och på grund av omedveten oförmåga att höja sig över sina hemländers politiska konsensus. RT däremot är en propagandamaskin som medvetet blandar sanning och lögn för att förvilla och för att stödja Ryska federationens brottsliga politik. Det är inte ”märkligt att RT hänvisar till mätningar i Polen om det är ren bluff”, som du skrev. Att bluffa så ingår i RT:s uppdrag, ett uppdrag som Ryska federationens diktatoriska exekutiva ledning har givit tjänstehjonen på RT.

  Så till frågan om att använda utarmat uran i vapen. Låt oss tänka oss detta scenario: ”Ukraina utrustas med ett betydande antal vapen vars verkansdelar innehåller utarmat uran, och Ukraina bekämpar ett betydande antal militära mål med vapnen.” Då kan vi ställa en naturvetenskaplig fråga: ”Vet vi att detta med visshet eller stor sannolikhet skulle leda till betydande hälsoproblem för kombattanter och civila?” Svaret är NEJ. Det är meningslöst att skälla eller vädja om att det naturvetenskapliga svaret vore JA, som KL, Dan K och andra gör. Med detta sagt, är jag, liksom Peter P, motståndare till att giftet uran sprids. Risken att kombattanter felanvänder och överanvänder dessa vapen finns ju också.

  Till slut lite om korrekt vetenskaplig terminologi. Det heter inte ”radioaktiv strålning”, det heter ”joniserande strålning”. Det är materia med vissa instabila isotoper i (till exempel isotoper av uran) som är ”radioaktiva”.

 25. Följ här EU:s Radioactivity Environmental Monitoring

  Knut L,
  Noterar ditt oreserverade medgivande av, ska vi kalla det, ett förhastat påstående om händelserna i Khmelnytskyi. Bra! Fortsätt vara ärlig och ett föredöme för en och många andra på lindelof.nu.

  Lördag morgon finns på nätet enbart ryska eller proryska källor som larmar om ett radioaktivt moln över Polen på väg mot Berlin. Det betyder inte att så ej är fallet. Enbart att verifierbara fakta om något sådant inte finns att tillgå – inte ens ryska! EU-övervakningen på länken ovan visar inga påstådda kraftigt förhöjda värden.

  Det skulle i vilket fall som helst förvåna åtminstone mig om alla ansvariga myndigheter i Europa missat eller medvetet mörkar detta påstått allvarliga hot.

  Kl 10:42
  And the commander of the army Dmitry Steshin wrote on his Telegram channel:
  “The price of this fungus is about 200-220 million euros. There was ammunition for leopards and marders, satellite communication systems, and lots and lots of high-tech stuff from Germany, the US, Denmark, and somehow Japan (did it give a little? Yes? A little?). The warehouse was skillfully hidden from our intelligence, not even visible on commercial satellites. They didn’t save it.”

  Källa:
  https://lithuania.postsen.com/world/105492/A-radioactive-cloud-has-covered-Poland’s-Lublin-Voivodeship-and-continues-to-move-west-video.html

  Vad säger er detta slags nyheter?
  En för de ryska underrättelsetjänsterna okänd vapendepå med detaljerade uppgifter om vad allt som där fanns och vad det hade för värde i euro och varifrån det kom?

 26. Jan Arvid G!
  Om du vill bidraga till sakdiskussionen borde du visa varför den totala samstämmigheten i västmedia om Ukraina INTE ingår i västmedias uppdrag, givet från deras ägare och politiska herrar, d v s medvetet ljuger i propagandasyfte.

  Dessutom borde du visa stöd för att RT ljuger i propagandasyfte, vilket du verkar helt säker på.

  Bägge delarna är hittills bara ogrundade påståenden från din sida, och i fråga om västmedia ser det ut som en undanflykt för att hålla liv i den amerikanska krigsindustrins propaganda.

  Det förefaller mig klart mer sannolikt att media både i öst och väst är tjänstehjon åt sin respektive överhet.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.