Vänster mot vänster

ekis-altstadt

Två goda vänstedebattörer, drabbade samman om flyktingfrågan. Ann-Charlotte Altstadt (tv) fick storstryk av Kajsa Ekis Ekman (th).

Altstadt tog upp tråden från en debatt i frågan mellan Göran Greider och Petter Bergman i Aftonbladet och bemödade sig om att med siffror och fakta gå i närkamp med frågan. Så här skriver hon på Facebook när hon presenterar artikeln: ”Min artikel i Aftis om flyktingarna, vänstern och myten som sprids av politiker, debattörer och skribenter att flyktinginvandringen är ekonomisk lönsam och räddningen för vår välfärd. Säkert kommer många att ogilla vad jag skriver. Men jag tycker det är viktigt att med fakta och siffror beskriva läget, för hur ska vi annars kunna lösa problemen med integrationen och ojämlikheten. Då kommer borgarnas lösningar framstå som rimliga i brist på vänsteralternativ!”

Artikeln är saklig och bör rimligen granskas sakligt. Stämmer de siffror hon tar fram? Är hennes bild rimlig? Är hennes frågor och slutsatser rimliga?

Men i den andan tar sig Ekis Ekman inte an artikeln. Hon ställer istället till med ett veritabelt karaktärsmord på Altstadt, som vore hon politbyråns värsta renegat (för att anknyta till vänsterjargongen). Högstämt, demagogiskt och oförsonligt fördömer hon Altstadts hela utgångspunkt. Hon säger t ex:  ”…hela artikeln är så långt ifrån en vänsteranalys man kan komma. Snarare är den ett generalangrepp på delar av den svenska arbetarklassen.”

Om man befinner sig på den politiska vänsterkanten kan man förstås hålla med även om Ekis Ekmans grundtanke; att kampen står mellan arbete och kapital – även i flyktingfrågan. Men det var inte det Altstadt tog upp denna gången. Och varför i herrans namn ska detta ställas emot att försöka göra en saklig analys av siffror och statistik om kostnader och utbildningsnivåer hos invandrade människor? Att invandrare skiljer sig på vissa områden – av stor betydelse för deras möjlighet till försörjning och integration – från infödda människor (som sluppit genomlida krig, nöd och flykt) kan väl ändå inte vara otillåtet att belysa. Att betrakta konkreta undersökningar av materiella förhållanden som antisocialistiskt blir minst sagt märkligt (Jag hade för mig att socialismen var en ideologi som i grunden bygger på materialistiska idéer).

Nej, skoningslösa slag gagnar ingen. Jag kan omöjligt förstå Ekis Ekmans upprördhet.

  32 kommentarer for “Vänster mot vänster

 1. Leif Strandberg
  2016-04-09 kl. 7:40

  Efter en vecka i sydöstra Skåne (Sjöbo, Simrishamn, Ystad) återvänder vi till Hälsingland. Tar del av blogg-tråden kring invandring, asylrätt, nationsgränser m.m.

  Jo, så kan man se det. Sådana perspektiv kan man ju ha. Men om jag nu är så töntig och empiristisk och vill betrakta världen genom mina sinnen (jo, jag vet att sinnen kan vara bedrägliga!) så kan jag se hur en buss med migranter (som förflyttats från semesteranläggningar på Öland) slåss både i bussen och inne på Migrationsverkets lokaler – så att personalen tillkallar polis – slåss för sin rätt att vara på Öland. Jag såg också under vårvintern hur ett gäng från ett asylboende i staden, Söderhamn, tog sin bil (sic!) och åkte till ett annat boende i Ljusne och knivmördade en landsman – för att sedan fly (sic!) från Sverige.

  Ja – vad kan man inte se med sina ögon? Jag har sett mer! Problemet är att jag delar dessa perceptioner med de allra flesta i min kommun. Jag vill lägga till att jag deltar på alla sammankomster vi har för att integrera (musikkvällar, poesifestivaler, högtider), jag lägger alltid pengar i tiggarnas pappmuggar… men jag tror att det mesta är för sent… friktionerna i köerna på ostädade (man har dragit ned på städningen) vårdcentraler är ingen rolig syn.

 2. Erik Skogh
  2016-04-09 kl. 8:46

  Britta R!
  Altstadt är inte pessimistisk utan realistisk. Hon menar att vi måste se problemen för att kunna lösa dem. Ibland kan det vara bra att gå tillbaka till källan. AB har satt rubriken “Flyktingar räddar inte Sverige”. Hon synar bland annat dogmen att våra framtida pensioner säkras genom flyktingarna. Varför ska vi rakt upp och ner godta vissa påståenden? Det liknar mer religion än demokrati! Britta, läs särskilt hennes avslutning!

 3. Hans Andersson
  2016-04-09 kl. 20:59

  Rätten att söka asyl är central. Vi bör leva upp till den och ta ansvar för flyktingar som söker sig till vårt land. Att ta emot helt nya människor till vårt land medför självklart gemensamma kostnader för vårt land.

  Problemet idag är att vi nu har en situation då vård och omsorg och även många andra samhällsfunktioner har havererat i hög grad till följd av underfinansiering av den offentliga sektorn. (EU-krav)

  Det snabba inflödet av flyktinginvandring i kombination med nedskärningar till följd av alliansens alla skattesänkningar gör att de sociala konflikterna snabbt eskalerar. Olika grupper ställs mot varandra. Arbete med ingångslöner för flyktingar medför lönedumpning och LO gör helt rätt i att bekämpa detta. Som ett brev på posten haglar rasistanklagelserna över LO och sittande regering gör ingenting för att säkerställa mer resurser i samhället för att både kunna ta emot krigsdrabbade flyktingar samt reducera risken för sociala konfrontationer.

  Återställ alliansens skattesänkningar och höj skatten utöver det om nödvändigt. Gör om arbetsmarknadspolitiken utifrån den nya situationen men även av andra skäl. Det medvetna haveriet av den offentliga välfärden sedan lång tid måste ersättas av mer ekonomipolitik av Keynes modell eller New Deal. Först då kan den hotfulla uppladdning som nu pågår reduceras.

  Omöjligt, kommer några att säga. Det är möjligt, men situationen i riksdagen får inte omintetgöra ett rejält försök.

 4. Britta Ring
  2016-04-12 kl. 10:55

  Det kunde ligga en del i Leif Elinders förslag om s k humanrätt istället för asylrätt, eftersom asylrätten idag inte omfattar en mängd viktiga humanitära skäl. Men som hans förslag är utformat blir resultatet inskränkande i stället för en utvidgning av godkända asylskäl. Om jag förstått rätt utgår han ifrån att alla flyktingar ska förvaras i slutna läger i konfliktens närområde och därifrån ska Sverige och andra länder plocka ut de flyktingar som bedöms ha de starkaste humanitära skälen för asyl. Det finns två stora problem; dels kommer inte människor som flyr acceptera att placeras i jättestora stängda läger och låta sig plockas, väntetider och förhållanden internt i lägren blir mer eller mindre outhärdliga, dels för att ingenting kan hindra länderna som ska plocka människor att välja flyktingar utifrån helt andra än strikt humanitära skäl.

  Altstadt anklagar ”vänstern” för att blunda för ”de enorma problem som följer med den stora flyktinginvandringen” och påstår att ”den accelererande ojämlikheten som sliter itu vårt samhälle beror antagligen på flyktinginvandringen och den misslyckade integrationen de senaste decennierna”. Jag håller med om att integrationen i flera avseenden varit misslyckad men flyktinginvandringen är inte i sig en orsak till växande ojämlikheter. Det är bemötandet och bakom detta den borgerligt styrda politiken med resursöverföringar från fattig till rik och en skattemässig urholkning av den gemensamma sektorns resurser som slitit isär samhället, skapat en underklass av invandrare och förskingrat skatteburna resurser till skolorna, sjukvården och omsorgen.

  Altstadt blandar ihop orsak och verkan och ignorerar klassperspektivet som en viktig faktor bakom de ”enorma problemen”. Problem som vänstern, i varje fall den vänster som jag själv räknar mig till, har försökt att få upp på dagordningen under flera år, samtidigt som extremhögern och rasisterna fått allt större utrymme för sin enkla skrämselpropaganda mot muslimer och invandrare som påstås stjäla gamlas vårdresurser. Där ska orsakerna sökas till de alldeles i onödan knappa offentliga resurserna som försvårar mottagandet av flyktingar, bland annat privatiseringarna av en mängd viktiga offentliga institutioner.

  Där måste också problemets lösningar sökas. Jag vägrar gå med på de svepande anklagelserna mot ”vänstern” (det minsta man kan begära är för övrigt en närmare precisering av vilken ”vänster” Altstadt menar) för att inte ”tala öppet” om problemen. Vi har inte gjort annat än försökt få den svenska offentligheten att tillåta en öppen diskussion om orsakerna till att Sverige slits itu. Men hellre ser förstås den allt rikare överklassen att allmänheten strider inbördes om allt knappare resurser. Det är med sorg jag iakttar hur personer som själva räknar sig till vänstern faller för ultrahögerns alarmistiska argument mot ett värdigt flyktingmottagande.

  Men visst, problemen är stora och svårlösta och jag instämmer med Hans Andersson: “Omöjligt, kommer några att säga. Det är möjligt, men situationen i riksdagen får inte omöjliggöra ett rejält försök.”

 5. Leif Strandberg
  2016-04-13 kl. 12:30

  Britta R!
  En gång i tiden tillhörde vi samma vänster. Den vänster som gjorde begreppet Folket till sitt signum. Folket är inte skit! Folket är inte dumt! Gå till massorna. Det var vår klasståndpunkt. Och jag menar att det också var det stora med vår vänster, att den ville vara nära Folket – gärna som fisken i vattnet.

  Idag menar detta folk att invandringen gått överstyr – att den måste stoppas. Och folket (som inte är dumt) menar inte detta av några knasiga etniska skäl – utan kort och gott (på folks vis) för att den är för dyr! Den är alldeles för dyr. Den tvingar folket att ställa sig sist i köerna på vårdcentralerna och på andra välfärdsställen som detta folk betalat till under alla sina år. Nu finns det gräddfiler för nyanlända (mobila team ska, enligt gårdagens nyheter på ekot, åka ut till asylboenden). Om du inte vill tro mig (utan hellre vill tro att detta är snack som SD inspirerat mig till) så är du välkommen till min stad, Söderhamn, så ska vi ta en liten promenad på gågatan, handla på Willys, åka buss till Ljusne, besöka BVC… jämföra neddragningar här mot nyetableringar av asylboenden där.

  Britta – vart tog din klasståndpunkt vägen? Hur skulle det vara om du betraktade det som sker i vårt allt mer krackelerande land genom att ställa dig på samma sida som folket? Och inte se världen från den fina medelklassens horisont – där märks säkert ingenting? Men det är skillnad på Söder-malm och Söder-hamn – om man säger. Folk här är jätteförbannade och jag vill tillhöra en vänster som tar denna ilska på allvar.

 6. Bo Persson
  2016-04-14 kl. 8:41

  Den vänster, som idag förordar fri invandring och ett gränslöst Europa och väl också en gränslös värld, tycks vara lyckligt omedveten om att man med detta offrar såväl det demokratiska statsskicket som statssamhället som sådant.

  Eller är det så att man verkligen tänkt till och kommit fram till att det priset betalar man gärna för sin sak?

  Ja, det må vara hur som helst med detta, men i båda fallen måste man väl ändå kunna konstatera att en så märklig vänster har vi aldrig tidigare
  haft.

  Om vi som inte vill betala det ifrågavarande priset i denna orwellska värld sedan kommer att stämplas som höger tror jag vi kan ta det med en klackspark. Frågan kommer ju inte att avgöras vare sig i den ena eller andra språkvärlden.

 7. Britta Ring
  2016-04-16 kl. 11:10

  Hörde häromdagen att alliansregeringen under sina åtta år berövade den offentliga sektorn inkomster på 77 miljarder enbart i form av skattesänkningar. Oräknat då de miljarder som runnit iväg via generösa utförsäljningar av offentlig egendom och andra marknadiseringar. Då ska man veta att skattesänkningspolitiken redan hade inletts flera år innan. Men det är förstås inte så viktigt att tala om? Vi håller oss uppenbart med olika verklighetsbilder.

  Men det är fantastiskt vilket ansvar som läggs på “vänstern”. Man skulle kunna tro att den har ett avgörande inflytande i samhället. Tycker nog det vore klädsamt att utkräva samma ansvar av alarmisterna som påstår att ett ansvarsfullt omhändertagande av flyktingsituationen med respekt för asylrätten och andra mänskliga rättigheter hotar demokratin.

  Dagens stängda gränser, taggtrådsstängsel och grova misshandel av människor på flykt är en taktik som inte håller i längden. Det enda resultatet är att människovärdet förfaller, vi indelas i vi som är närande och dom som är tärande, och flyktingtragedierna blir allt vanligare och ohyggligare. Det är en verkligt hotande fara för demokratin. Miljöproblem och andra konflikter gör att migrationen/flyktingströmmarna kommer att fortsätta och vi måste även för vår egen skull hitta metoder att hantera detta på ett människovärdigt hållbart sätt. Ju förr dess bättre.

 8. Bo Persson
  2016-04-16 kl. 20:12

  Britta R!
  Hur mycket du än skriver kommer du inte från att det bara finns två alternativ. Alltså: antingen enas Socialdemokraterna och Moderaterna om en restriktiv invandringspolitik idag. Eller så genomför SD denna politik som största parti om några år.

 9. Leif Strandberg
  2016-04-17 kl. 16:37

  Britta!
  Nej, det är förstås inte Vänsterpartiets fel att invandringskostnaderna är skyhöga. Ska vi söka ansvar hamnar vi hos USA-imperialismen och dess lakejer. Jag talar inte om fel och syndabockar. Jag försöker orientera mig i en möjlig vänster-strategi. Vad bör göras? Och då kommer jag fram till att Internationalens vers om rovdjuren kan vara tillämplig:

  Många rovdjur på vårt blod sig mätta,
  men när vi nu till vårt försvar
  en dag en gräns för dessa sätta
  skall solen stråla mera klar!

  Med betoning på MÅNGA!

  Vi på vår kant har väl alltid kunnat hantera mer än en fråga samtidigt: I FiB har vi ju till och med tre paroller både om antiimperialism och för en folkets kultur. Vänstern fortsätter naturligtvis att kämpa mot imperialismen (den s.k. Kampen mot terrorn) och EU och kampen mot utsugningen i Sverige (privatiseringen m m). Där är vi helt överens Britta! Men den vänster som inte i samma andetag kan säga att en spade är en spade vad gäller invandringskostnaderna – och den helt vettlösa s k integrationspolitiken (som inte existerar för fem öre!), den vänster kommer att bli lika omkullsprungen som Ernst Thälmans stålhårda Röd Front-bataljoner blev 1932-1933.

  Den gränslösa invandringen är ett hån mot arbetarklassen och folket. Och som sagt, i den frågan (och i andra) väljer jag att lyssna till vad folk säger.

 10. Hans Andersson
  2016-04-17 kl. 19:24

  Ett minimikrav på människor som säger sig mer eller mindre tillhöra någon slags vänster, är att man i sin analys lutar sig mot den materialistiska ekonomiska analysen. Där måste även analysen om den kraftiga flyktingströmmen under 2015 ha sin utgångspunkt.

  Alliansen under Reinfeldt havererade den offentliga välfärden efter sitt tillträde (en process som påbörjades redan av tidigare regeringar) genom att mellan 2007 och 2014 sänka vårt lands skatteinkomst med 981 miljarder kr! Detta genomfördes genom antal skattesänkningar. Där ligger grundbulten till att det idag är ett sådant ramaskri om de höga kostnaderna för den snabbt ökande invandring som ägt rum under drygt ett år. Merparten av svenska folket har egna personliga upplevelser av dålig sjukvård, skola och omsorg till följd av dessa brottsligt gigantiska skattesänkningar av den borgerliga regimen.

  Strategin, en politiskt medveten vilja, att spela ut samhällets olika grupperingar mot varandra, samtidig som överklassens och kapitalets intressen säkerställs. Att man idag från olika håll ser asylrätten som ett hot mot demokratin och använder flyktinströmmen till lönedumpning på sikt visar hur väl dessa krafter lyckats.

  Bara i år 2016 har vi uteblivna skatteintäkter på 197 miljarder jämfört med 2006. Migrationsverket skriver upp kostnaderna för invandringen för i år till 52 miljarder kr. Med 2006 år skattenivå hade vi utan problem löst detta och debattklimatet hade varit helt annorlunda. Dessutom pumpat in 30 miljarder till vård, skola och omsorg!

  Vi har också 2016 ett finansiellt netto i vår land (staten) på 605 miljarder, så kapital finns det onekligen gott om. Dessa kan användas till såväl välfärd och flyktingströmmar om man har den politiska viljan. Istället har de getts till finansmarknadens olika aktörer. Ni vet de som hela tiden förskingrar våra pengar.

  Låt oss nu rikta in oss på kampen om återupprustning av den offentliga sektorn, istället för att utpeka flyktingarna som de som urholkar demokratin och välfärden. Angrip istället de svinpälsar från höger till vänster som medverkat till demonteringen av de landvinningar det tog 100 år att bygga upp.

 11. Anders Persson
  2016-04-18 kl. 8:43

  Göran Persson vill förbjuda tiggeri i Sverige, men uppmanar samtidigt till social revolution i Rumänien och Bulgarien.

  – Jag tycker att vi ska förbjuda tiggeriet, av det enkla skälet att har man en gång accepterat principen att människor ska ned på knä för att klara sin försörjning, då är det bara fråga om vilken som är nästa grupp att tvingas stå på knä.

  Att acceptera tiggeriet som ett sätt att försörja sig är en ”oerhört kortsiktig och farlig politik”.

  Men vad ska dessa människor göra?

  – Jag har ett mycket enkelt råd: åk hem och ta kampen. Det är människor som uppenbarligen är starka, företagsamma, som vill någonting. De har också ett hem i Europa. De har också någonstans där de har en bostad.

  Har de egentligen det? Det är ju erbarmliga förhållanden som många romer lever under.

  – Självklart, men inte löser vi det genom att man står och tigger utanför Konsum i Gnesta.

 12. Leif Strandberg
  2016-04-18 kl. 10:12

  Ett litet förtydligande:

  Thälman och hans KPD och tillhörande RF-kämpar blev omkullsprungna för att de inte lyssnade på vilka problem folk upplevde. Det var arbetslösheten, det var finansiell katastrof, det var stillastående ekonomi m m (Antisemtismen var på den tiden en marginell fråga – den blommade steg för steg upp efter 1933, Kristallnatten kom 1938, Wannsee-konferensen 1942. Efter 1942 – förintelsen. I de tidiga nazilägren (1933-35) var det främst kommunister som fängslades och plågades).

  KPD var 1930-33 tyvärr fångna i en tokig Kominternlinje där socialdemokrater utmålades som den stora fienden (linjen ändrades efter 1933 till förmån för en rimligare folkfrontslinje – men då var det redan för sent i Tyskland i alla fall). Ändå var det jättestora – hur stora hade de inte kunnat vara med en riktigare linje?

  Jag menar att vänsterns stora felsteg idag är detsamma – att inte ta folks upplevda bekymmer på allvar.

 13. Bo Persson
  2016-04-19 kl. 20:28

  Leif S!
  Du ser likheter mellan dagens situation och 30-talets då tyska socialdemokrater och kommunister bekrigade varandra och Hitler kom till makten. Om läget är så allvarligt, hur skulle då den koalition se ut som idag skulle kunna stoppa SD?

 14. Britta Ring
  2016-04-21 kl. 17:19

  Hans A!
  Tack för alla nyttiga siffror. De borde göra intryck på de “realister” som bygger sina argument på de påstått oöverkomliga kostnaderna för flyktinginvandringen. Om det bara är kostnader det handlar om borde vi kunna enas om att ta strid för att vårt lands ekonomiska resurser används till angelägna gemensamma ändamål. Det handlar inte om några oöverkomliga kostnader som sliter itu samhället och “hotar demokratin”. SDs världsbild stämmer inte och vi ska inte lägga oss med bukarna i vädret för de högerextrema alarmisterna. Jag tar vara på dina siffror Hans.

  Tackar för mig.

 15. Leif Strandberg
  2016-04-22 kl. 12:30

  Bo P!
  Jag tror att en SD-representant redan gett svaret. Han sa ungefär så här: Det enda som kan stoppa oss är att de andra stora partierna/regeringen tar över vår invandringspolitik. Och precis det menar jag också: Invandringen är för stor, den kostar för mycket och de nyanlända får tillgång till välfärdspengar alldeles för lättvindigt (extremexemplet är väl efterlevandeskyddet – när/om föräldrarna är döda). Dessa tre frågor vore bra om S+M kunde enas kring och GÖRA något av. Det är väl alldeles för mycket att hoppas att V skulle vilja vara med 🙁 Och MP har ju i dagarna (vi har varit i Finland i veckan och missat en del) visat sin oduglighet på flera plan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.