Beril Carlman

Söndagen den 29:e mars sände STV programmet Agenda. Det var helt inriktat på läget i Sverige i den globala pandemikris som covid-19 försatt jorden i.

Folkhälsomyndighetens chef, Johan Carlsson var den förste att komma till tals. Naturligtvis blev han något grillad kring frågan ”Varför gör Sverige inte som alla andra”. Var och en som tänkte efter på vad han sade måste ha blivit imponerad.

Argument som jag främst fäste mig vid var att folkhälsomyndigheten mycket noga övervägt hur förankrat förtroendet för myndigheter är i Sverige. Han påpekade att i länder som Danmark, Sverige och Norge är detta förtroende relativt högt. Han påpekade också att ett beslut som totalt begränsade folkets rörelsefrihet dels inte var bra för dess hälsa och dels i längden ändå inte kommer att hållas.

Han resonerade kring statsministerns uttalande ”Du som inte behöver resa, stanna hemma! Det är allvar nu.” Detta är att vädja till svenska folkets eget förnuft och omdöme! Vad är det för fel på det? Nu går gränsen för folksamling i Sverige vid 50 personer, i Danmark vid 10, i Tyskland vid 2 och i Frankrike råder utegångsförbud.

Låt oss titta på extremen, utegångsförbud i Frankrike. Det beslutet är helt fattat av ”Macronregimen”. Har det franska folket förtroende för denna regim? Vad kommer det att innebära om säg en månad? Jämför det med att Johan Carlsson noterat att beslutet om 500 togs på ganska stort allvar av det svenska folket och att det nu är dags att gå ner till 50 på grund av pandemins utveckling. Och folkhälsomyndigheten tänker fortsätta följa dels pandemin och dels det svenska folkets reaktion på myndighetens reaktion.

Det är allt en dj***a tur att vi har en regering som i detta krisläge beslutar i enlighet med landets uppenbarligen mycket kompetenta myndighet. Med detta som bakgrund måste jag säga att den våg av kritiker som nu vill komma till tals och framföra varför beslutet av ”Löfvenregimen” är fel inte imponerar, nä det är värre, den går emot det svenska folkets intressen.

Kritikerna kan inte på allvar ha insett vidden i Löfvens ord ”Det är allvar nu”. Eller vill de mena att det svenska folket, som uppenbarligen ser allvaret, att det har fel? Alla vuxna människor måste inse att i ett så allvarligt läge som covid-19 försatt Sverige i inte NU(!) ger utrymme för någon vidare debatt om beslutets riktighet. När väl denna kris är över då, men först då, är det läge att göra en utvärdering. Och visar det sig då, att Johan Carlsson och hans folkhälsomyndighet haft fel i sitt förtroende för det svenska folket, ja då får han och den naturligtvis ta kritiken.

På samma sätt får jag då också stå ut med att bli utskrattad då jag så helhjärtat stödde en svensk myndighet.

Föregående artikelHUR SKYDDA SIG MOT KAMPANJER OCH CORONA?
Nästa artikelEns mor är också en kvinna
Bertil Carlman
Pensionerad lärare med specialintressen som den nya multipolära världsordningen och Albert Engström. Numera bosatt i småländska Lyåsa fem mil NV om Växjö.

13 KOMMENTARER

 1. Jag håller med Carlman. När krisen är över kan åtgärderna utvärderas; vad som var bra och vad som kunde gjorts mer.

  När allt är över måste också de som rustat ned Sveriges sjukvård ställas till svars. I mer än ett decennium har undersköterskor, sjuksköterskor och läkare varnat för att patientsäkerheten är i fara. Nu tas merparten av resurserna till att bekämpa coronaviruset. Många som stod i kö för operation får nu vänta ännu längre.
  De som är ansvariga för den dåliga beredskapen vad gäller både mediciner och medicinteknisk utrustning måste också granskas. Varför nonchalerade man så uppenbart medborgarnas säkerhet?

 2. Undrar om det är möjligt att organisera ett hållbart demokratiskt samhälle för människor som i stor majoritet under decennier röstar för lägre skatter och tanklöst klagar på resultatet?

 3. Sedan 48 år (sedan två tyvärr ensam) bor jag i Visby. Varande 70+ med s k underliggande sjukdomar är jag numera helt isolerad i bostaden, ensamma promenader undantagna. Dessbättre med snälla grannar som handlar mat och dryck. Och tjocka böcker.

  Efter en trög start har våra deltidsgotlänningar börjat inse att påsk- och sommarviste inte är någon bra idé. Hittills har 14.000 av 20.000 av-/ombokat sina färjeresor. Hoppas det fortsätter så. Vår sjukvård – som är bra – är inte dimensionerad för ett sannolikt stort antal coronafall från fastlandet under vår och sommar. Transportkapaciteten med en helikopter för svåra fall är ytterligt begränsad.

  Är helt överens i detta sig allt mer dystra läge med Stefan Löfven, vår landshövding och företrädare för Region Gotland: Det är allvar nu. Visa folkvett. Det kommer fler påskar – och somrar.

  Om Sveriges ekonomi nu och framöver, och hur den hanteras på snart sagt alla områden, lär mycket behöva sägas. Men inte just nu. Det tar vi senare, i höst.

 4. De svenska myndigheternas uttalade linje är att viruset kommer att spridas i hela vår befolkning och att en stor del av oss kommer att bli sjuka. Målsättningen är att bromsa spridningen, men inte att stoppa den. Rimligtvis kommer den svenska linjen att innebära att många kommer att dö av viruset. Redan har viruset kommit in på vart tredje äldreboende i Stockholm. Hemtjänstpersonalen åker runt hela tiden varför jag har svårt att tänka mig att de gamla och sjuka ska kunna skyddas.

  Samtidigt tycks Kina ha lyckats stoppa spridningen så det verkar ju vara möjligt. Våra svenska makthavare har valt bort den vägen. Man offrar medvetet våra gamlingar. Det är märkligt att detta accepteras utan någon allvarlig kritik. Istället manar media till enighet och uppslutning bakom regeringen. Liksom i krig är det blind lydnad som gäller. Får vi order om det ska vi marschera mot fiendens kulsprutor oberoende av konsekvenserna. Jag häpnar över denna attityd i ett föregivet fritt och demokratiskt land.

 5. Att Folkhälsomyndigheten gör ett bra jobb och att kritiken mot den måste vänta innebär inte att all kritik måste vänta, tvärtom. Det är nu dags att stenhårt kritisera vår kapitalistiska stat. ”När allt är över måste också de som rustat ned Sveriges sjukvård ställas till svars.” skriver Christer O. Men varför vänta med denna kritik? Det gör inte vårdpersonalen. Steigan skriver om läget i Italien ”Italia har reagert med raseri og indignasjon på at EU har vendt landet ryggen. Dette har fått EU-president Ursula von der Leyen til å be om unnskyldning og love bot og bedring. Men italienerne vil ikke glemme at de ble sviktet, og dessuten er det så langt ikke mer enn ord landet har fått fra Brussel.” Allt det som är ruttet måste naturligtvis attackeras redan nu, och med kraft, annars sprider rötan sig. Redan nu saknar folk på Sicilien mat på bordet och går från matvaruaffärer utan att betala, de har inget att betala med. Vanligt folks intressen måste ALLTID försvaras!

 6. Det är uppenbart att ansvaret för att hantera coronaepidemin ligger på nationalstaterna. Att EU, detta byråkratiska luftslott, skulle kunna hantera denna typ av kris är det väl ingen som verkligen förväntat sig? Dock är det märkligt att den svenska linjen att låta viruset sprida sig i befolkningen inte ifrågasätts. Det är uppenbart att man agerar i blindo. Ingen vet hur spritt viruset är och därmed vet man inte heller hur stor andel som blir allvarligt sjuka och dör. Ser vi på siffrorna från Italien och Spanien är dödligheten 10% beräknat på de som testats positiva, men ingen vet hur många som blivit smittade och inte testats. I vart fall är sjukdomen mycket allvarlig och det är inte bara redan sjuka som dör. 63 läkare har dött i Italien, och jag antar att det var läkare i tjänst. I Sverige är antalet döda ännu relativt få, men jag är rädd för att våra makthavare utsätter oss för oerhörda risker. När vi redan är döda är det för sent att ställa makthavarna till svars.

 7. ”Det är uppenbart att man agerar i blindo.” skriver Bengt H. Detta är riktigt dålig, men tyvärr också mycket vanlig kritikteknik. Någon argumentationsteknik är det emellertid inte, för då skulle det stå vem/vilka det var uppenbart för, och vilka ”man” är. Nä, jag orkar inte också gå igenom den eländiga sifferhanteringen!

 8. Apoteksmonopolet avskaffades 2009. I DN den 1/4 erkänner Göran Hägglund (KD), som då var ansvarig socialminister, att det var ett stort misstag. Man ”trodde” att marknaden skulle sköta lagerhållningen. Det hedrar Hägglund att han erkänner utan omsvep men nu måste han och dåvarande regering ställas till svars. Man får inte så lättvindigt avskaffa viktiga samhällsskyddande funktioner. Det visar tydligt på hur lösa boliner den liberala politiken bedrevs.

 9. Erfarenheter av tidigare pandemier indikerar att det inte är möjligt att helt undvika eller helt stoppa smitta från ett nytt virus under en långvarig pandemi. Kina, Sydkorea och Taiwan kämpar fortsatt på och vi får se hur det slutar.

  Det är möjligt att minska takten i smittans spridning så att sjukvården kan ta hand om de smittade som blir allvarligt sjuka och behöver vård.

  Det finns idag inte data som ger stöd för uppfattningen att förbud och extremt starka åtgärder ger ett bättre slutresultat i form av färre döda relativt invånarantalet. Tron på de skenbart enkla sambanden är hittills en from förhoppning.

  Det är helt åt helvete att det inte finns tillräckligt med skyddsutrustning för de som behöver för att ta hand om de sjuka.

  Det är förklarligt att folk blir rädda när det gäller liv och hälsa för våra kära.

  Folkhälsomyndighetens strategi är förnuftig och resonemangen är begripliga.

  Utifrån vad vi nu vet är regeringens åtgärder förståndiga, tycker jag.

  Att smittan i stor utsträckning redan har tagit sig in på äldreboenden och till andra riskgrupper är ett stort misslyckande. Det är ju för att vi ska få leva ett tag till som alla anstränger sig så mycket.

 10. En mycket bra markör att Corono börjar tas på allvar i Ryssland är nyhetsuppläsaren i Pervyj Kanal. Under det stora propagandakriget mot Ukraina var ”kulsprutekvinnan” det givna inslaget i varje nyhetsutsändning. (Alla ryska vänner man pratade med visste exakt vem det gällde).

  För första gången på flera år såg jag henne i kvällens nyheter i Pervyj Kanal. Hon kallas in under fanorna när det är allvar.

  Problemet med den stora händelsen 9 maj i Ryssland i år (75 år efter segern) är att Lev Levchenko, som alltid sjunger ”Den Pobedy” på segerdagen, insjuknat i Corvid-19.

 11. Mats L!
  Nyfiken kollade jag nyhetssändningen i Pervyj Kanal i går kväll. Jo, det var en ny dam, mörkhårig kring 40. Men att hon snackade mer ”kulspruteaktigt” än sina kollegor (två unga blondiner och en mörkhårig i 30-årsåldern) märkte jag inte.

  Nu när jag har dig på tråden är jag förstås nyfiken på om du har några djupare insikter i hur man tänker i Minsk. President Lukasjenko lär för en vecka sedan föreslagit bastu, vodka och ishockeyspel som lämpliga kurer. Att döma av Wikipedia verkar dock förnuftet tagit överhand de senaste dagarna.

 12. Anders P!
  ”Kulsprutekvinnan” är min egen benämning från den tiden hon var som mest i elden, d v s när ryska media drev sin mest intensiva kampanj mot Ukraina (2014/15). Då läste hon i stort sett varje dag.

  Vitryssland låg länge långt ned i Corona-statistiken, antagligen därför att inte så många reser dit. Uttalandet då är väl ganska typiskt för Lukasjenko. Skulle fått hit två unga vitryska fysiker nästa vecka, men det är naturligtvis uppskjutet samtidigt som antal smittade i Vitryssland också ökar.

  Utvärdering av vilken strategi som visat sig vara mest lämplig får väl vänta tills pandemin gått över. Sveriges strategi har f ö uppmärksammats i såväl rysk som amerikansk TV.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.